Denník N

Obeťami domáceho násilia sú aj muži. Nezabúdajme na nich

Depressed man overwhelmed by fears and sadness, concept artwork
Depressed man overwhelmed by fears and sadness, concept artwork

Ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, o tom často nikomu nepovedia. S podobným problémom sa stretávame pri mužoch.

Ľubomír Martin Ondrášek je verejný teológ
Danni Ondraskova študuje verejnú politiku na Chicagskej univerzite

Pred niekoľkým týždňami (25. november) sme si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, keď sa začala aj šestnásťdňová kampaň, ktorej cieľom bolo upozorniť na tento globálny problém. Jeho súčasťou je aj domáce násilie na ženách – závažná téma, ktorej sa v minulosti venoval aj Denník N. Dnes chceme upriamiť pozornosť na ďalšie obete domáceho násilia – mužov.

Žijeme v preideologizovanej dobe, v ktorej sa politická korektnosť stala nielen dobre zamýšľaným úsilím o slušnosť, ale aj škodlivým elementom spoločenského a politického života. V niektorých krajinách, respektíve publikáciách, by už samotný názov tohto textu – ak by bol vôbec uverejnený – vyvolal nevôľu, kontroverziu, či dokonca útoky ad hominem. Aby nedošlo k jeho mylnému pochopeniu, začneme explicitným vyjadrením našich predpokladov a postojov k diskutovanej problematike.

Po prvé, odmietame sa na tému domáceho násilia pozerať cez ideologické okuliare; zastávame prístup výskumu založeného na dôkazoch. Tam, kde sú dôkazy nedostatočné, nejednoznačné, alebo ich interpretácia môže byť ovplyvnená ideologickými či politickými záväzkami, považujeme za potrebné na to poukázať. Principiálne nesúhlasíme, keď zástancovia – akejkoľvek – agendy prezentujú len dôkazy, ktoré podporujú ich tézu, a zamlčiavajú tie, ktoré ju problematizujú alebo podkopávajú.

Po druhé, pripomínaním, že obeťami domáceho násilia sú aj muži, nemáme v úmysle zľahčovať problém násilia páchaného na ženách. Naopak, domnievame sa, že tento problém potrebuje ešte väčšiu pozornosť než doteraz, a to nielen v krajinách s nerozvinutým konceptom ľudských práv. Výzva neignorovať utrpenie mužov vychádza – okrem iného – z nášho presvedčenia o rešpektovaní a ochrane dôstojnosti každého človeka.

Po tretie, témou článku sa zaoberáme dlhší čas a impulzom k jeho napísaniu boli konkrétne životné príbehy mužov, ako aj asymetria, s akou sa problému domáceho násilia, respektíve násilia medzi intímnymi partnermi, venuje akademická a mediálna obec. Hoci hovoríme o „probléme“, nemali by sme strácať zo zreteľa, že máme do

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie