Denník N

Máme na Slovensku protiústavný Ústavný súd?

Vláda ľudu bola nahradená vládou Ústavného súdu.

Autor je advokát

V chaose okolo voľby členov Ústavného súdu takmer zanikol jeden nový a zásadný aspekt vývoja ústavného súdnictva v našom štáte, ktorý v budúcnosti môže priniesť rozvrat právneho poriadku a mocenský chaos, z ktorého nebude žiadne východisko. Ústavný súd totiž 30. januára vydal rozhodnutie, v zmysle ktorého si prisvojil oprávnenie preskúmavať rozpor noriem ústavného práva s „implicitným materiálnym jadrom ústavy“.

Stalo sa to v konaní, v ktorom Ústavný súd posudzoval ústavnosť novely Ústavy SR prijatú ústavným zákonom č. 161/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú nové predpoklady sudcovskej spôsobilosti, medzi ktoré sa zaraďujú aj bezpečnostné previerky sudcov. Inak povedané – Ústavný súd si prisvojil ústavnú kompetenciu, ktorá mu nepatrí a nikdy nepatrila – prisvojil si kompetenciu posudzovať ústavnosť každej novely ústavy (teda aj novej ústavy, keby mala byť prijímaná) so samotnou ústavou, respektíve s jej implicitným materiálnym jadrom, čím de iure konštituoval princíp akejsi superústavy, ktorá je ústavne nadriadená nad samotnou ústavou a ktorú pozná a je oprávnený vykladať iba Ústavný súd.

Ústavný súd tým de facto zrušil suverenitu ľudu, suverenitu občanov štátu, od ktorých pochádza všetka moc, pretože odteraz si občania môžu zvoliť akékoľvek zákonodarné zhromaždenie, ktoré bude zároveň aj zhromaždením ústavodarným a prostredníctvom neho môžu prijať novú ústavu alebo jej podstatnú novelizáciu, bude to v konečnom dôsledku Ústavný súd, ktorý bude posudzovať ústavnosť takéhoto postupu. Vláda ľudu bola nahradená vládou – Ústavného súdu.

Súd oprel svoje absurdné rozhodnutie o

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie