Denník N

V petržalskej škole skúšali, ako umelá inteligencia pomáha s výučbou čítania detí

Ilustračné foto – Fotolia
Ilustračné foto – Fotolia

Experiment prebiehal v rámci klasického vyučovania počas šiestich školských rokov.

Autor je informatik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Je možné, aby umelá inteligencia naučila deti lepšie a efektívnejšie čítať? A treba pri aktivite vôbec učiteľa – človeka?

Aby bolo možné porovnávať efektivitu, je potrebné zadefinovať si problém a zvoliť merateľné kritériá. Cieľovou skupinou sú deti 1. až 3. ročníka základnej školy, ktoré sa učia čítať texty (písanú reč) vo svojom materinskom jazyku. To znamená, že reč ovládajú a potrebujú iba dekódovať zapísanú informáciu.

Základným kritériom používaným v tejto problematike je rýchlosť čítania (tempo) – vyjadruje, koľko slov dieťa zvládne prečítať za minútu.

Aby bolo možné túto operáciu zefektívniť, pomôže počítač. Text sa zobrazí na obrazovke, deti čítajú a počítač nahráva.

Pomocou rozpoznávania reči je nahrávka skontrolovaná a vyhodnotená. Tento úkon môže učiteľ realizovať naraz so všetkými deťmi. Za pár minút má všetko zmerané a zobrazené v prehľadných grafoch. Aby bola aplikácia jednoducho prístupná, zrealizovala sa ako webová aplikácia. Stala sa súčasťou Multimediálnej čítanky.

Multimediálne čítanie

Následne bolo možné pristúpiť k otestovaniu v reálnom prostredí. Experiment prebiehal v rámci klasického vyučovania počas šiestich školských rokov.

Začal sa v školskom roku 2012/13 na bežnej štátnej spádovej škole v Petržalke.

Na tento účel bola v rozvrhu alokovaná jedna hodina v týždni. Deti pracovali v učebni pri počítačoch a využívali aplikáciu Multimediálna čítanka. Podľa nej sa aj udomácnil názov nového školského predmetu ako multimediálne čítanie.

Náplňou predmetu je samotné čítanie spojené s meraním a obohatené o ďalšiu prácu s prečítaným textom.

Prvým problémom, ktorý bolo treba riešiť, je nepresnosť merania tempa v celých slovách. 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Veda

Teraz najčítanejšie