Denník N

Dankove poučenia pre právnikov a právnické fakulty

Autori sú právnici, Právnická fakulta UPJŠ, Košice

Je zrejmé, že problém s rigoróznou prácou predsedu Národnej rady nebol rozhodne jednorazový a náhodný, pretože signalizuje celkovo nedobrý stav vecí na slovenských právnických fakultách pri získavaní titulov v rigoróznych konaniach (čím sa, prirodzene, nespochybňuje celkovo biedna situácia celého slovenského školstva).

Hneď v úvode treba zdôrazniť, že získanie titulu JUDr. predpokladá spracovanie rigoróznej práce pri rešpektovaní zákonných etických princípov platných v akademickom prostredí. Rigoróznou prácou uchádzač dokazuje, že vie spracovať vedecké poznatky a prečítanú literatúru, a ponúknuť aj vlastné poznatky.

Za rigoróznu prácu preto nemožno považovať opísanú diplomovku alebo sumár vybraných cudzích textov bez žiadneho vkladu autora. Príklad rigoróznej práce predsedu Národnej rady signalizuje existenciu zvláštnych požiadaviek na úroveň predkladaných rigoróznych prác na Právnickej fakulte ÚMB v Banskej Bystrici, čomu zodpovedá aj nekorektný prístup predsedu Národnej rady k jej spracovaniu. Jeho výsledkom sa stal plagiát, keďže podstatnú časť práce opísal z piatich z akademických (učebných) textov iných autorov, pričom ich riadne necitoval a vydával ich za svoj text.

Nadobudnutie takto získaného „hrdého“ titulu JUDr. je preto nielen verejnou hanbou pre jeho nositeľa a flagrantným porušením autorských práv pôvodných autorov, ale aj smutnou vizitkou nedostatku úcty dotknutej právnickej fakulty voči

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Andrej Danko

Komentáre

Teraz najčítanejšie