Denník N

Rada galérií ocenila najlepšiu výstavu či knihu, pozrite si víťazov Bielych kociek

Víťazi Bielych kociek 2017. Foto - Jakub Julény
Víťazi Bielych kociek 2017. Foto – Jakub Julény

Porota vyzdvihla monografiu o Vladimírovi Dedečkovi, výstavu o Stanovi Filkovi, projekt detských mediátorov v Kunsthalle, výstavu vo Východoslovenskej galérii a v žilinskej Novej synagóge.

Ocenenie Biela kocka vzniklo vlani, jeho snahou je oceniť a vyzdvihnúť dobré výstavy, knihy, reštaurátorskú prácu či sprievodné programy, ktoré vznikajú v galériách na Slovensku.

Minulý ročník bol iba úvodným, prvým pokusom, tento rok sa prihlásilo spolu viac ako štyridsať projektov v štyroch hlavných kategóriách, čo nasvedčuje tomu, že Biele kocky by mohli pokračovať aj v budúcnosti.

Vyhlasovateľom ocenenia je Rada galérií Slovenska a prihlásiť sa môžu primárne galérie, ktoré sú jej členmi, a teda najmä zriaďované inštitúcie. Tento rok však medzi ocenenými pribudla aj piata kategória, ktorá oceňuje nezávislé projekty zo súkromných galérií či kultúrnych centier, ktoré sa venujú vizuálnemu umeniu na profesionálnej úrovni.

Ocenení autori získali umelecké artefakty – kocky zo skla od Patrika Illa. Foto – Jakub Julény

Hlavnou motiváciou rady založiť takúto cenu bol fakt, že u nás neexistuje žiadne ocenenie, ktoré by vyzdvihovalo rozličné odborné činnosti ľudí, ktorí pracujú v galériách. Ministerstvo kultúry síce každoročne oceňuje najlepšie múzeum a galériu roka, ale v takomto široko nastavenom rámci sa stráca práca jednotlivcov, na ktorej mnohé z projektov stoja.

Tento rok o prihlásených projektoch rozhodovala porota v zložení: Zuzana Labudová, Hana Hudcovičová Lukšů, Peter Megyeši, Miloslava Borošová Michalcová, Svätopluk Mikyta, Jana Németh, Lýdia Pribišová.

Laureáti cien Biela kocka 2017

Monografia Vladimíra Dedečka. Foto – SNG
Hlavnou editorkou publikácie o Dedečkovi je Monika Mitášová. Na knihe pracovala s tímom autorov. Foto – SNG

Edičný projekt

Monika Mitášová a kolektív autorov (Marian Zervan, Herta Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada) za monografiu Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, SNG

Vedecká monografia „Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela“ priniesla progresívne a komplexné spracovanie po obsahovej aj formálnej stránke, s nadstavbou v podobe interpretácií autorovej tvorby. Je príkladom pre odbornú i laickú verejnosť.

Druhé miesto v kategórii Edičný projekt získali Mira Sikorová-Putišová a Peter Meluzin za monografiu meluzin, ktorú vydala Považská galéria umenia v Žiline. Tretie miesto získala Zsófia Kiss-Széman za monografiu Anton Jasusch: Pútnici nebies, vydanú Galériou mesta Bratislava.

Pohľad do výstavy Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, ktorej kurátorkou bola Mira Keratová. Foto – SSGBB
Stredoslovenská galéria plánuje pokračovať v práci s dielami Stana Filka, ktoré získala do svojej zbierky. Foto – SSGBB

Kurátorský projekt

Mira Keratová za výstavu P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F, realizovanú v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici

Kurátorský projekt „P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F“ predstavil tvorbu Stana Filka ako rozsiahly umelecký archív a zároveň kompaktný súbor diel, ktoré galéria získala do zbierky v roku 2015. Retrospektívna výstava prezentovala bádateľsky náročný materiál, ktorý kurátorka analyticky spracovala s prihliadnutím na kontext dlhoročného utvárania Filkovho originálneho pohľadu na svet. Filka sa najmä vďaka architektúre výstavy zameranej na precízne využitie priestoru podarilo prezentovať ako umelca so zmyslom pre vytváranie prostredí a inštalácií. Jeho koncept tak neostal iba na stene a prostredníctvom farebných akcentov sa podarilo priblížiť aj vnútorný ideologický systém jeho práce. Kurátorská koncepcia Miry Keratovej výstižne akcentovala dôležité vývojové stupne jeho uvažovania, ktoré boli aj laickému publiku predstavené v pútavej, veľmi zážitkovej forme.

Druhý najvyšší počet bodov získal kurátor Peter Tajkov za kurátorský projekt Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989 realizovaný vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Tretie miesto patrí kurátorke Ľudmile Kasaj Pláčkovej za výstavu Príbehy o smrti, ktorú pripravila v Nitrianskej galérii.

Detskí mediátori z Kunsthalle Bratislava. Foto – Jakub Julény.
[/caption]

Edukačný projekt

Daniela Čarná, Lucia Kotvanová a skupina detí, ktoré pôsobia ako detskí mediátori v Kunsthalle Bratislava

Projekt galerijných pedagogičiek KHB „Detský mediátor“ vynikol odvahou k realizácii živého formátu s deťmi, ktorý je v našom galerijnom prostredí ojedinelou praxou. Nepôsobí cez pridávanie doplňujúcich edukačných exponátov a úloh v papierovom sprievodcovi, ale prostredníctvom poctivej komunikácie s ustálenou skupinou detí, cez ich vlastné objavy a názorové formovanie. Mediácia týchto procesov smerom k verejnosti dokáže osviežiť pohľad profesionálov aj pripraviť nečakaný zážitok laickému návštevníkovi, do galérie to vnáša žiaducu autentickosť a živosť.

Druhé miesto získala Martina Martincová za edukačný projekt Od bodu k pamäťovej stope v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, tretie ocenené sú Viera Ballasch Dandárová a Petra Filipiaková za projekt VSG mini, ktorý funguje vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Výstava Po moderne vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Foto – VSG

Výstavu Po moderne pripravili kurátor Peter Tajkov a Miroslav Kleban, asistent kurátora. O architektúru výstavy sa postaralo štúdio zerozero. Foto – VSG

Iný odborný projekt

Peter Tajkov (kurátor), Miroslav Kleban (asistent kurátora) za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie vo výstave Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989.

Tento projekt preskúmal a odprezentoval časť zbierky Východoslovenskej galérie so zameraním na mapovanie výtvarnej scény košického regiónu. Výstava pracovala s kvantitatívne ťažiskovým výtvarným materiálom galerijnej zbierky bez zaužívaných hodnotiacich rámcov, zdôraznením aj „mäkkým“ delením sekcií diel osobitým architektonickým riešením. Nezaujatým predstavením zbierky vytvorila priestor pre novú diskusiu a možné interpretácie dobového umenia, iniciované aj sprievodným prednáškovým programom.

Druhé miesto získali Barbara Davidson, Mária Ďuricová, Anna Gregová a Zuzana Jakabová za reštaurovanie diela Kráľovná anjelov zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Tretie miesto patrí architektúre výstavy Krajina dneSKa, na ktorej vo Východoslovenskej galérii pracovali autor Rastislav Sedlačík, kurátor Noro Lacko a architekt výstavy Marcel Benčík.

Pohľad do inštalácie výstavy Poézia a performancia v žilinskej Novej synagóge. Foto – Peter Snadík

Výstava v žilinskej Novej Synagóge. Foto – Peter Snadík

Nezávislý projekt

Daniel Grúň (kurátor), Tomáš Glanc (spolukurátor), Sabine Hänsgen (spolukurátor), Matej Gavula (architekt), Zlatka Borůvková (produkcia) za výstavu Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva, ktorá sa konala v Novej synagóge v Žiline

Porota vyzdvihla najmä profesionalitu a komplexnosť, s akou pristúpili autori k realizácii výstavy v Novej synagóge v Žiline. V lokálnom i medzinárodnom kontexte predstavili výborne spracovanú tému vrátane smelej inštalácie a architektúry, doplnenú katalógom, sprievodným a edukačným programom zahŕňajúcim festival s účasťou umelcov a teoretikov umenia, performancie, prednášky, programy pre rodiny a školy.

Druhý najvyšší počet hlasov poroty získala výstava Fenomén STOPY v galérii TOTO!, za ktorou stoja Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská. Tretie miesto získala Zuzana Novotová Godálová za výstavu Monika a Bohuš Kubinskí: CACHE, realizovanú na Nástupišti 1-12 v Topoľčanoch.

Členkou poroty Biela kocka je aj Jana Németh, reportérka Denníka N. 

Teraz najčítanejšie