Denník N

Táto nenormálna situácia je hádam možná už len na Slovensku

Dúhový Pride 2018. Foto N – Tomáš Benedikovič
Dúhový Pride 2018. Foto N – Tomáš Benedikovič

Slovenská situácia je paranoidná, kým ministerstvo školstva nabáda školy na akceptáciu komunity LGBTI, tak ministerstvo kultúry robí pravý opak, píše Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení.

V októbri 2018 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave dostala z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu list s týmto znením: Vážený pán rektor, vážená pani rektorka, na základe záverov 13. Zasadnutia Výboru pre práva LGBT, na ktorom boli prezentované výsledky z celoslovenského LGBT prieskumu, bolo požiadané Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o odpočet opatrení vo vzdelávacom prostredí, ktoré sa dejú s cieľom eliminácie šikany LGBT osôb. Medzi realizované opatrenia môžu napríklad patriť vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, aby rozumeli problematike LGBT osôb a zabezpečovali akceptáciu tejto skutočnosti, príprava budúcich učiteľov na prácu o tejto téme v pedagogickom procese, či iné opatrenia zabezpečujúce nestigmatizujúce a nediskriminujúce akademické prostredie.“

Neprešiel ani polrok od tejto požiadavky a slovenská kultúrna obec je konfrontovaná so situáciou, ktorá ani zďaleka nepripomína snahy o zmiernenie napätia medzi ľuďmi, snahy o nastolenie vzájomného porozumenia, toleranciu a pochopenie.

Najvyššou hodnotou občianskej spoločnosti má byť predovšetkým starosť o marginalizované skupiny obyvateľstva, menšiny a etniká žijúce v našej krajine. Naša veľkosť sa musí budovať na týchto základoch, všetky tieto skupiny obyvateľstva sa musia stať našimi rovnocennými partnermi, musia mať právo na dôstojný život, na rešpekt a úctu. Inak sa ako krajina mentálne nikdy neposunieme ďalej.

Stále tvrdím jednu vec: umenie, kultúra a vzdelanosť sú schopné stavať bariéry extrémizmu, radikalizmu a všetkým druhom fóbií, ktoré sa dotýkajú samotných ľudí. Nikto nie je viac ako ten druhý, sme rôznorodí a to je mimoriadna hodnota pre našu budúcnosť.

Ministerstvo kultúry stoplo finančnú podporu LGBT komunite, ich kultúrnym a umeleckým aktivitám. Kto iný by mal mať prioritnú starosť o zmiernenie napätia v spoločnosti, ako práve ľudia politicky zodpovední za kultúru v našej krajine.

Slovenská situácia je paranoidná, kým ministerstvo školstva nabáda školy na akceptáciu tejto komunity, upozorňuje na stigmatizáciu týchto ľudí, varuje pred ich diskrimináciou, tak ministerstvo kultúry robí pravý opak.

So znepokojením sledujem nárast dotácií pre aktivity súvisiace s folklórom, ľudovým umením a podobne. Súhlasím, treba pestovať tradície, ale tým, že sa tieto aktivity politizujú, tak sa súčasne nacionalizujú. A nacionalizmus je pozícia, ktorá spoločnosť polarizuje a radikalizuje.

Naopak, kultúrne inštitúcie a galérie, ktoré sa venujú aj náročným témam, ako je téma slovenského štátu, stalinská éra, téma migrantov, alebo problémy súvisiace s dnešnou politickou situáciou na Slovensku, majú natoľko redukované financie, že môžu pokojne zatvoriť výstavné priestory. Táto nenormálna situácia je hádam možná už len na Slovensku.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Ľubica Laššáková

Komentáre, Kultúra

Teraz najčítanejšie