Denník N

Spis Gorila (o čom hovorili Haščák, Malchárek, Fico a ďalší)

Aktualizované: Viaceré redakcie v stredu dostali zvukovú nahrávku Gorily. S najväčšou pravdepodobnosťou je pravým záznamom z nahrávania v rámci akcie SIS Gorila. Má 39 hodín, približne dva gigabajty, obsahuje hlasy osôb, ktoré vystupujú aj v analytickom prepise.

Spis Gorila opisuje stretnutia Jaroslava Haščáka z Penty s politikmi a rozhovory o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. V texte vystupujú aj Robert Fico, vtedajší minister hospodárstva Jirko Malchárek či vtedajšia šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková.
Penta popiera korupčné správanie a trvá na tom, že spis Gorila vznikol nezákonne a nie je prípustný ako dôkaz. Tvrdí, že ako dôkaz v trestnom konaní „možno použiť len originálne nahrávky z odpočúvania a ich doslovné prepisy“.
Prepis spisu Gorila niekto zverejnil na internete na konci roka 2011. Odvtedy z mnohých webov zmizol.

Najvýznamnejšie pasáže týkajúce sa najmä prepojenia biznisu a politiky sme v texte zvýraznili žltou farbou. 

Vývoj (úvod, ktorý bol súčasťou zverejneného spisu)

Po nástupe Jozefa Magalu do funkcie riaditeľa SIS došlo k odvolaniu väčšiny funkcionárov sekcie vnútorného spravodajstva, personálnej sekcie, analytickej sekcie.

V priebehu 1. roka došlo k personálnym výmenám aj vo vedení technickej sekcie a inšpekcie riaditeľa SIS. Hneď po nástupe Jozefa Magalu do funkcie začal personálne pohovory s príslušníkmi služby vykonávať Peter Košč, napriek tomu, že v tej dobe nebol príslušníkom SIS, vystupoval ako poradca riaditeľa SIS Jozefa Magalu.

Zatiaľ čo riadiace funkcie sekcie vnútorného spravodajstva boli obsadené väčšinou príslušníkmi služby (okrem riaditeľa sekcie, kde nastúpil Ľubomír Hronský (Gažák), dovtedy pôsobiaci v riadiacich funkciách DMD Holding resp. iných firiem zaoberajúcich sa špeciálnou technikou – zbrane a zbraňové systémy).

Riaditeľom personálnej sekcie sa stal Pavol Košík (Košč), dovtedy pôsobiaci v skupine firiem DAST Holding a.s. (firmy pôsobiace v oblasti súkromnej bezpečnosti a obchodu s pozemkami pod priemyselnými parkami). Za riaditeľa sekcie inšpekčnej služby bol vymenovaný Jozef Magát (Magál), ktorý dovtedy slúžil na UBOK PP PZ SR. Je to osobný priateľ Petra Košča. Za riaditeľa technickej sekcie bol vymenovaný príslušník krycím menom Runa (nezistené), tiež osobný priateľ Magáta a Petra Košča. Na technickej sekcii bol zriadený odbor spravodajskej ochrany – za riaditeľa bol vymenovaný Ivan Haviar (Határ), brat Františka Határa je riaditeľ kancelárie predsedu vlády.

V 2. polovici roka 2008 došlo k viacerým personálnym zmenám na sekcii vnútorného spravodajstva, konkrétne na odbore ochrany ekonomických záujmov a boja proti organizovanej kriminalite (5. odbor). V priebehu 3 mesiacov bolo vymenené celé vedenie odboru, pričom došlo k výmene riadiacich kádrov na úrovni odboru, spravodajských oddelení aj analytického oddelenia zhruba 2 roky potom, ako boli do vedenia týchto útvarov po voľbách menovaní ľudia z prostredia služby. V auguste 2008 bol za asistencie príslušníkov sekcie inšpekcie riaditeľa SIS pod vedením Jozefa Magáta predvedený a následne zaradený do záloh vedúci analytického oddelenia 5. odboru Peter Mravec (Holúbek). Dôvodom malo byť údajné stretnutie Mravca s novinárom Thomasom Nicholsonom z denníka SME ako aj to, že v jeho služobnom motorovom vozidle boli nájdené magnetofónové kazety s nahratou hudbou, ktoré boli označené ako nosič dát – nariadenie riaditeľa služby zakazuje vynášať a vnášať do objektov akékoľvek nosiče dát, ktoré nie sú v službe riadne evidované – aj keď v informačnej službe neexistuje prístroj, ktorý by využíval ako nosič informácií magnetofónovú pásku. Neskôr bol Peter Mravec prepustený zo služobného pomeru za hrubé porušenie služobnej disciplíny. V pozadí prepustenia Petra Mravca bol s najväčšou pravdepodobnosťou dokument, ktorým Peter Mravec informuje Jozefa Magalu o priebehu akcie „Gorila“ . odposluch v konšpiračnom byte PENTY.

10.8. 2008 boli z funkcie bez udania dôvodu odvolaní riaditeľ 5. odboru Tibor Slávik (Kovalčík) a jeho zástupca Miloš Herman (nezistené), obidvaja boli neskôr prepustení zo služobného pomeru pre hrubé porušenie služobnej disciplíny. Dôvodom na ich odvolanie z funkcie a následné prepustenie zo služobného pomeru mala byť ich činnosť pri tzv. spravodajskej ochrane podniku Samsung v Galante, kde mali údajne prevziať ako odmenu od pracovníkov Samsungu LCD televízory a túto vec neoznámili v SIS. Dôvodom ich prepustenia boli pravdepodobne zistenia o činnosti SBS DAST Security v Samsungu Galanta, podľa ktorých DAST Security získal zákazku na stráženie objektu Samsungu korupčným spôsobom.

V septembri 2008 bol do funkcie riaditeľa 5. odboru menovaný Michal Bohúň (Buraľ) – osobný priateľ Petra Košča, predtým pracoval v NPJ a UBOK. V novembri 2008 bol z funkcie odvolaný vedúci bratislavského oddelenia 5. odboru Juraj Králik (Servický). Bolo mu ponúknuté miesto na ochrane objektov, ktoré však neprijal a požiadal o ukončenie služobného pomeru. Začiatkom decembra 2008 boli z funkcie odvolaní vedúci banskobystrického a košického oddelenia 5. odboru. Vedúci banskobystrického oddelenia Ľubomír Valčík (Galčík) požiadal o ukončenie služobného pomeru, pretože ho riaditeľ odboru Michal Bohúň k tomu vyzval s tým, že ak tak neurobí, bude prepustený za hrubé porušenie služobnej disciplíny. Vedúci košického oddelenia Miroslav Jánošík (Orečný) bol riaditeľom inšpekcie vyzvaný k ukončeniu služobného pomeru, pretože je v službe nežiaduci, na základe čoho ukončil služobný pomer. Valčík aj Jánošík boli svojimi bývalými kolegami informovaní (Herman, Slávik, Mravec, Králik) o skutočných dôvodoch ich prepustenia, t. j., že disponovali informáciami o činnosti Petra Košča (medzičasom v službe medzi spravodajskými dôstojníkmi označovaný ako pán X) a tieto informácie oznámili Michalovi Bohúňovi a Ľubomírovi Hronskému.

V januári 2009 bol do služobného pomeru prijatý Ľubomír Šebák (krycie meno nezistené) do funkcie zástupcu riaditeľa 5. odboru – bratranec Michala Bohúňa.

Do konca apríla 2009 odišli zo všetkých oddelení 5. odboru ďalší príslušníci (Peter Adamčík, Kamil Hossa, Martin Danko…) – Bohúň im povedal, že buď si dajú žiadosť sami, alebo ich prepustia bez náležitostí.

Od jesene roku 2008 zavládla v službe atmosféra strachu. Začalo dochádzať k systematickým zmenám personálneho obsadenia 5. odboru. 5. odbor sekcie vnútorného spravodajstva má vo svojom zameraní ochranu ekonomických záujmov SR, monitoring organizovaného zločinu, obchod so zbraňami a proliferáciu. V rámci ochrany ekonomických záujmov monitoruje najmä obchod s energiami, strategickými surovinami, ďalej monitoruje veľké štátne zákazky, zdravotné poisťovne, veľké finančné skupiny. Vzhľadom na to, že príslušníci 5. odboru, ktorí boli vymenovaní do funkcií po voľbách v roku 2006 pochádzali z prostredia SIS a mali 10- až 15- ročnú prax v rámci služby, si boli vedomí zákonných možností. Pretože títo príslušníci neboli ochotní rozpracovávať podnikateľské subjekty z tzv. komerčných dôvodov, boli pripravené nástroje k ich postupnému odvolaniu z funkcií a prepusteniu zo služobného pomeru. Na ich miesta boli prijatí bývalí príslušníci PZ bez akýchkoľvek spravodajských skúseností, ktorí však sú ochotní podieľať sa na rozpracovaní podnikateľských subjektov z ekonomických dôvodov. Aby bolo možné naplniť tento scenár, bolo v prvom rade potrebné obsadiť personálnu sekciu – Pavol Košík (Košč) pod zámienkou vykonávania previerok pri nástupe do služobného pomeru vyžiadal informácie zo spravodajských spisov, nachádzajúcich sa na sekcii vnútorného spravodajstva, pričom žiadal nielen informácie o objektoch spravodajského záujmu, ale aj o tom, ktorí príslušníci, za pomoci akých prostriedkov, tieto objekty rozpracovávali. Z týchto informácií bol možné zistiť stupeň poznania na jednotlivých spravodajských útvaroch. Takýto postup je podľa interných noriem prísne zakázaný, ak k tomu dochádzalo, muselo to byť na základe výslovného súhlasu riaditeľa SIS. Na základe týchto informácií boli sekciou inšpekcie pod vedením Jozefa Magáta (medzičasom ukončil služobný pomer po mediálnej afére „Dodi4321″) rozpracovávané nielen títo príslušníci, ale aj objekty spravodajského záujmu sekcie vnútorného spravodajstva. Oficiálnym dôvodom takéhoto rozpracovania, za použitia ITP a IOP, bolo podozrenie z úniku utajovaných skutočností. Častokrát takto rozpracované osoby k utajovaným skutočnostiam už nemajú, alebo nikdy nemali prístup. Aby príslušníci sekcie vnútorného spravodajstva nemali poznatky o tejto činnosti, bol na technickej sekcii zriadený odbor spravodajskej ochrany pod vedením Ivana Határa. Tým, že je tento útvar dislokovaný na technickej sekcii, má prístup k odpočúvacej techniky, zároveň bola v rámci tohto odboru zriadená sledovacia jednotka – zložená z bývalých policajtov (oficiálny sledovací útvar pôsobí v rámci sekcie vnútorného spravodajstva). Ivan Határ sa netají tým, že je riadený priamo riaditeľom služby a že plní úlohy, ktoré mu zadáva jeho brat. Potom ako bol medializovaný škandál okolo Jozefa Magáta bola rozpustená sekcia inšpekcie a jej príslušníci boli začlenení priamo pod vedenie Ivana Határa na odbor spravodajskej ochrany SIS.

Od druhej polovice roku 2008 bol súčasnými aj bývalými spravodajskými dôstojníkmi SIS zaznamenaný zvýšený záujem osôb blízkych vrcholnému vedeniu SIS o obchod s vojenským materiálom (Bohúň – Buraľ je švagor Jany Buraľovej – konateľka spoločnosti I.V.A. Stakčín – spoločnosť fakticky patrí JUDr. Emilovi Kolcúnovi a zaoberá sa obchodom so zbraňami, v minulosti bola rozpracovaná viacerými službami v rámci Európy pre podozrenie vývozu zbraní do sankcionovaných krajín), o nelegálny obchod s pašovanými cigaretami cez ukrajinsko-slovenskú hranicu (boli zachytené informácie o stretnutí vysokých funkcionárov kontrarozviedky – 5. odboru s príslušníkmi SBU ohľadom možnosti prepúšťania pašovaných cigariet prostredníctvom nákladnej železničnej dopravy na územie Slovenskej republiky), o činnosť finančných skupín (PENTA, J&T najmä čo sa týka zdravotníckeho biznisu)

Ako žiadali odposluchy (súčasť zverejneného spisu)

Žiadosť o použitie ITP bola spracovaná dňa 21.11.2005 pod č.p. 63/950-D-241-34/2005-S. Predmetom ITP „Gorila“ bolo získanie informácií k činnosti záujmovej osoby Zoltán VARGA, podozrenie z páchania rôznej trestnej činnosti ekonomického charakteru, prepojenie s predstaviteľmi finančnej skupiny Istrokapitál a jej vstup do liehovaníckych firiem. Cieľom ITP „Gorila“ bolo získať taktiež aj informácie c kontaktoch záujmovej osoby na predstaviteľov rôznych ministerstiev pri výberových konaniach v prospech spoločností, s ktorými záujmová osoba spolupracuje. Cieľom bolo tiež potvrdenie informácií o pôsobení záujmovej osoby ako vedúcej osobnosti organizovanej skupiny, ktorá korupčným spôsobom preniká do orgánov polície, finančných inštitúcii, štátnej správy a takto si upevňuje svoj vplyv a získava výhody.Sudca KS Bratislava dňa 23.11.2005 na základe vyššie uvedenej žiadosti vydal rozhodnutie pod č.p. Ntt-3-D-2879/2005 na dobu od 23.11.2005 do 23.5.2006.

Na základe rozhodnutia sudcu Ntt-3-D-2879/2005 informovať ho jedenkrát za 3 mesiace o stave využívania ITP „Gorila“ písomnosťou č.p. 63/950-D-284-26/2006-S zo dňa 3.3.2006 bola na KS Bratislava zaslaná informácia o priebehu používania ITP „Gorila“, v ktorej boli uvedené skutočnosti o tom, že v priebehu používania ITP „Gorila“ sa potvrdzujú informácie uvedené v žiadosti o udelenie súhlasu na použitie daného ITP „Gorila“.

Pred ukončením doby platnosti rozhodnutia sudcu bola spracovaná nová žiadosť o použití ITP „Gorila 1“ pod č.p. 63/950-D-284-37/2006-S zo dňa 16.5.2006 na záujmové osoby Zoltán VARGA a Jaroslav HAŠČÁK. Dôvod na použitie ITP „Gorila 1“ bol oproti ITP „Gorila“ rozšírený o aktivity predstaviteľov finančnej skupiny PENTA, ich využívanie príslušníkov Policajného zboru vo svoj prospech pri ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch týkajúcich sa najmä

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Kauza Gorila

Marian Kočner

Slovensko

Teraz najčítanejšie