Denník N

Biológ: Ak sa na Hrone postavia ďalšie malé vodné elektrárne, už to nebude rieka

Vladimír Kováč je profesorom biológie na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič
Vladimír Kováč je profesorom biológie na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Foto N – Tomáš Benedikovič

Stav riek na Slovensku sa zhoršuje, vraví odborník na vodné toky a rybie spoločenstvá Vladimír Kováč.

Vlani bol obrovský problém so suchom – až 12 percent malých vodných tokov, ktoré sme monitorovali, bolo bez vody. To tu nikdy predtým nebolo. Klimatológovia varujú, že nám bude hroziť sucho, a my robíme opatrenia, ktorými vodu bleskovo odvedieme preč, je to zlý prístup, vraví vedec Vladimír Kováč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rozhovore sa dočítate aj:

  • či sa na Slovensku vodné toky stále betónujú,
  • ako vplývajú umelé bariéry na život v rieke,
  • koľko druhov rýb žije v slovenských riekach,
  • aký vplyv má Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na život v Dunaji.

V akom ekologickom stave sú slovenské rieky?

Ekologický stav riek sa určuje podľa dvoch chemických a piatich biologických prvkov kvality – (1) rias a jednobunkových rastlín prirastených ku dnu, (2) rias a jednobunkových organizmov, ktoré sa vznášajú vo vode, (3) veľkých rastlín, ktoré vidíme voľným okom, ako je príbrežná vegetácia, (4) bezstavovcov, ktoré žijú na dne, a (5) rýb. Čo sa týka rybích spoločenstiev, ktorým sa venujem, výsledky monitoringu máme z asi 800 lokalít, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska od veľkých tokov až po nížinné rieky. Prebieha od roku 2011 a ukazuje, že polovica rybích spoločenstiev žije vo vodných tokoch v relatívne priaznivom stave. Na škále od 1 po 5 sú na jednotke a dvojke, čo je veľmi dobrý a dobrý ekologický stav. Patria sem najmä horské vodné toky s malým vplyvom ľudskej činnosti. Vo väčších tokoch od šírky desať metrov a viac je však ekologický stav nepriaznivý, na spomínanej škále ide o trojku až päťku – priemerný, zlý a veľmi zlý stav. Slovensko a iné krajiny EÚ sa zaviazali, že do roku 2023 dostanú všetky vodné toky do dobrého ekologického stavu.

Ekologický stav vodných tokov sa zhoršuje alebo zlepšuje v porovnaní s obdobím pred 30 či 50 rokmi?

Metódy monitoringu pracujú s indexom, na základe ktorého sa vodný tok zaradí do kategórie ekologického stavu od veľmi dobrý (1) po veľmi zlý (5). Index zaznamenáva veľkosť odchýlky pozorovaných hodnôt od tých očakávaných. Určiť očakávané, referenčné či ideálne podmienky bolo jednou z najťažších úloh. Použilo sa viacero metód, napríklad matematické modelovanie. No najvhodnejšie bolo využiť historické dáta. V 40. až 70. rokoch minulého storočia sa na Slovensku robili intenzívne ichtyologické (ichtyológia je náuka o rybách – pozn. red.) prieskumy na veľmi slušnej odbornej úrovni. Máme veľmi dobrú predstavu o tom, ako vyzerali rybie spoločenstvá v uvedenom období. Z toho sme určili ideálne či referenčné podmienky, ktoré porovnávame so súčasným stavom. Trend je, že ekologický stav vodných tokov sa výrazne zhoršuje.

Prečo dochádza k zhoršovaniu?

Sú dve hlavné príčiny – hydromorfologické zmeny, čiže regulácia vodných tokov, a chemické alebo organické znečistenie, čiže eutrofizácia vôd. Ľudovo povedané, ide o pohnojenú vodu, v ktorej je veľa živín, čo degraduje kvalitu životného prostredia. V rybníkoch je to dobré, lebo rastú kapry, ale v riekach to škodí. Chemické znečistenie slovenských riek sa však znížilo. Sú prísnejšie normy a kvalita vypúšťanej vody z fabrík je oveľa lepšia ako kedysi. Výrazne sa zhoršuje regulácia vodných tokov. 

Spracovanie vzoriek rýb (potok Štiavnica). Foto – archív V. K.

V roku 2016 ste s ekológom Tomášom Derkom napísali, že „na vodných tokoch Slovenska sa nachádza vyše 400 priečnych bariér, ktoré znemožňujú migráciu rýb“. To číslo stále platí?

Číslo zhruba sedí.

Čo sú priečne bariéry?

Priečna bariéra je akákoľvek prekážka, ktorá čiastočne alebo úplne narúša pozdĺžnu kontinuitu toku. Vodné živočíchy vrátane rýb sa cez ňu nevedia dostať. Na jednej strane spektra takýchto bariér sú také úpravy toku, aby voda netiekla divoko dolu a spomalila sa rýchlosť prúdenia. Takže sa zmierni sklon a doplní sa o schod či prepad. Využíva sa to na rôzne účely, napríklad na protipovodňovú ochranu. Na druhej strane spektra sú vodné elektrárne, ktorými sa často prehradí celá šírka toku.

Akú komplikáciu pre život v rieke predstavujú takéto bariéry?

Ak narušíte pozdĺžnu kontinuitu, oslabíte

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Príroda

Rozhovory

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie