Denník N

Vyliečia úspory na liekoch slovenské zdravotníctvo?

Ilustračný obrázok – Gatis Gribusts (CC BY-NC 2.0)
Ilustračný obrázok – Gatis Gribusts (CC BY-NC 2.0)

Ministerstvo zdravotníctva by malo odmietnuť námietku zdravotnej poisťovne Dôvera. Ak ju akceptuje, doplatia na to pacienti.

Autorka je výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Minulý týždeň Útvar hodnoty za peniaze informoval, že ak by sa správne pristupovalo k revíziám cien liekov, slovenské zdravotníctvo by mohlo ušetriť ďalších 50 miliónov eur. Táto správa prichádza v čase, keď rezonujú príbehy (najmä onkologických) pacientov, ktorí sa k svojej liečbe vôbec nedostali, pretože im ju zdravotná poisťovňa neschválila. Ak by sa títo pacienti narodili v susednom Česku alebo dokonca aj v Bulharsku, väčšinou by takýto problém nemali, lebo ich liečba by bola hradená.

Slovensko má najlacnejšie lieky v Európskej únii. Zabezpečuje to medzinárodné referencovanie cien, ktoré nastavuje cenu lieku ako priemer troch najlacnejších. Pre vstup liekov na slovenský trh platia aj ďalšie prísne pravidlá: musia dokázať, že pomer cena/výkon v podobe pridaných rokov života (tzv. parameter QALY) je dostatočná. Okrem Poľska sme jediná krajina v Európe, ktorá má takéto ustanovenie v zákone.

Napriek týmto prísnym kritériám sa štát v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, ktoré ešte nedávno zápasili o každého občana v prepoisťovacej kampani, rozhoduje, či občanom prístup k liečbe ešte viac obmedzí. O tom, kam peniaze z úspor pôjdu, však reálne nemáme ani šajnu. Zákon totiž neurčuje, že ušetrené peniaze musia ísť naspäť do zdravotníctva. Môže sa tak pokojne stať, že pôjdu na obrnené transportéry alebo stíhačky. V tom lepšom prípade do zadlžených nemocníc, u ktorých však tiež nevieme, kde presne skončia.

Štát má, samozrejme, právo stanovovať aj revidovať výšku úhrad za lieky. Tento proces by však mal byť transparentný a odborný, aby prihliadal nielen na ekonomické, ale aj medicínske kritériá.

Rozhodovaniu o úhrade liekov chýba transparentnosť aj odbornosť

Zdravotná poisťovňa Dôvera prišla s návrhom revízie cien liekov už na začiatku tohto roka. Vtedajší minister Tomáš Drucker sa rozhodol návrh nepodporiť.

Vo svojom rozhodnutí sa opieral o vyjadrenia odborných spoločností, ktoré v prípade viacerých terapeutických oblastí (napr. neurológia, diabetes, psychiatria) upozorňovali na vážny zásah do poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.

Pýtame sa, ako je možné, aby ministerstvo rozhodovalo v obdobných prípadoch stále inak? Načo potom existuje kategorizačná komisia, ktorá posudzuje nákladovú efektívnosť a medicínsky prínos liekov? Práve kategorizačná komisia má posúdiť, či liek vstúpi do systému úhrad, a to na základe pomeru jeho nákladovej efektívnosti a medicínskeho prínosu. Neustála zmena rozhodnutí nie je transparentná a narušuje predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Ak sa raz stanovia pravidlá hry, všetci ich majú dodržiavať a rešpektovať.

Ak by sa už revízia mala uskutočniť, mala by v prvom rade prihliadať na odborné, medicínske kritériá. Súčasný návrh z dielne Dôvery však v rámci jednotlivých referenčných skupín porovnáva nielen rôzne sily liekov, ale aj lieky na rôzne diagnózy. Ako príklad môže poslúžiť vzájomné porovnanie liekov na Crohnovu chorobu s liekmi na psoriázu. Tým, že sa lieky na úplne odlišné diagnózy vzájomne porovnávajú a cenu celej skupiny určí najlacnejší liek, spôsobíme, že pacienti s psoriázou budú musieť za balenie/cyklus liečby doplácať 1 760 eur, teda až 63 percent ceny samotného lieku.

Iný príklad neodborného porovnávania liekov je pri pacientoch s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH). Podľa návrhu Dôvery je do rovnakej referenčnej skupiny zaradený liek s rovnakým názvom, ale s inými silami (5 mg a 10 mg). Pre začiatočnú fázu liečby je nevyhnutná liečba liekom s 5 mg. Poisťovňa však navrhuje, aby cena bola určená podľa lacnejšej alternatívy: 10 mg. Vzhľadom na liekovú formu však nie je možné 10 mg tablety deliť. Pacient, ktorý v úvode potrebuje 5 mg dávku, teda bude musieť doplácať viac ako 1 000 eur. Zmena doplatku a jeho výška bude znamenať významnú prekážku nielen v liečbe už nastavených pacientov, ktorí by boli nútení zmeniť svoju liečbu, ale aj začatie liečby nových pacientov.

Návrh poisťovne neúmerne zvýši doplatky za lieky

Z medicínskeho pohľadu nie je možné kombinovať ani zamieňať medzi sebou rôzne typy alebo sily liekov (napr. namiesto 5 mg liečiva si vziať polovičku z 10 mg). Každý pacient má určenú svoju vhodnú dávku, na základe posúdenia lekárom. Ak je cena celkovej referenčnej skupiny určená na základe jednorazovej, indukčnej dávky, nezohľadňuje odborné, medicínske postupy.

V tejto súvislosti vyjadrili názor aj viaceré odborné spoločnosti, ktoré uviedli, že navrhované zmeny budú mať výrazné negatívne dopady na pacientov. Považujeme za neadekvátne, aby sa o zdravotnom stave občanov rozhodovalo bez akýchkoľvek konzultácií s odborníkmi bez prihliadnutia na medicínske kritériá.

Ak ministerstvo zdravotníctva takýto návrh podporí, prenesie bremeno nákladov zdravotných poisťovní na plecia pacientov. Pacienti s vážnymi ochoreniami, ktorých život závisí od liečby, budú postavení pred významné navýšenie doplatkov len preto, že zdravotná poisťovňa z dôvodu úspor navrhuje ako základ svojej ochoty platiť len najlacnejší liek. Nejde pritom len o pacientov s autoimunitnými alebo zriedkavými ochoreniami. Pocítia to aj epileptici alebo cukrovkári. Pre pacientov s diabetom bude zníženie úhrady znamenať zvýšenie doplatkov v priemere o 164 percent.

Prečo nebudú doplatky kompenzovať farmaceutické spoločnosti?

Odpoveďou zdravotných poisťovní aj ministerstva zdravotníctva často býva, že farmaceutické spoločnosti sa môžu rozhodnúť doplatky kompenzovať. V prípade návrhu, ktorý leží na stole, je však táto možnosť veľmi málo pravdepodobná.

Zdravotná poisťovňa je v mnohých prípadoch dotknutých liekov ochotná platiť lieky len na úrovni 50 percent a menej. Znamená to, že farmaceutická spoločnosť by musela kompenzovať vyše polovice ceny lieku. V niektorých prípadoch, ako napríklad v prípade liečiv určených na psychiatrické ochorenia, ide o kompenzáciu vo výške až 79 percent ceny lieku. Vo väčšine krajín Európskej únie sú však tieto lieky plne hradené zo zdravotného poistenia. Prečo by malo byť na Slovensku všetko inak?

V oficiálnom stanovisku, ktoré posielame ministerstvu zdravotníctva, žiadame, aby odmietlo námietku zdravotnej poisťovne Dôvera a aby pokračovalo v postupe, o ktorom rozhodol minister zdravotníctva Drucker. Ten avizoval, že dôjde k novelizácii vyhlášky, ktorá stanovuje postup v rámci revízie úhrad tak, aby došlo k jej zosúladeniu so zákonom a aby sa za každých okolností pri revízii úhrad liekov zohľadňovali aj medicínske kritériá.

Komentáre

Teraz najčítanejšie