Denník N

Základná škola má dať deťom rozhľad a morálne zásady (prieskum)

Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Od základnej školy ľudia neočakávajú špecializáciu. Ideálna je taká, kde sa deti cítia dobre.

Základná škola by mala dať deťom všeobecný rozhľad a morálne zásady. Myslí si to takmer 70 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili prieskumu v rámci kampane Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku. Tisíc ľudí sa v nej pýtali na školstvo.

Za kampaňou stojí občianske združenie Nové školstvo, ktoré podporuje diskusiu o školstve.

Okrem vzdelania ľudia od základnej školy očakávajú, že deti bude viesť k morálnym hodnotám. Nedostatky v tomto ohľade vníma viac než polovica respondentov, podľa ktorých sa výchova k hodnotám v našich školách zhoršila.

„Všeobecné základné vzdelávanie preferujú ľudia všetkých vekových skupín. Obyvatelia väčších miest, v ktorých je prirodzene väčší výber škôl, špecializáciu na úrovni základných škôl nepreferujú o nič viac ako obyvatelia menších sídel. Požiadavka na všeobecný základ je v súlade s tým, čo si želajú aj mnohí dnešní žiaci,“ ukazujú výsledky.

A ako by mala vyzerať ideálna škola? Respondenti mali vyberať z viacerých možností. Najčastejšie sa opakovala možnosť, že dobrá škola je taká, v ktorej sa deti cítia dobre a vďaka tomu ich baví aj učiť sa. „Ženy a rodičia školopovinných detí potrebu bezpečného prostredia a príjemnej klímy v školách zdôrazňovali ešte o čosi viac než ostatní,“ vyplýva z prieskumu.

„Často počúvame, aká je naša spoločnosť individualistická, ako sa každý stará alebo má starať iba sám o seba. Individualizmus môže byť silný v mnohých oblastiach, no vzdelávanie väčšina ľudí nevníma iba ako individuálnu investíciu, ale niečo, čo má slúžiť širším spoločenským záujmom,“ komentuje zistenie Zuzana Zimenová z občianskeho združenia Nové školstvo.

Väčšina opýtaných by nedávala do jednej triedy najlepšie deti, ale pomiešala by ich s tými slabšími. „Väčšina ľudí nesúhlasí s tým, že šikovní žiaci by sa nemali vzdelávať spoločne so slabšími. V tomto ohľade nie sú žiadne rozdiely podľa pohlavia, veku, vzdelania či kraja, avšak ľudia žijúci v mestách od 5- do 20-tisíc obyvateľov a taktiež obyvatelia dvoch najväčších slovenských miest s delením žiakov podľa výkonov súhlasia častejšie. Naopak, najmenšiu mieru súhlasu vyjadrili obyvatelia najmenších obcí do 1000 obyvateľov.“

„Zdá sa, že klasické delenie na áčkarov, béčkarov a céčkarov, má svojich zástancov aj odporcov. Ak má ale základná škola dať dobrý základ do života, tak by mala pripravovať aj na to, že v ňom nebudeme stretávať iba spolužiakov z vlastnej triedy,“ povedala Elena Gallová Kriglerová z tímu kampane.

O kvalite školy podľa názoru verejnosti vypovedajú skôr študijné výsledky žiakov (55%) než ich spokojnosť (23%). „K spokojnosti žiakov sa však priklonili najmladší respondenti vo veku 18-24 rokov. Rodičia školopovinných detí sa zas prikláňajú k tomu, že kvalitu ukážu najmä študijné výsledky,“ vyplýva z prieskumu.

Viac než polovica ľudí (56%) očakáva, že sa rodičia s deťmi budú učiť aj doma a iba pätina si myslí, že deti by sa všetko mali naučiť v škole. Ženy a mladí ľudia vo veku 25-34 rokov výraznejšie deklarujú potrebu domácej prípravy, ktorú považujú za nevyhnutnú na zvládnutie čoraz náročnejšieho učiva, uvádzajú vo výsledkoch prieskumu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie