Denník N

Ako dopadne slovenský ústavný „tiebreak“?

Vypočutie Roberta Fica pred prvým kolom voľby ústavných sudcov. Foto N - Tomáš Benedikovič
Vypočutie Roberta Fica pred prvým kolom voľby ústavných sudcov. Foto N – Tomáš Benedikovič

Ak profesionálny vodič autobusu v priebehu štyroch rokov trikrát poskytne prvú pomoc inému človeku po dopravnej nehode, neznamená to, že bol štyri roky činný v lekárskom povolaní.

[Tip na knihu od Denníka N: Ľudskosť. Optimistická história človeka.]

Autor je advokát,
externý doktorand Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave

Proces výberu ústavných sudcov má niekoľko fáz: navrhovanie kandidátov, ich verejné vypočutie ústavnoprávnym výborom parlamentu, hlasovanie v parlamentnom pléne, výber a menovanie prezidentom. Orgánmi, ktoré sa na tomto procese svojím rozhodovaním podieľajú, sú parlament (plénum, výbor, predseda) a prezident. Každý z nich je svojím rozhodovaním povinný zabezpečiť všetkým uchádzačom o funkciu ústavného sudcu rovnaké podmienky prístupu k tejto funkcii vo všetkých fázach výberového procesu (čl. 30 ods. 4 ústavy).

V praxi to znamená napríklad to, že ak ústava vyžaduje od uchádzačov o funkciu splnenie určitých základných podmienok (napríklad byť najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní), tak kreačné orgány sú povinné splnenie tejto podmienky posudzovať u každého uchádzača rovnako a nezatvárať oči pred realitou, v ktorej politicky silno preferovaný uchádzač tieto podmienky nespĺňa.

Ak uchádzač splnenie tejto podmienky v stanovenom čase a stanoveným spôsobom nepreukáže, sú kreačné orgány povinné takéhoto uchádzača vyradiť a do ďalšej fázy výberového procesu ho nepustiť. Z časového hľadiska by sa tak malo stať skôr, než môže dôjsť k nenapraviteľnému zásahu do práv iných uchádzačov a vytvoreniu dôvodov na ich ústavné sťažnosti. To znamená pred zvolením nespôsobilého uchádzača v parlamentnom hlasovaním.

Povinnosť zabezpečiť uchádzačom rovnaké podmienky prístupu k funkcii ďalej znamená, že ak niektorý z členov ústavnoprávneho výboru alebo pléna parlamentu je zároveň uchádzačom o funkciu, je povinný sa počas výberového procesu „znížiť“ na úroveň ostatných uchádzačov a zúčastniť sa na tomto procese iba v postavení uchádzača o funkciu, a nie aj v postavení člena kreačného orgánu. V opačnom prípade by totiž rozhodoval nielen sám o sebe, ale aj o svojich protikandidátoch, ktorí rovnakú možnosť nemajú, čím by opäť otvoril cestu ich opodstatneným ústavným sťažnostiam.

V prípade jedného uchádzača ústavnoprávny výbor neosvedčil splnenie podmienky „byť najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní“. Dôvodom

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Voľba ústavných sudcov

Komentáre

Teraz najčítanejšie