Denník N

Nové knihy

Staré pohľadnice Slovenska a interpretácia štyroch hier divadla SkRAT tvoria dnešnú ponuku nových knižných titulov.

Ján Hanušin, Daniel Kollár, Ján Lacika: Slovensko na starých pohľadniciach 1918 – 1939
Dajama

Základom publikácie je kolekcia vybraných starých pohľadníc, ktoré čo najvýstižnejšie charakterizujú vzhľad územia dnešného Slovenska pred takmer sto rokmi. Dokumentujú ho pohľadnice miest, dedín, prírody, priemyselných stavieb či typických čŕt života a udalostí z tohto obdobia. Texty o jednotlivých regiónoch, mestách a dedinách opisujú nielen ich históriu, ale sú obohatené aj o rôzne zaujímavosti, ktoré pomôžu lepšie priblížiť charakter Slovenska v Československu. Kniha však nepredstavuje len kultúrno-historické objekty, ale predovšetkým život, ktorý sa v nich odohrával.

Agáta Pavlovičová, Jozef Pavlovič: Interpretácia hier divadla SkRAT
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Kniha je ojedinelým monotematickým príspevkom do oblasti súčasnej divadelnej komunikácie a je hlbším ponorom do vybraných predstavení Divadla SkRAT. Sústredí sa na štyri inscenácie – Stredná Európa ťa miluje, Umri, skap a zdochni!, Smutný život Ivana T. a Extrakty a náhrady, ku ktorým obaja autori pristupujú zo širšieho antropologického hľadiska. Nejde o kritiku, teda o vynášanie súdov, ale o výklad divadelnej inscenácie. O sformulovanie možností, čo inscenácia znamená, ako sa môže diváka dotýkať, ako jej môže rozumieť, čo všetko v nej môže odčítať alebo ako si môže hľadať vlastné cesty porozumenia. Súčasťou knihy sú aj fotografie z predstavení.

Teraz najčítanejšie