Denník N

Prezident IT Asociácie Slovenska: Priznávame, že sme vyvíjali tlak – na zlepšenie IT súťaží

Dlhé, náročné a veľmi komplikované rokovania mali zlepšiť proces obstarávania informačných technológií, nie vytvárať tlak.

Autor je prezidentom IT Asociácie Slovenska

V uplynulých dňoch som sa v médiách a na sociálnych sieťach dočítal, že IT Asociácia Slovenska (ITAS) vraj na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu tlačila až tak, že sa nakoniec rozhodol ustúpiť tlaku veľkých IT firiem a ignoroval návrhy Slovensko.Digital na zmeny v dokumente Koncepcia nákupu IKT. Nič z toho sa nenaplnilo, keďže tento dokument na minulotýždňovej pracovnej skupine na úrade podpredsedu vlády nebol schválený.

Určite by som tlakom nenazýval dlhé, náročné a veľmi komplikované rokovania pracovnej skupiny, ktorá mala na starosti prípravu dokumentu, ktorý by podľa nášho názoru zlepšil proces obstarávania informačných technológií.

Kde teda ITAS zatlačil a prečo nám záležalo na tom, aby tento dokument konečne uzrel svetlo sveta?

Tlačili sme na to, aby Koncepcia nákupu IKT priniesla posun vpred v podobe súťaže návrhov

Slovensku bolo zo strany EÚ opakovane vyčítané, že verejných súťaží sa zúčastňuje príliš málo uchádzačov a je príliš mnoho dodatkov k zmluvám. Súťaž návrhov je odpoveďou na tento problém: v doterajšej praxi sa totiž vytvárali súťažné podklady, ktoré boli na jednej strane veľmi detailné, niekedy až do takej miery, že technické zadanie projektu neumožňovalo niektorým uchádzačom zúčastniť sa verejného obstarávania. Na druhej strane, žiadne súťažné podklady nepokrývajú (deje sa to len vo výnimočných prípadoch) všetky očakávania obstarávateľov. Po uzatvorení zmlúv v ďalších fázach projektov nasledovali zmenové konania a dodatky, ktoré viedli k zvyšovaniu cien zákaziek.

Súťaž návrhov umožňuje, aby obstarávateľ nemusel písať detailné súťažné podklady – pomenuje svoje požiadavky na informačný systém, ktoré majú byť v projekte naplnené, a tí, ktorí sa do súťaže zapoja, budú sami navrhovať, akým spôsobom požiadavky zadávateľa naplnia. Tu je dôležité spomenúť, že dodávatelia môžu použiť štandardné produkty, ale aj riešenia na báze open source a môžu napríklad modifikovať systémy, ktoré použili v komerčnom sektore.

Ak sa víťazný uchádzač zaviaže k tomu, že realizáciou svojho návrhu naplní biznis požiadavky zadávateľa a zadávateľ projektu nezmení v procese realizácie projektu svoje požiadavky, automaticky zanikne možnosť vytvárania ďalších zmenových požiadaviek (alebo podpisovania toľko kritizovaných dodatkov k zmluvám).

Súťaž bude výrazne transparentnejšia, otvorenejšia a sme presvedčení, že do štátneho IT prinesie oveľa viac kvalitných riešení a lepšiu hodnotu za peniaze.

Tlačili sme na to, aby sa odstránil vendor lock-in pri servisných zmluvách

Únia nám tiež vyčíta, ako u nás prebiehalo predlžovanie servisných zmlúv. Predlžovanie servisných zmlúv k IT projektom sa na Slovensku dialo takpovediac zvykovo na základe autorských práv. Vieme, že pre Európsku komisiu je tento postup neprijateľný, a preto Koncepcia nákupu IKT ponúka kvalitné a zároveň technicky bezpečné riešenie na to, aby sa prevádzkové zmluvy mohli uzatvárať v otvorených súťažiach, ktorých sa bude môcť zúčastniť ktokoľvek. Počas istého obdobia by došlo k spracovaniu dokumentácie, ktorá by túto verejnú a otvorenú súťaž umožnila a zároveň by zabezpečila hladký prechod prevádzky informačného systému k víťazovi tejto súťaže.

Je dôležité pripomenúť, že tento dokument má mať pre rezorty odporúčací charakter, ITAS sa na jeho tvorbe podieľal s tými najlepšími úmyslami a participácii na jeho príprave sme venovali nemálo času i úsilia.

Jeho zavedenie do praxe by bolo nesporným zlepšením kvality obstarávaní IT projektov na Slovensku a prinieslo by na slovenský IT trh väčšiu konkurenciu. Ak by sa uplatňoval dôsledne a jeho odporúčaniami by sa riadili všetky rezorty a úrady, bol by to zásadný zlom v nákupe štátnych informačných systémov a v ich prevádzke.

To, čo sa v dokumente momentálne nenachádza, sú opatrenia v oblasti delenia zákaziek a softvérových diel, ako aj odporúčania vo veci autorských práv. ITAS na ne nekládol taký dôraz ako na dve vyššie uvedené témy. Sme však pripravení so Slovensko.Digital, ako aj s ostatnými odbornými združeniami, s úradom podpredsedu vlády a aj s inštitúciami, ktorých sa opatrenia dotýkajú, naďalej diskutovať. Táto diskusia sa začala bezprostredne po minulotýždňovom neúspešnom rokovaní a zdá sa, že naše stanoviská nemusia byť nezlučiteľné.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Verejné IT zákazky

Komentáre

Teraz najčítanejšie