Denník N

Pravý filozof je humorista

Grafický dizajn edície urobil Martin Shooty Šútovec.
Grafický dizajn edície urobil Martin Shooty Šútovec.

V Slovenskej národnej galérii v sobotu 18. mája uvedie Koloman Kertész Bagala prvé tri zväzky súborného diela Kornela Földváriho.

„Pravý filozof nie je ani optimista, ani pesimista, je humorista.“ Tento názor Stephena S. Calvina bol Kornelovi Földvárimu sympatický takpovediac odjakživa, keďže ho použil už v roku 1960 vo svojej rozsiahlej diplomovej práci o niektorých problémoch súčasného slovenského humoru (dokončil ju ako externista, keď ho po troch rokoch štúdia z politických dôvodov vyhodili z filozofickej fakulty a narukoval k pomocným technickým práporom).

Na tomto mieste aj znalci Földváriho diela zrejme spozornejú, veď Kornelova diplomovka bola doteraz málokomu známa. Čo bolo, bolo… až by sa žiadalo citovať iného klasika, no dnes už sa diplomovka stala vecou verejnou, keďže vo Földváriho pozostalosti ju pri zostavovaní autorovho súborného diela objavil vydavateľ Koloman Kertész Bagala a zaradil ju do druhého zväzku s názvom O stručnosti.

Koniec najznámejšieho autora bez knihy

Zhodou okolností práve rovnomennou knihou Kornel Földvári v roku 1999 prelomil už celkom obľúbenú a mediálne vďačnú povesť „najznámejšieho autora bez knihy“. Pravda, povesť nepravdivú, veď v 60. rokoch vydal pod pseudonymom Miroslav Kostka zbierku Netypické príbehy, pričom pod rôznymi ďalšími menami napísal množstvo doslovov ku knihám a publicistických textov venovaných humoristickej, dobrodružnej, westernovej, detektívnej a sci-fi literatúre.

Pokus o knihu s jeho vlastným menom mu nevyšiel ani v roku 1970, keď už odovzdaný rukopis publikácie Výstrel v zrkadle nakoniec skončil zošrotovaný. A keď sa vydávať knihy „už dalo“, po roku 1989, Földvári bol taký rozbehnutý a zaneprázdnený časopiseckou publicistikou, veľmi žiadanými predslovmi a doslovmi kníh svojich priateľov, ako aj vernisážovými prejavmi, že na knižnú premiéru pod svojím menom si našiel čas až v spomínanom roku 1999.

K debutu ho dotlačil Koloman Kertész Bagala a v jeho vydavateľstve čoskoro nasledovali Príbehy z naftalínu, Svet pre dvoch – texty o tvorbe L + S, Päť­advad­sať, O karikatúre, O detektívke, Príbehy z naftalínu a …až pod čiernu zem. V Divadelnom ústave potom vyšla kniha rozhovorov Kornel Földvári a Literárne informačné centrum vydalo biografiu O sebe.

Cena Dominika Tatarku

Za knihu O karikatúre získal v roku 2007 Cenu Dominika Tatarku, ktorého polstoročie predtým osobne spoznal ako redaktor Kultúrneho života. „Pripadal mi ako človek, žijúci v absolútnej harmónii s prírodou, výnimočná osobnosť s mimoriadnymi ľudskými kvalitami. Vyžaroval životnú múdrosť, hoci vedel byť aj veľmi ľudsky naštvaný i zmietaný pocitmi a citmi.“

Ani pri tejto spomienke Földvári nezaprie v sebe lásku k dobrodružnej literatúre, hoci by bol nerád, aby to vyznelo znevažujúco. „Mne, ctiteľovi westernu, Tatarka vyhovoval ako klasický hrdina. Sám proti všetkým, viem si ho predstaviť, ako vzdoruje celému vesmíru. Mám pocit, že sme si celkom rozumeli, lebo on mal v sebe niečo z človeka z tej lyrizovanej slovenskej prózy, bohatiera.“

V Kultúrnom živote, kam nastúpil po krátkej epizóde v Mladej tvorbe, vydržal Földvári vyše desať rokov až do jeho zániku na začiatku normalizácie. Potom bol chvíľu riaditeľom Divadla na korze (opäť až do jeho vynúteného konca), a po revolúcii sa k spolupráci s Lasicom a Satinským vrátil ako dramaturg Štúdia L + S. Ešte predtým si v rokoch 1990 až 1992 vyskúšal aj pozíciu námestníka ministra kultúry.

Krst súborného diela v SNG

Vráťme sa k dôležitej informácii z úvodu tohto textu o vydávaní súborného diela Kornela Földváriho. V prvej várke, ktorá bude pre verejnosť slávnostne uvedená v sobotu večer v Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov v Slovenskej národnej galérii, budú okrem spomínaného zväzku O stručnosti ešte ďalšie dve publikácie – Výstrel v zrkadle a O detektívke. Aj keď všetky tri zväzky nesú názvy Földváriho kníh, okrem nich samotných sú v zväzkoch aj ďalšie bonusy z pozostalosti.

Po týchto prvých troch zväzkoch pripravuje Bagala do konca roka ešte ďalšie tri – na Pohode uvedie O karikatúre a v novembri počas literárneho festivalu Autoriáda 2019 v Novej Cvernovke Svet pre dvoch (O Lasicovi a Satinskom) a zväzok O čase i nečase.

V nasledujúcich rokoch pripravuje reedíciu autorovej humoristickej a prozaickej tvorby a výber z rozhovorov a žurnalistických žánrov. Pre celé súborné dielo Kornela Földváriho v záslužnej edícii KK Bagalu platia vydavateľove slová, že ide o komplexný celok, ktorého nosnou myšlienkou je oslava čítania, čítania ako dobrodružstva, chválospev na kvalitnú literatúru, ktorá človeka motivuje k čítaniu ako celoživotnej záľube.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kultúra

Teraz najčítanejšie