Denník N

Môj rok v Európskom parlamente

Voliči by mali vedieť, že dianie v Európe sa ich bytostne týka.

Autorka je europoslankyňa za stranu Smer

V sobotu ubehol rok od volieb do Európskeho parlamentu, a tak sa na prvýkrát pokúsim využiť tento priestor na krátky odpočet prvého roku funkčného obdobia 2014 – 2019.

Po posledných voľbách naďalej pôsobím vo výbore pre občianske slobody LIBE a zároveň aj výbore ENVI, ktorý sa zaoberá problematikou životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín. To mi umožňuje rozvíjanie tém, ktorým sa dlhodobo venujem, či už ide o potláčanie úžery, alebo väčšiu ochranu spotrebiteľa, menšín, ľudských práv, životného prostredia, boj proti diskriminácii, podporu rodovej rovnosti a iné.

Voľby podľa mňa vzhľadom na nelichotivú účasť jednoznačne ukázali, aké dôležité je omnoho výraznejšie prenášať témy, ktoré sa riešia na európskej úrovni, bližšie na tú našu domácu. Preto sa vždy usilujem prezentovať ich ľuďom spôsobom, aby boli pre nich zrozumiteľné a aby získali pocit, že sa ich dianie v Európe skutočne výraznou mierou dotýka. Dlhodobo sa o to snažím pomocou osobných stretnutí, ale aj prostredníctvom komunikácie s médiami, informovaním cez tlačové správy (za posledný rok ich bolo 87), sociálne siete a blogy.

Za posledný rok pozitívne hodnotím najmä aktivity spojené s bojom proti daňovým únikom, s rušením daňových rajov minimálne v EÚ a návrh na zákaz účasti schránkových firiem na verejnom obstarávaní. Iniciovala som aj zavedenie rovnakých práv pre hendikepovaných občanov v EÚ, rovnako tak aj zabezpečenie rovnakej kvality potravín vo všetkých členských štátoch.

Osobitnou oblasťou v mojej agende je ochrana ľudských práv. Nielen v uplynulom roku, ale počas celého môjho pôsobenia či už v domácej, alebo v európskej politike veľmi aktívne vystupujem v rozličných témach ľudskoprávnej oblasti.

Tu som pravidelne nútená čeliť nepatričným útokom zo strany svojich zaslepených ultrakonzervatívnych kolegov, ktorí za žiadnu cenu nechcú pochopiť, že žijeme v 21. storočí a podľa toho by mali vyzerať aj pravidlá v oblasti menšinových práv, reprodukčných práv, sexuálneho vzdelávania, práv žien či sexuálnych menšín.

Verím, že v budúcnosti budem môcť využiť priestor na rozobratie niektorých tém.

Teraz najčítanejšie