Denník N

Keď sa pacient po tabletke cíti fajn, môže to byť nebezpečné, varuje psychiater

Psychiater Michal Turček sa venuje problematike závislostí od rôznych psychoaktívnych látok, no zaoberá sa aj depresiou, úzkostnými poruchami či schizofréniou. Pôsobí na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Foto N - Tomáš Benedikovič
Psychiater Michal Turček sa venuje problematike závislostí od rôznych psychoaktívnych látok, no zaoberá sa aj depresiou, úzkostnými poruchami či schizofréniou. Pôsobí na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Foto N – Tomáš Benedikovič

O závislosti ľudí od anxiolytík a hypnotík (lieky na liečbu úzkosti a nespavosti) hovorí psychiater Michal Turček ako o tichej epidémii. V zozname 50 najpredpisovanejších liekov na Slovensku sa pravidelne vyskytuje približne päť anxiolytík a hypnotík.

Benzodiazepíny (skupina anxiolytík a hypnotík) by sa mali brať maximálne mesiac, optimálne tri týždne a menej, inak vzniká riziko závislosti. „Avšak stretol som sa aj s tým, že pacienti brali benzodiazepíny 15 rokov a viac,“ vraví v rozhovore psychiater MICHAL TURČEK. Podľa lekára existujú diagnózy, pri ktorých sú benzodiazepíny liekmi prvej voľby, alebo sú dokonca nenahraditeľné. No ide len o dočasné riešenie na prechodné obdobie, aby poskytli okamžitú úľavu. 

Psychiatrický pacient s úzkosťou a depresiou sa Denníku N zveril, že už niekoľko rokov berie lieky zvané benzodiazepíny a stal sa od nich závislým. Ide o ojedinelý prípad alebo ich poznáte viacero?

Pacientov s podobným príbehom, že sa stali závislými od benzodiazepínov, som stretol aj ja. Zďaleka nejde o ojedinelý prípad.

Po akom čase hrozí, že sa u pacienta rozvinie závislosť, ak berie benzodiazepíny?

Odporúčanie je brať benzodiazepíny maximálne mesiac, optimálne tri týždne a menej. Avšak stretol som sa aj s tým, že pacienti brali benzodiazepíny 15 rokov a viac.

Koľko pacientov sa na Slovensku lieči zo závislosti od benzodiazepínov?

Podľa oficiálnych štatistík, ktoré vychádzajú z hlásení lekárov, vstupuje ročne do liečby pre závislosť od anxiolytík a hypnotík, kam patria aj benzodiazepíny, zhruba 100 ľudí. U nás na psychiatrickej klinike máme ročne asi desať pacientov, ktorí prídu s tým, že majú takýto typ problému. Väčšinou ide o ľudí, ktorí majú 40 rokov a viac a lieky užívajú 5 rokov a viac.

  • Anxiolytiká a hypnotiká sú lieky určené najmä na liečbu úzkosti a nespavosti, patrí sem približne 20 liečiv (molekúl). Možné indikácie anxiolytík a hypnotík: úzkosť (vrátane panického ataku), nespavosť, zvýšené svalové napätie, premedikácia pred chirurgickým zákrokom, epileptický záchvat, epilepsia a alkoholový abstinenčný syndróm.
  • Benzodiazepíny tvoria jednu chemickú podskupinu anxiolytík a hypnotík. Spoločným mechanizmom účinku benzodiazepínov je aktivita na GABA receptoroch. Najčastejšie predpisovaným liekom zo psychofarmák bol v roku 2015 alprazolam (známy aj ako Xanax či Neurol) s 24 989 794 predpismi pri dennej definovanej dávke (DDD) 1 mg. Medzi benzodiazepíny patrí aj klonazepam (známy aj ako Rivotril), diazepam či Lexaurin.
  • Antidepresíva sú psychofarmaká pôsobiace na chorobne zmenenú depresívnu náladu a na ďalšie súčasti depresívneho syndrómu. Najpredpisovanejšími antidepresívami nad 10 miliónov dennej definovanej dávky boli citalopram a escitalopram.
  • Denná definovaná dávka lieku (DDD) sa rovná približne priemernej dennej terapeutickej dávke odporúčanej pri udržiavacej liečbe v hlavnej indikácii lieku.
  • Psychofarmaká patria do skupiny N – liekov ovplyvňujúcich centrálny nervový systém.

Zdroj: Ján Pečeňák, Viera Kořínková a kolektív autorov: Psychofarmakológia (2016) 

Sto pacientov ročne neznie ako veľa. Ide o reálny stav?

Nie. Podľa údajov zo zahraničia má približne jedno percento dospelej populácie vo svojom živote také obdobie, že aspoň rok užíva benzodiazepíny či iné psychofarmaká zo skupiny anxiolytík a hypnotík a sú od nich závislí. Pravidelne užíva benzodiazepíny asi štvrtina populácie nad 65 rokov. Ide o údaje z iných krajín, no predpokladám, že u nás to bude podobné. To, že s benzodiazepínmi – širšie anxiolytikami a hypnotikami – bude mať na Slovensku problém oveľa viac ľudí, ako sa od závislosti od nich lieči, vyplýva aj z údajov o dennej definovanej dávke. Ide o odhad priemernej dávky lieku na deň, keď ho používate na ťažkosti, na ktoré je určený.

Čo hovoria také údaje o dennej definovanej dávke?

Podľa údajov z roku 2015 sme na Slovensku vydali 1,5 milióna predpisov na alprazolam, čo je liek na úzkosť. To dáva 25 miliónov denných definovaných dávok, skoro päť na každého obyvateľa krajiny vrátane novorodencov. Ide o obrovské číslo. Alprazolam je suverénne najpredpisovanejším liečivom zo všetkých psychofarmák, nielen anxiolytík. Nasleduje

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Rozhovory

Veda, Zdravie

Teraz najčítanejšie