Denník N

Akí politici, taká femme fatale (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Šeliga, Bezák a Korda vyberajú udalosť, prešľap aj podcenený moment uplynulého týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa

Spoločnosť sa neriadi len zákonmi a právnym systémom, ale rovnako významne aj normami, zvyklosťami a etikou. Právnický štát neznamená automaticky spravodlivosť. Právo nepozná množstvo javov a súvislostí, má svoj špecifický jazyk, ktorým sa rozmanitosť sveta nevyčerpáva a ani nepokrýva. Aj keď slovenský právny systém nepozná slovo plagiát, vôbec to neznamená, že jav plagiátorstva neexistuje a že tento aj vo svete zaužívaný termín nemožno použiť. Nepísané normy správania sa sú rovnako relevantné, sú zásadné pre kultúru, kultúrnosť a spravodlivosť. Technickú pomôcku na ľahšie odhaľovanie plagiátorstva sme zaviedli v roku 2011. Čo neznamená, že sa dovtedy nevylučovali práce, ktoré nespĺňali kritérium originality. Rovnako, v medzinárodných databázach sú práce zo spoločenských vied na Slovensku až po roku 1996, čo neznamená, že neexistovali zásadné výskumy, aj keď ich výstupy existujú len v strojopise či v T602. Plagiát zostáva plagiátom bez ohľadu na to, kedy vznikol. Na druhej strane originálny výskum zostáva jedinečným prínosom – rovnako bez ohľadu na čas, v ktorom bol realizovaný a bez ohľadu na to, či mohol byť zaradený do dákej databázy. Je preto nesmierne dôležité, že sa UK v Bratislave a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach prihlásili k normám, ktoré vždy boli a budú pre akademickú pôdu zásadné. UMB udelila titul za plagiát, to sa mohlo stať. Ale nemá sa stať, že nepomenuje pravdivo skutkový stav, zužuje problém na právny a nevyvodzuje svoju zodpovednosť.

 

Ján Štrasser, spisovateľ

Udalosť týždňa I

Brexit! Brexit? Kde si, Winston Churchill, teraz, keď ťa Veľká Británia najviac potrebuje? Alebo aspoň Margaret Thatcherovú…

Udalosť týždňa II

Brutálna vražda liberálneho gdańského starostu Pawla Adamowicza. Terorista nebol moslim.

Podcenená udalosť

Andrej Danko žiada rozšíriť návrh smeráckej novely tlačového zákona o právo odpovedať aj na komentáre a glosy. Bingo! A – prosím pekne – tú odpoveď vypracuje sám a či ju odniekiaľ odpíše? A – prosím pekne – ak ju vypracuje sám, budeme tomu rozumieť?

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Udalosti týždňa

Teraz najčítanejšie