Denník N

Udelili ceny Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Ocenené knihy súťaže Najkrajšia kniha roka 2018.
Ocenené knihy súťaže Najkrajšia kniha roka 2018.

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana vyhlásil víťazov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska.

Hlavnú cenu ministerstva kultúry za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získalo trnavské vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha za knihu Johan Wolfgang Goethe: Faust s ilustráciami Miroslava Cipára.

Dve ceny získala kniha Daniela Heviera Vtáčia legenda – zvíťazila ako najkrajšia detská kniha a cenu získal aj Vladimír Král, ktorý knihu ilustroval.

Medzi ďalšími ocenenými je grafický dizajnér Peter Ďurík za knihu Múdrosť hlbín Milana Rúfusa; vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana za Šlabikár pre 1. ročník základných škôl; banskobystrická tlačiareň TBB za knihu Milana Rúfusa Poézia v krojoch. Kroje v poézii.

Okrem víťazov porota vybrala aj dvadsať najlepších titulov, ktoré oddnes môžete vidieť na výstave v priestoroch bratislavskej Bibiany. Je medzi nimi monografia o tvorbe architekta Vladimíra Dedečka, Satinského Gundžovníky, Borgesove Fikcie alebo kniha Juraja Floreka Prevádzači – Urbex na Slovensku.

Predsedom dvadsať člennej poroty bol Martin Kellenberger, v porote boli predovšetkým zástupcovia partnerských inštitúcií ceny – ministerstva kultúry, Zväzu polygrafie na Slovensku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, Slovenskej národnej knižnice, Strednej odbornej školy polygrafickej a ďalší.

Nedostatočné zastúpenie aktívnych profesionálov v porote, spôsob hodnotenia i celková úroveň súťaže bývajú často kritizované odbornou scénou. Najlepšie slovenské knihy v posledných rokoch víťazia v českej verzii súťaže, ktorá má medzinárodnú porotu a omnoho lepšie renomé.

Ocenené knihy v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2018

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r.o., Trnava za knihu Johann Wolfgang Goethe: Faust

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Vladimír Král za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Peter Ďurík za knihu Milan Rúfus: Múdrosť hlbín

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava za knihu Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava za knihu Lýdia Virgovičová – Zuzana Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, a.s., Banská Bystrica za knihu Milan Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii

Cena Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
Hedviga Gutierrez za prácu Kvetoslava Veverková: Baba Jaga

Kolekcia 20 Najkrajších kníh Slovenska 2018

Krásna literatúra

Najkrajšie knihy v kategórii krásnej literatúry. Foto – Bibiana

J. W. Goethe: Faust
Il. Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r.o., Trnava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

J. L. Borges: Fikcie
Il. Giovanni Battista Piranesi, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budejovice

J. Satinský: Gundžovníky
Graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín

T. Janovic: JAJKELE pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Il. a návrh dizajnu Miroslav Cipár, graf. úprava Fratišek Jablonovský, vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany

Milan Rúfus: Múdrosť hlbín
Typografické koláže a graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

P. Országh Hviezdoslav: The Bloody Sonnets
Il. Dušan Kállay, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač NEOGRAFIA, a.s., Martin-Priekopa

Najkrajšie knihy v kategórii Literatúra pre deti a mládež. Foto – Bibiana

K. Macurová: Blcha Teo
Il. a graf. úprava Katarína Macurová, vyd. Albatros Media Slovakia, s.r.o., Bratislava, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Havlíčkův Brod

V. Šikula: Deti
Il. Martin Kellenberger, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

M. Rúfus: Koza rohatá a iné rozprávky
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Ružový sloník, s.r.o., Bratislava, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava

S. Reuss: Rozprávky starých Slovákov
Il. Dávid Ursiny, graf. úprava Marek Menke, vyd. Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o., Bratislava, tlač Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín

D. Hevier: Vtáčia legenda
Il. Vladimír Král, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava

Najkrajšie knihy v kategórii Učebnice

L. Virgovičová – Z. Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť
Il. Katarína Gasko, graf. úprava Martin Strihovský, vyd. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava, tlač Neografia, a.s., Martin-Priekopa

Najkrajšie knihy v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie. Foto – Bibiana

S. Serov – P. Javorík: 100 rokov od Októbrovej revolúcie
Il. kolektív, Fot. Vladimir Makushkin, Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík, vyd. Peter Javorík – STUDIO PIDZEJ, Bardejov, tlač DEVIN printing house, s.r.o., Bratislava

N. Gažovičová: Peter Bartoš. Moja úloha končí, ak sa mi podarí doviesť vás k čistej vode
Fot. Martin Marenčin – archív Aukčnej spoločnosti SOGA, Július Koller Society, Bratislava a Slovenská národná galéria, Bratislava, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, tlač Tlačiareň Dóša, s.r.o., Bratislava

M. Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii
Fot. Peter Brenkus, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

J. Florek: Prevádzači Urbex na Slovensku
Fot. Juraj Florek, graf. úprava Katarína Czikorová, vyd. O.K.O. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

M. Mitášová a kol.: Vladimír Dedeček – Interpretations of His Architecture. The Work of a Post War Slovak Architekt
Il. Benjamín Brádňanský a Vít Halada, fot. Hertha Hurnaus, archív a kolektív, graf. úprava Kateřina Koňata Dolejšová, vyd. Birkhäuser Verlag GmbH v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno

I. Melicherčík: Zberateľ. Príbeh bez konca
Fot. Ivan Melicherčík, Martin Klimo a kolektív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. a tlač i+i print spol. s r.o., Bratislava

Najkrajšie knihy v kategórii Bibliofilské tlače. Foto – Bibiana

Kolektív: 25 rokov slovenskej známkovej tvorby
Autori známok kolektív, graf. úprava Adrian Ferda, vyd. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, tlač Novart, s.r.o., Bratislava

G. Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník
Il. Peter Dunaj-Spily, fot. Peter Anderovský, graf. úprava Václav Houf, vyd. Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava, tlač AG TYP, Kostelec nad Orlicí

Najkrajšie knihy v kategórii Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. Foto – Bibiana

K. Veverková: Baba Jaga

Il. Hedviga Gutierrez, graf. úprava Daniela Brunovská, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač BRISK PRINT, s.r.o., Bratislava

O. Kolembus: Láska – Dvere
Il. a graf. úprava Oliver Kolembus, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

Príbeh fotky
Il. a graf. úprava Vittoria Stančíková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

M. Hurbanová: Psoézia
Il. a graf. úprava Marta Mészárosová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava

D. Klocáňová: Vnútro
Il., fot. a graf. úprava Dominika Klocáňová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

M. Sládečková: Zasa ty?
Il a graf. úprava Mária Sládečková, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava

Zvrat udalostí
Il. a graf. úprava Tatiana Šišková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Kultúra

Teraz najčítanejšie