Denník N

Každé piate dieťa na Slovensku trpí nadváhou. Poznáme recept, ako deti rozhýbať

Priveľa sladkostí a málo pohybu prispieva k tomu, že aj na Slovensku počet detí s nadváhou rastie. Olympijský víťaz Matej Tóth sa preto prostredníctvom svojej Akadémie snaží deti rozhýbať hravou formou a popritom odhaliť, na čo majú športové nadanie.

Slovenské deti sa prestávajú hýbať. Podľa štatistík je na Slovensku obéznych vyše 12 % detí a nadváhou trpí každé piate dieťa. Narastajú aj problémy s chrbticou a so zlým držaním tela. Deti sú tak vystavené zvýšenému riziku vysokého krvného tlaku, ochorení srdca a ciev, cukrovky a ďalších vážnych zdravotných problémov.

Práve nedostatok pohybu detí bola pre olympijského víťaza Mateja Tótha najväčšia motivácia na založenie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

V spolupráci s generálnym partnerom – operátorom O2 sa tento školský rok podarilo spustiť už 2. ročník Akadémie. Prostredníctvom hlasovania cez webstránku O2 Dobrá vec si športovú akadémiu vysúťažilo 40 základných škôl, päť v každom kraji na Slovensku. Cena sa slávnostne odovzdala riaditeľom víťazných škôl, pričom väčšinu z nich odovzdával Matej Tóth osobne.

Viesť deti k pohybu a rozpoznať ich talent

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je určená pre žiakov základných škôl a jej hlavným cieľom je budovať u detí pozitívny vzťah k pohybu. Každá škola, ktorej sa podarilo vyhrať, získala odborné vedenie 20-člennej skupiny detí na celý školský rok zadarmo.

Deti športujú vždy dva razy do týždňa podľa špeciálnej metodiky a pod vedením vyškolených trénerov. Tréningy sú zostavené tak, aby deti športovali hravo, pričom sa dbá nielen na ich telesný, ale aj duševný vývin.

Do celého procesu sú pritom popri vyškolených tréneroch zapojení aj blízki spolupracovníci Mateja Tótha, fyzioterapeuti a detská psychologička. Odborníci, ktorí na projekte spolupracujú, zároveň vedia odhaliť, na ktorý šport majú deti najlepšie predpoklady.

Dôležite je, aby deti aktivita bavila

„My všetci, ktorí tvoríme tím O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, sa snažíme pracovať tak, aby každé dieťa, ktoré našu akadémiu navštevuje, odchádzalo domov plné zážitkov, tešiac sa na ďalší tréning,“ vysvetľuje Lukáš Odráška, vysokoškolský pedagóg a profesionálny tréner, ktorý pre Akadémiu pracuje ako jeden z odborníkov na metodiku.

Podľa Odrášku je dôležité tréning vyskladať tak, aby deti športovali hravo a popritom pracovali na správnom telesnom a duševnom vývine.

Tréning je zároveň nastavený tak, aby u detí cielene rozvíjal motorické schopnosti, ktoré práve v mladšom školskom veku napredujú najvýraznejšie. Aby si však tréneri boli istí, že deti sa naozaj rozvíjajú harmonicky, tréningový program overujú sériou pohybových testov, ktoré sú riešené zábavnou formou v podobe súťaží. V rámci 1. ročníka Akadémie sa merali výsledky v skoku do diaľky, v hode plnou loptou, v behu na 20 m z polovysokého štartu a robil sa aj tzv. agility test, zameraný na koordináciu.

Deti mali po absolvovaní Akadémie lepšie výsledky

V Akadémii prebieha testovanie trikrát do roka. Všetky výsledky sú zaznamenané v systéme elektronickej žiackej knižky, do ktorej majú prístup rodičia každého zapojeného dieťaťa. Spätnú väzbu tak dostáva rodič, tréner a v neposlednom rade aj dieťa.

Z výsledkov 1. ročníka Akadémie vyplýva, že deti, ktoré absolvovali tréningový program, dosiahli lepšie výsledky v testoch motoriky ako deti, ktoré pohybovú prípravu neabsolvovali.

Popri overovaní rastu výkonnosti môže diagnostika pomôcť odhaliť ešte jeden dôležitý fakt a to, na ktorý šport má dieťa najlepšie predpoklady. Vďaka takémuto testovaniu vedia tréneri dieťa a jeho rodičov upozorniť na jeho talent a nasmerovať ho k neskoršej športovej špecializácii.

„Našou úlohou je tréningový program stále zefektívňovať a dbať na profesionalitu našich trénerov. Preto sme zaviedli diagnostiku. Počas tohto školského roka sme zostavili aj tím odborníkov, ktorí náš tréningový program overia pomocou vedeckých nástrojov. Na zdravom vývoji detí nám záleží,” dodáva na záver Odráška.

Okrem O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, určenej pre základné školy, sa na stredných školách konala motivačná O2 Roadshow Moja story, tvoja story. Obe aktivity spája platforma O2 Dobrá vec.

Viac o O2 Športovej akadémii Mateja Tótha nájdete na www.dobravec.o2.sk.

Autor: Tomáš Paulík pre O2

Foto: Dominika Behúlová

Teraz najčítanejšie