Denník N

Kedy Rómovia prelomia kód školy, ktorej jazyku nerozumejú?

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Hoci sa rómske deti v monitore každoročne umiestňujú na posledných priečkach v znalosti slovenského jazyka a matematiky, štát dodnes nemá analýzy, ktoré by pomohli porozumieť špecifickým lingvistickým problémom vo vyučovaní detí.

Autori pôsobia v občianskom združení eduRoma

Školská neúspešnosť rómskych detí nespočíva len v zlých sociálnych pomeroch, v ktorých vyrastajú, ale aj v neznalosti slovenčiny a z toho vyplývajúcej neschopnosti porozumieť v škole písanému textu a zadaným úlohám. Neschopnosť porozumieť slovenskému jazyku, respektíve jazykovému kódu tradičnej slovenskej školy sa stáva pre tieto deti fatálnou už v treťom a štvrtom ročníku, keď sa podmienkou školskej úspešnosti stáva aj samoštúdium a príprava na vyučovanie v domácom prostredí.

Výsledkom je, že rómske deti nezažívajú v škole radosť zo vzdelávania, nenapĺňajú očakávania učiteľov, zaostávajú za spolužiakmi, v dôsledku čoho klesá ich motivácia učiť sa a spolupracovať v kolektíve. Zhoršujúce sa učebné výsledky sa neraz prejavujú aj zhoršujúcim sa správaním a stávajú sa ďalším dôvodom na vyčleňovanie týchto detí od ostatných rovesníkov. Otázkou je, či by pomohlo zlepšiť školskú úspešnosť rómskych detí, ak by vyučovanie prebiehalo v rómskom jazyku.

Rómsky jazyk má potenciál rozvíjať sa

Štát sa v poslednom období začína zaujímať aj o podporu vyučovania rómskeho jazyka, prevažne v súkromných školách. Experti na rómsky jazyk sa však zhodujú v tom, že hoci je rómčina pojmotvorná, nie je ešte rozvinutá tak, aby niesla status etablovaného informačného jazyka, akým je napríklad slovenčina alebo angličtina.

Rómsky jazyk plní skôr funkciu rodinného, neformálneho jazyka, menej už funkciu školského, či dokonca akademického alebo vedeckého jazyka. V praxi to znamená, že školy sa sústreďujú hlavne na samotnú

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie