Denník N

Šesť rokov od Moldavy: Musíme zastaviť tých, čo zneužívajú políciu

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák v Moldave nad Bodvou. Foto - TASR
Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák v Moldave nad Bodvou. Foto – TASR

Mieru demokracie spoznáme podľa toho, ako sa štát správa k menšinám. Ten náš už šesť rokov nevie prevziať zodpovednosť za policajnú raziu v Moldave nad Bodvou a zároveň súdi šesť Rómov, ktorí len vypovedali, čo videli a zažili počas razie v rómskej osade.

Autorka je bývalá ombudsmanka

„Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ Presne to sa uvádza v článku 12 ods. 2 našej ústavy.

Túto spomienku na použitie ozbrojenej policajnej sily, teda štátnej moci voči vlastným občanom na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou v júni 2013, som mohla začať aj inými citátmi z našej ústavy. Napríklad výdobytkom ešte z čias Francúzskej revolúcie, ktorý je zhmotnený v prvom odseku toho istého článku Ústavy Slovenskej republiky: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“

My verejnosť môžeme – a asi by sme aj mali – o týchto vetách a o ich zmysle diskutovať. Ale orgány nášho demokratického a právneho štátu nie. Tie sú nimi totiž viazané. Sú povinné konať iba podľa nich a zákona, a vždy iba v ich zmysle, nijako inak. Práve v tom je podstata právneho štátu. Polícia, prokuratúra ani súdy nie sú výnimkou, naopak, ochranu základných práv a slobôd každého jedného človeka majú vo svojom konaní garantovať z úradnej moci.

Policajnú silu limituje zákon

Kedy je demokratický a právny štát oprávnený použiť svoju ozbrojenú moc voči civilom? Kedy by mohlo niekoľko desiatok plne vyzbrojených policajtov s policajnými psami prečesať váš dom či záhradu? A odviesť napríklad vášho muža alebo syna na políciu, niekoľko hodín ich tam držať a v noci ich pustiť domov?

Takúto policajnú akciu možno zákonom dovoliť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku osôb, na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku a na ochranu práv a slobôd iných. A uskutočniť ju možno iba vtedy, ak účel nemožno dosiahnuť inak. A pri uskutočňovaní takéhoto nevyhnutného zásahu má štát, teda jeho orgány, povinnosť zabezpečiť, aby bol zásah primeraný z hľadiska nevyhnutnosti.

Predviesť osobu na políciu možno iba zo zákonom ustanoveného dôvodu a iba vtedy, ak účel predvedenia nemožno dosiahnuť inak. Ak je dôvodom iba zistenie totožnosti, tak tento úkon a ani čakanie naň nesmú trvať hodiny. Inak pôjde o zásah do základného práva na osobnú slobodu.

V Moldave policajtov zákon nebrzdil

Ak toto všetko v našom štáte platí, potom o čom vypovedajú nasledovné známe a preukázané skutočnosti?

Polícia pripravila podľa interného predpisu plánovanú policajnú akciu. Jej názov bol represívna. Bolo do nej

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie