Denník N

Krátke dejiny politickej korupcie v Rakúsku

Heinz-Christian Strache. Foto - ap
Heinz-Christian Strache. Foto – ap

V Rakúsku nie je korupcia novým fenoménom, len sa k nej inak pristupuje.

Autor je politológ

Napriek tomu, že v prípade Rakúska majú mnohí Slováci zidealizované predstavy o vyspelosti miestnej politickej kultúry, korupcia nie je u našich juhozápadných susedov žiadnym novým fenoménom. Korupcii a klientelizmu sa v systéme dvoch veľkých strán, ktoré si v priebehu niekoľkých desaťročí budovali vlastné sféry vplyvu, veľmi dobre darilo. Práve systém dvoch veľkých strán participujúcich na moci dlhodobo vytváral živnú pôdu pre existenciu klientelistického správania rakúskej politickej elity. Stracheho škandál nie je prvý a možno ani posledný. Svedčí o tom len letmý pohľad na povojnovú históriu.

Prvé aféry spojené s verejnými financiami sa v Rakúsku objavili už krátko po vojne, keď vláda sledovala záujem vytvoriť podmienky na stabilitu rakúskej ekonomiky a politického systému, nevynímajúc objasnenie niektorých nejasných vlastníckych vzťahov. Viaceré súkromné majetky, pôda i podniky totiž pred vojnou patrili Židom, emigrovaným či deportovaným do koncentračných táborov, iné obyvateľom, ktorí z rôznych príčin opustili krajinu počas vojny i bezprostredne po nej.

Na vyjasnenie vlastníckych vzťahov bolo vytvorené osobitné Ministerstvo pre hospodárske plánovanie a zabezpečenie majetku. K jeho úlohám patrilo okrem návratu zhabaného majetku do rúk pôvodných vlastníkov aj hospodárenie s finančnou pomocou z Marshallovho plánu, spravovanie zoštátnených podnikov, prípadne vyriešenie problému s majetkom bývalých nacistov.

Presadzovanie straníckych ekonomických záujmov viedlo k prvej povojnovej politickej afére. Jej ústrednou postavou bol šéf

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Sebastian Kurz

Komentáre

Teraz najčítanejšie