Denník N

Dôveryhodnosť médií ovplyvňuje aj to, ako informujú o cirkvi

Médiá čakajú na zvolenie nového pápeža. Foto - TASR
Médiá čakajú na zvolenie nového pápeža. Foto – TASR

Pokiaľ majú mať médiá u ľudí úctu a dôveru, musia byť aj ony ochotné stať sa predmetom skúmania a pozitívne reagovať na legitímnu kritiku.

Autor je verejný teológ

Liberálna demokracia potrebuje pre svoje fungovanie dôveryhodné médiá. Ich kredibilita závisí aj od miery objektívnosti, s akou informujú o témach súvisiacich s kresťanstvom a cirkvou. V čase, keď rôzne dezinformačné médiá a sabotéri demokracie – neraz účelovo – brnkajú na kresťanskú strunu a ukazujú cirkvi prívetivú tvár, seriózne médiá musia byť obzvlášť opatrné, ako informujú o zmienených témach.

Ak je uvedená premisa pravdivá, každému demokraticky zmýšľajúcemu občanovi – bez ohľadu na jeho alebo jej konfesiu – bude záležať na kvalite spravodajstva a komentárov (aj) na tému cirkvi. Kvalita nie je ani v žurnalistike len vecou názoru alebo otázkou popularity – existujú kritériá, na základe ktorých sa dá určiť. A rovnaké platí aj o predsudkoch, ktoré ju výrazne znižujú.

Záujem vypočuť si názory cirkevných predstaviteľov by mal byť súčasťou každého úprimného hľadania odpovede na otázku, či mainstreamové médiá – vrátane mienkotvorných denníkov – informujú o zmienených témach profesionálne a bez predpojatosti. Oslovil som preto zástupcov troch najväčších a dvoch menších registrovaných cirkví na Slovensku. Z výpovedí dvoch, ktorí využili možnosť vyjadriť sa, budem citovať.

Na otázku, čo je v demokratickej spoločnosti úlohou mienkotvorných médií vo vzťahu k činnosti a pôsobeniu cirkví, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov Benjamin Uhrin odpovedá: „Médiá majú o cirkvi informovať tak, ako o iných občianskych aktivitách a iniciatívach. To znamená, že keď cirkev robí niečo, čo má presah do spoločenského diania – či už pozitívny, alebo negatívny, médiá o tom majú objektívne informovať.“ Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský dodáva, že úlohou médií je „prinášať pravdivé

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie