Denník N

List Holúbeka politikom o Gorile: Stal sa trestný čin, konajte

Peter Holúbek. Foto N – Vladimír Šimíček
Peter Holúbek. Foto N – Vladimír Šimíček

Denník N získal list bývalého agenta SIS Petra Holúbeka z roku 2010, ktorý je súčasťou vyšetrovacieho spisu kauzy Gorila. Holúbek píše riaditeľovi SIS, Radičovej, Lipšicovi aj Žitňanskej, že sa stal trestný čin. Radičová mu aj odpísala.

Vo vyšetrovacom spise kauzy Gorila síce chýba výpoveď bývalého agenta SIS Petra Holúbeka, ale je v ňom Holúbekov list, kde o Gorile píše.

Poslal ho v októbri 2010 riaditeľovi SIS Karolovi Mitríkovi, vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, premiérke Ivete Radičovej aj ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej.

Holúbek v liste, ktorý má redakcia Denníka N k dispozícii (jeho celé znenie je na konci textu) a ktorý je aj súčasťou vyšetrovacieho spisu, píše, že v jeho súkromnom byte bol nainštalovaný odposluch s krycím názvom „Gorila“, ktorý zachytil „rozsiahle skutočnosti o trestnej činnosti súvisiacej s nelegálnymi príjmami z provízií z privatizácie štátneho majetku, kupovaním poslancov, nelegálnym financovaním politických strán“.

Holúbek ďalej v liste popisuje, ako riaditeľ SIS Jozef Magala odpočúvanie bytu zastavil a upodozrieva príslušníkov SIS, že nekonali, ako mali. Holúbek verejných činiteľov žiada, aby konali, a upozorňuje ich, že je pripravený svedčiť.

Na konci listu uvádza, že keby sa mu niečo stalo, môže za to Penta.

Video z debaty Denníka N: Nahral Gorilu. Je zradca alebo hrdina? (Autor: Martina Pažitková)

Holúbek: Vyjadrím sa pred vyšetrovateľom

„K obsahovej stránke listu sa po zbavení mlčanlivosti vyjadrím príslušnému vyšetrovateľovi,“ odpovedal Denníku N Holúbek. List napísal v čase, keď ešte Gorila nebola zverejnená na internete a prebiehalo jej prvé vyšetrovanie, ktoré do pol roka po odoslaní listu vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka zastavil. Tím, ktorý kauzu vyšetruje teraz, vznikol rok nato, keď bol spis zverejnený.

Holúbek hovorí, že Mitrík, ktorému list primárne adresoval, mu neposkytol žiadnu spätnú väzbu. „Pokiaľ viem, nikoho zo zaangažovaných príslušníkov SIS nezbavil mlčanlivosti, čím pravdepodobne zneužil právomoc verejného činiteľa, pretože oslobodenie spod mlčanlivosti môže odoprieť len vtedy, keby bola ohrozená obrana alebo bezpečnosť štátu, alebo by hrozila iná rovnaká škoda, čo zjavne nebol tento prípad.“

Mitrík ako riaditeľ SIS odmietol zbaviť mlčanlivosti aj Holúbeka. Pred niekoľkými dňami tvrdil, že žiadosť polícii nespĺňala formálne náležitosti.

Video: Mitrík neustál otázky a zrejme nechtiac potvrdil odpočúvanie Gorily (Autor: Martina Pažitková)

Holúbekovi odpísalo ministerstvo vnútra, že vec odstúpilo polícii, a Iveta Radičová, ktorá vyjadrila presvedčenie, „že trestné konanie prebiehajúce na Úrade boja proti korupcii bude vedené v súlade so zákonom za účelom náležitého prešetrenia Vami uvádzaných skutočností“.

Zároveň Radičová v odpovedi (jej celé znenie je na konci textu) napísala, že riaditeľ SIS jej povedal, že sa nič protizákonné nedeje.  Holúbekovo tvrdenie „o prekážkach brániacich vyšetrovaniu“ Radičovej list označil za „vecne nepodložené a právne nezmyselné“.

„Otvorila som archív Úradu vlády, na základe zákona odovzdala dokumenty orgánom činným v trestnom konaní – policajnému prezídiu, špeciálnemu prokurátorovi, spolu s ďalšími dokumentmi zo SIS. Urobila som všetko, aby mohlo prebehnúť vyšetrovanie a obnovilo sa trestné konanie,“ reagovala Radičová pre Denník N. Spomenula si aj na to, že na list odpovedala.

To, že list dostal, potvrdil aj Lipšic (Nova), ktorý ho odovzdal polícii. Vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) si na list nespomína. Hovorí, že Gorila vtedy ešte nebola zverejnená a z titulu svojej funkcie o nej nemala prečo vedieť.

Nastúpili právnici Penty, vyšetrujú Holúbeka

Holúbeka pre list približne pred rokom predvolali vyšetrovatelia finančnej polície z Banskej Bystrice do sídla policajného prezídia. Právnici finančnej skupiny Penta naňho pre obsah listu podali trestné oznámenie za ohováranie, nie však v mene Penty, ale inej osoby.

Či išlo o Zoltána Vargu, nechcel právny zástupca Martin Škubla povedať. „Nemám súhlas klienta na poskytnutie takýchto informácií,“ napísal Škubla, podľa ktorého trestné konanie stále prebieha a šéf Penty Jaroslav Haščák v ňom bol vypočutý ako poškodený a vystupuje aj ako svedok.

Kováčik na výsluch nevidí dôvod

Holúbek napísal list pred piatimi rokmi, no polícia stále nedostala možnosť ho vypočuť, hoci o to žiadala. Najprv jej žiadosť zamietol Mitrík a nedávno tak urobil aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ten tvrdí, že na zistenie toho, či a ako Penta korumpovala, nie je Holúbekova výpoveď podstatná. Z rovnakých dôvodov zamietol aj výpoveď terajšieho riaditeľa SIS.

Kováčik v stredu tohto týždňa neprišiel na druhý mimoriadny bezpečnostný výbor o Gorile. Poslanci opozície chceli vysvetlenie, prečo nechce Holúbeka vypočuť. Tak ako pred týždňom, aj teraz poslal list, v ktorom sa ospravedlnil z neúčasti, lebo ide o vec, ktorá je ešte živá. Podľa neho to neznamená, že by si nevážil ústavných činiteľov. Je pripravený prísť, keď bude vyšetrovanie skončené.

Predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť Jaroslavovi Baškovi (Smer) takéto ospravedlnenie Kováčika postačuje, opoziční poslanci však idú zbierať podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu ku Gorile. Zvažujú aj návrh na zmenu zákona, ktorým by bolo možné špeciálneho prokurátora odvolať z funkcie. Teraz je Kováčik neodvolateľný, ak nespácha trestný čin. Vo funkcii tak bude pravdepodobne do roku 2021.

List Petra Holúbeka

Oznámenie o trestnej činnosti

Ako bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Vám oznamujem trestnú činnosť záujmových osôb SIS a funkcionárov SIS súvisiacu s použitím informačno-technického prostriedku s krycím názvom „Gorila“.

Stručná chronológia: V mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 na základe schválenia sudcu Krajského súdu v Bratislave č.p. Ntt-3-D-2879/2005 nainštalovaný informačno-technický prostriedok (ITP) s krycím názvom „Gorila“, prostredníctvom ktorého bola zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán Varga. Vyťažovaním predmetného ITP boli do júla 2006 zistené zásadné a rozsiahle skutočnosti o trestnej činnosti súvisiace s nelegálnymi príjmami z provízií z privatizácie štátneho majetku, s nelegálnymi príjmami z provízií z veľkých verejných zákaziek v podnikoch rezortu hospodárstva, s legalizáciou týchto nelegálnych príjmov, s „kupovaním“ poslancov Národnej rady SR, s nelegálnym financovaním politických strán a podobne.

V auguste 2006 bolo ITP z iniciatívy nového vedenia SIS predčasne ukončené (č.p. 63/950-D-284-57/2006-S). Dôkazové materiály získané prostredníctvom ITP „Gorila“ neboli využité v procesnom konaní. Všetky zistené skutočnosti a podklady boli pritom vedeniu SIS poskytnuté. Zistené skutočnosti boli následne funkcionármi SIS použité v rozpore so zákonom na politické a „obchodné“ účely. Spravodajský spis vedený k uvedenému ITP bol urýchlene odstúpený do archívu a je možné, že s ním bolo tiež narábané v rozpore so zákonom. O zistených skutočnostiach a konkrétnych podozreniach z obchodovania s uvedenými informáciami som elektronickou poštou SIS dňa 19. 3. 2007 informoval riaditeľa sekcie vnútorného spravodajstva SIS a riaditeľa SIS, ktorí na oznámenie nereagovali. Dňa 11. 9. 2008 som bol na základe vykonštruovaných obvinení dočasne pozbavený výkonu štátnej služby a dňa 6. 3. 2009 na základe personálneho rozkazu riaditeľa SIS č. 200 prepustený zo služobného pomeru príslušníka SIS. Po zamietnutí rozkladu voči tomuto personálnemu rozkazu som v máji 2009 prostredníctvom svojho advokáta podal proti uvedenému personálnemu rozkazu na Krajský súd v Bratislave žalobu. Dňa 8. októbra 2010 senát Krajského súdu v Bratislave rozhodol o zamietnutí tejto žaloby.

Týmto Vás žiadam o prešetrenie trestnej činnosti spojenej s použitím ITP s krycím názvom „Gorila“, k čomu som ochotný poskytnúť všetky mne známe skutočnosti. Žiadam Vás o promptné riešenie, nakoľko trestnosť činov spojených s uvedeným ITP zanikne uplynutím premlčacej lehoty, t. j. v horizonte niekoľkých mesiacov, resp. do jedného roka. Audiozáznamy k uvedenému ITP by sa v zmysle zákona mali stále nachádzať na technickej sekcii SIS (ak neboli protiprávne zlikvidované).

Na základe mojich doterajších skúseností a poznatkov predpokladám zo strany niektorých osôb okolo príjemcov tohto listu vysokú pravdepodobnosť jeho poskytnutia „tretej strane“. Z týchto dôvodov medzi jeho príjemcov zaraďujem aj Penta Investments.

V prípade mojej fyzickej likvidácie za objednávateľa označujem hlavného partnera finančnej skupiny PENTA Jaroslava Haščáka a za vykonávateľov skupinu organizovaného zločinu okolo Zoltána Vargu v možnej spolupráci so skupinou príslušníkov PZ okolo veliteľa Útvaru osobitného určenia Jána Rejdu.

Na vedomie:

Predsedkyňa vlády Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Minister vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Penta Investments Ltd., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

 

Odpoveď Ivety Radičovej

Vážený pán Holúbek,

ďakujem Vám za dôveru, s ktorou ste sa na mňa obrátili ako bývalý príslušník SIS s oznámením o trestnej činnosti záujmových osôb SIS a funkcionárov SIS s použitím ITP s krycím názvom Gorila.

Vo Vašom podaní súčasne informujete o prekážkach brániacich vyšetrovaniu trestnej činnosti.

Keďže Vaše podanie sa týka činnosti SIS, požiadala som informačnú službu o zaujatie stanoviska. Na jeho základe som bola informovaná, že Vaše tvrdenie je vecne nepodložené a právne nezmyselné, nakoľko uplatnenie decíznej právomoci riaditeľa SIS týkajúce sa zákonom uloženej povinnosti mlčanlivosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonnej úpravy nemôže vykonať akýkoľvek protiprávny následok.

Záverom mi dovoľte, pán Holúbek, vyjadriť presvedčenie, že trestné konanie prebiehajúce na Úrade boja proti korupcii PPZ bude vedené v súlade so zákonom za účelom náležitého prešetrenia Vami uvádzaných skutočností.

Ešte raz mi dovoľte poďakovať Vám za dôveru a zaželať Vám všetko dobré.

S úctou

Iveta Radičová

Kauza Gorila

Slovensko

Teraz najčítanejšie