Denník N

Psychológ: Ešte sa nájdu rodičia, čo chcú, aby sa ich dieťa „vyliečilo“ z homosexuality

Andrej Kuruc. Foto - Jakub Kováč
Andrej Kuruc. Foto – Jakub Kováč

Andrej Kuruc pracuje ako psychológ v špecializovanej poradni pre sexuálne menšiny. Najčastejšie majú ľudia problém povedať rodine o svojej sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. V poradni ich na to dokážu pripraviť.

Potrebujú ľudia z LGBTI komunity špecializovanú poradňu?

Áno. Z nášho prieskumu, ktorý sme robili v roku 2017, vyplynulo, že LGBTI ľudia majú problém s hľadaním pomoci. Väčšina z tých ľudí, ktorí mali nejaký problém, či už zažili nepríjemnú skúsenosť kvôli sexuálnej orientácii alebo rodovej identite, prípadne mali ťažkosti s coming outom (prijatie a zverejnenie svojej menšinovej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, pozn.red.), nehľadala pomoc. Nehľadali ju ani vo verejných inštitúciách ako napríklad na polícii, ale ani v psychologických poradniach. Myslím si, že je to práve preto, lebo keď chcú riešiť tieto problémy, potrebujú sa v prvom rade cítiť bezpečne. Potrebujú vedieť, že napríklad psychológovia a psychologičky im budú rozumieť a že budú scitlivení na problémy LGBTI ľudí. Potrebujú podporu a nie odsudzovanie a negatívne reakcie.

Bežní psychológovia nie sú scitlivení voči LGBTI ľuďom?

Mnoho LGBTI ľudí zažilo u psychológov zlé správanie a predsudky. Veľmi to závisí od človeka, samozrejme, poznáme aj psychológov a psychologičky, ktorých by sme odporučili, ale tí sú extrémne vyťažení. Druhá vec je, že sú to platené služby, my poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo. To je veľmi dôležité, pretože mladí ľudia, ktorí sú ešte závislí od rodičov, si od nich nemôžu vypýtať peniaze na psychológa kvôli ich problémom súvisiacim so sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou, keď ešte pred nimi nie sú vyoutovaní.

S akými reakciami sa stretávajú LGBTI ľudia v psychologických poradniach?

Viem o prípade, keď psychologička odporučila reparatívnu terapiu (snaha o zmenu menšinovej sexuálnej orientácie na heterosexuálnu, pozn. red.), alebo jednoducho k nim boli nepríjemní. Podotýkam, že to boli skúsenosti z bratislavských poradní.

Čo najviac trápi LGBTI ľudí?

Jeden z najzásadnejších problémov je ich vnútorný coming out, teda prijatie vlastnej sexuality alebo rodovej identity. Potom ich trápi vonkajší coming out, teda majú obavy povedať to rodičom, lebo sú napríklad z konzervatívnych rodín, kde náboženstvo hrá dôležitú úlohu. Tiež sa stretávajú so šikanou v školách a na verejnosti. Problémy majú najmä ľudia, ktorí pochádzajú z malého mesta a vidieka. Tam sa to rýchlo rozšíri a šikana potom nadobudne obludné rozmery. Takisto sa potýkajú s diskrimináciou. V tomto prípade sa skôr snažíme ľudí motivovať, aby sa otvorene sťažovali, ak je to pre nich bezpečné. Ale často je to pre ľudí ťažké, lebo sa boja, že keď sa verejne budú sťažovať v spojení s ich sexuálnou orientáciou alebo transrodovou identitou, poškodí im to v iných oblastiach alebo práci. Hľadáme riešenia, ako ďalej postupovať v týchto prípadoch. V neposlednom rade, transrodoví ľudia majú problémy s dostupnosťou špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Bežní psychológovia im nevedia poradiť, čo majú robiť v procese tranzície. Máme poradcov, ktorí sa dlhodobo venujú aj tejto téme. Proces tranzície je náročný a ani zdravotníci nie sú scitlivení.

Stretávate sa aj s prípadmi, že mladý človek sa vyoutuje a rodičia to neprijmú?

Zaoberáme sa aj takýmito klientmi a klientkami.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Rodina a vzťahy

Teraz najčítanejšie