Denník N

Neúspešný žiadateľ o stimuly na výskum a vývoj: Stimuly sú premárnená šanca

Igor Kočiš. Foto N – Tomáš Benedikovič
Igor Kočiš. Foto N – Tomáš Benedikovič

Hodnotitelia posúdili projekt spoločnosti GA Drilling kladne, no komisia, ktorá rozhodovala o udelení stimulov, projekt zamietla. Riaditeľ firmy Igor Kočiš verdikt komisie celkom nechápe.

„Ako úspešná firma sme Slovensko reprezentovali počas nášho predsedníctva v Rade EÚ, boli sme na EXPO v Miláne, pri iniciatíve Good Idea Slovakia, podali sme 17 patentov, získali sme granty v zahraničí. Na udelenie stimulu na Slovensku to však nestačilo,“ vraví IGOR KOČIŠ, riaditeľ spoločnosti GA Drilling, ktorá sa zaoberá hĺbkovým vŕtaním na báze elektrickej plazmy a vývojom technológie na uzatváranie vrtov.

Ako by ste jedným či dvomi slovami zhodnotili stimuly na výskum a vývoj ministerstva školstva?

Ako premárnenú šancu a tragédiu.

Myslíte tragédiu pre vašu firmu?

Je to tragédia pre Slovensko. No nejde len o túto výzvu, ale o celkovú podporu technologických a výskumných firiem na Slovensku. Koncepčný prístup, ako podporovať inovácie a výskum na Slovensku, neexistuje. Česť výnimkám.

V čom je problém tejto výzvy na stimuly?

Domnievať sa môžem všeličo, no s istotou neviem povedať nič. Každopádne, v ostatných dňoch vyplávali na povrch informácie, ktoré sú prinajmenšom zvláštne.

Patrí k nim aj to, že z 30 úspešných žiadateľov o stimuly malo až 14 plný počet 400 bodov (štyri hodnotenia po 100 bodov)?

Je to úplná anomália. V iných výzvach sme sa nikdy nestretli s tým, že by existovali posudky s plným počtom bodov. Štatisticky je takmer nemožné, aby mala taká veľká skupina 100-percentné hodnotenie. V takom prípade sa nedajú odlíšiť lepší uchádzači od tých horších. Na Slovensku však k takémuto javu dochádza opakovane, aj pri grantoch APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, je hlavnou vedeckou grantovou agentúrou Slovenska – pozn. red.).

Časť žiadostí o stimuly. Hodnotitelia považovali viaceré žiadosti za bezchybné. Reprofoto – minedu.sk

Nemali byť vylúčené tie hodnotenia, v ktorých vedci deklarovali konflikt záujmov?

Ak to porovnám s minulosťou, tak skutočnosť, že sa deklaruje konflikt záujmov, predstavuje pokrok. No Slovensko je malé a ak odborník pôsobí v určitej oblasti 20 či 30 rokov, zákonite sa musí poznať s kolegami z odboru. Čiže subjektivita hodnotenia na Slovensku je objektívna záležitosť.

Aké opatrenie navrhujete, aby sa eliminoval konflikt záujmov?

Riešiť sa to dá len tým, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Stimuly na vedu a výskum

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie