Denník N

Od prvého zavedenia sluchového implantátu na Slovensku uplynulo 25 rokov

Ilustračné foto – Fotolia
Ilustračné foto – Fotolia

Kochleárny implantát predstavuje zatiaľ asi najdôležitejší technologický míľnik v liečbe hluchoty. Na Slovensku ho má asi 500 pacientov.

Autor je lekár, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava

Problém zlepšiť oslabený sluch trápi ľudstvo po stáročia.

V rodnom dome Beethovena v Bonne je množstvo túb s rozšíreným koncom, ktoré mali majstrovi zlepšiť sluch. Thomas Alva Edison sa zahryzol do drevenej kostry svojho fonografu, aby lepšie počul svoj nový vynález.

Neskôr sa do riešení zapojili zosilňovače, filtre a vznikli prvé načúvacie prístroje.

Súčasné technologické možnosti dokážu ponúknuť riešenie drvivej väčšine pacientov s poruchou sluchu. Cieľom je poskytnúť im také riešenia, aby sa čo najviac priblížili človeku s normálnym sluchom a mohli viesť rozhovor s inou osobou bez potreby natáčania hlavy, mali schopnosť telefonovať, počúvať hudbu, vedeli určiť smer, odkiaľ zvuk prichádza, a iné.

To však neznamená, že každý pacient s poruchou sluchu sa automaticky stáva kandidátom na implantovateľné načúvadlo alebo iný typ sluchového implantátu.

Riešenie šité na mieru

Každý prípad sa posudzuje individuálne so zreteľom na typ, závažnosť a príčinu poruchy sluchu. Do úvahy sa berú aj iné možnosti rehabilitácie sluchu – najmä pomocou klasických načúvacích prístrojov alebo sluch zlepšujúcich operácií –, motivácia, očakávania pacienta a celkový zdravotný stav.

U každého pacienta sa snažíme nájsť riešenie šité na mieru a pred rozhodnutím o vhodnosti či nevhodnosti implantačného riešenia má väčšina kandidátov možnosť vyskúšať aj iné spôsoby rehabilitácie sluchu.

Rozdelenie sluchových implantátov je pomerne zložitá problematika a opiera sa

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie