Denník N

A okraje máš kde? Podporte vznik knihy o tom, ako učiť deti inak

Pomôžte nám vydať knihu Juraja Čokynu, učiteľa z projektu Teach for Slovakia, ktorá môže pomôcť učiteľom lepšie učiť.

Aktualizované 30. 10. 2019: Kniha je na svete, publikáciu „A okraje máš kde?“ si môžete kúpiť v online obchode Denníka N.

Video: Martina Koník

Čo všetko dokážu zmeniť učitelia? Môžu pomôcť žiakom z osád a zo sociálne vylúčeného prostredia, aby vzali život do svojich rúk a dotiahli to k maturite? Aká je ich štartovacia čiara a aké metódy môžu učitelia využívať?

Naše deti zaostávajú v matematike aj v čítaní, nerozumejú svetu prírodných vied. Pri deťoch z chudobného prostredia sú štatistiky ešte horšie: testovaní štvrtáci z chudobného prostredia sú najhorší v celej Európskej únii. V školskom roku 2018/19 prepadlo vyše 10-tisíc detí, z toho 3100 bolo prvákov. Celkovo najčastejšie prepadávajú deti v Košickom kraji, kde na prvom stupni opakoval ročník každý trinásty žiak. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica prepadne každý piaty prvák.

Majú sedem rokov a prakticky je už rozhodnuté, že poriadne nedokončia ani len základnú školu. Sú odpísané.

Knihu môžete podporiť na Startlabe:

Prečo je to tak?

Školstvo nie je nastavené podporne, neberie do úvahy špecifiká prostredia – iný materinský jazyk, chudobu, nízke vzdelanie rodičov a motiváciu –, pričom v inom prostredí by mohli byť úspešné. A práve učitelia sú tí, čo môžu v tomto systéme deťom pomôcť – ak vedia ako. Sú tu učitelia, ktorí to nevzdávajú ani po rokoch v náročnom prostredí. Skúšajú nové prístupy, zaujímajú sa o deti. A potom sú aj takí, ktorí už rezignovali, odučia si svoje a nechcú si nosiť prácu a starosti aj domov.

Čo nájdu učitelia a čitatelia v pripravovanej knihe?

  • príbehy detí, ktoré Juraj učil, ich východiskovú situáciu, motivácie aj perspektívy
  • kontext, ktorý súčasný školský systém nereflektuje
  • skúsenosti odborníkov, ktorí sa téme dlhodobo venujú
  • konkrétne návody a tipy pre učiteľov
  • riešenia zmien v školstve

Komu vaša podpora pomôže?

Vďaka vašej podpore budeme môcť poslať knihu konkrétnym učiteľom, ktorí učia v podobných podmienkach ako Juraj Čokyna. S nezáujmom o učenie, nesústredenosťou alebo demotiváciou sa však stretávajú učitelia na všetkých školách, preto ak vyzbieraná suma prekročí 100 percent, ďalšie peniaze v plnom rozsahu použijeme na zapojenie väčšieho počtu škôl.

Na základe doterajších skúseností možno povedať, že o vzdelávacie materiály na školách je obrovský záujem. Už teraz záujem o knihu prejavili desiatky učiteľov z celého Slovenska a metodicko-pedagogické centrá, ktoré sme oslovili.

O projekte

Niekoľko úspešných vzdelávacích príručiek vydal Denník N pre stredné školy. Myslíme však aj na učiteľov, ktorí učia v tom najťažšom prostredí – v okrajových školách plných demotivovaných a pre zle nastavený školský systém vopred odpísaných detí.

Pomôžte nám vydať knihu A okraje máš kde? a dostať ju tam, kde je potrebná – do základných škôl, metodicko-pedagogických centier, k učiteľom, učiteľkám, asistentom a asistentkám. Kniha bude okrem skúseností nekonformného učiteľa a príbehov detí obsahovať aj rady expertov, ako zmeniť naše školstvo, a konkrétne návody a tipy pre učiteľov.

Na vzniku knihy sa podieľajú editori Denníka N Juraj Koník a Konštantín Čikovský a odborné editorky Anna Symington-Maar a Zuzana Révészová st.

Čo si o pripravovanej knihe myslia naši učitelia a učiteľky?

Osobné skúsenosti sú na nezaplatenie a je super, ak sa chce človek o svoje skúsenosti a veci, ktoré fungujú, podeliť aj s ostatnými. Klobúk dole. Veľmi nám to môže pomôcť napredovať, zlepšiť sa, skúšať.

Jana Šimšáleková, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen

 

Určite. Chýba nám metodická podpora. Čím viac sa taktiež hovorí o špecifikách, tým viac sa môžeme priblížiť k inklúzii na školách a azda aj k systémovým zmenám, ktoré povedú k celoplošnej inklúzii, férovosti a láskavejšiemu školstvu.

Anna Iskrová, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou

 

Jednoznačne. Každá praktická skúsenosť jedného z nás môže posunúť kohokoľvek z nás vpred a pomôcť aspoň jednému zo žiakov posunúť sa v živote o krok vpred.

Ján Chochrun, Cirkevná spojená škola Snina

 

Na čo použijeme peniaze?

Knihu budeme tlačiť v náklade 1500 až 2000 kusov. S vašou pomocou budeme môcť učiteľom poslať knihy zdarma, a čím viac prostriedkov získame, tým viac kníh budeme môcť školám venovať. Denník N zabezpečí redakčnú prípravu knihy (tá bude aj vo voľnom predaji) aj propagáciu projektu. Vyzbierané peniaze tak budú použité na tlač, poštovné, administráciu projektu a prepravu. Knihu dostaneme ku konkrétnym učiteľom aj vďaka spolupráci s MPC a projektom Škola otvorená všetkým.

Časový plán

Juraj Čokyna spolu s redaktormi Denníka N Jurajom Koníkom a Konštantínom Čikovským od januára pracujú na príprave knihy, počas leta sa bude kniha zalamovať tak, aby sme ju mohli v októbri poslať do škôl.

Foto N – Tomáš Benedikovič
Juraj Čokyna a jeho predchodkyňa Anežka prišli za svojimi žiakmi do Mirkoviec. Foto N – Tomáš Benedikovič

Autor: Juraj Čokyna

Študoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr aj na Central European University v Budapešti. Necelé dva roky stážoval v zahraničnom oddelení SME, neskôr aj v Transparency International Slovensko. Od januára do novembra 2015 pracoval pre Denník N, potom vymenil Bratislavu za východ a cez program Teach for Slovakia učil dva roky na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach.

Teach for Slovakia je koncept, v ktorom šikovní absolventi univerzít idú na dva roky učiť do komplikovaných škôl. Prejdú prísnym výberom a potom intenzívnym tréningom. Pri výučbe využívajú premyslený systém postupov: učiteľ venuje deťom individuálnu pozornosť, snaží sa motivovať každého, deti dostávajú spätnú väzbu na každej hodine, komunikuje s rodičmi, hoci aj žijú v osadách, a snaží sa inšpirovať aj pôvodný učiteľský zbor, aby prehodnotil svoje zaužívané postupy.

Pomôcť s vydaním knihy môžete na Startlabe. Ďakujeme vám za podporu.

Teraz najčítanejšie