Denník N

Neliberálne postoje v liberálnom rúchu tiež ohrozujú demokraciu

Foto Flickr - Kevin Simmons
Foto Flickr – Kevin Simmons

Ešte začiatkom milénia som netušil, že je možné pokladať sa za liberála a správať sa pritom neliberálne.

Autor je verejný teológ

Liberálna demokracia je v súčasnosti ohrozovaná nielen neosvieteným nacionalizmom, nezodpovedným populizmom či náboženským radikalizmom, ale tiež neliberálnymi hodnotami maskujúcimi sa liberalizmom. (Ne)hodnotami, ktoré sú v rozpore s tým najlepším, čo nám môže liberálna tradícia ponúknuť. Ak nám záleží na zachovaní a posilnení pluralitnej demokracie, mali by sme sa dištancovať od neliberálnych postojov a prostriedkov – a to aj vtedy, ak sú obhajované zachovaním stability demokratického poriadku.

Žijeme v čase tekutých konceptov a rôznorodých definícií. Platí to aj o termíne „liberálny“, a to tak v kontexte politickej filozofie, ako aj pri jeho bežnom používaní. V našej diskusii si pomôžeme jednoduchou definíciou z Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý pripisuje uvedenému pojmu nasledovný význam: „znášanlivý, zhovievavý, tolerantný k iným názorom alebo k prejavom odlišnej ideológie“.

Viac ako 15 rokov prichádzam – najmä v akademickom prostredí – do častého kontaktu s ľuďmi, ktorí sa považujú za liberálov. To, že nepatrím k osobám, pre ktoré má termín „liberál“ pejoratívny nádych, je dané nielen mojím rešpektom (hoci nie bez výhrad) k liberálnej tradícii, ale aj mnohými pozitívnymi skúsenosťami, ktoré som s liberálne zmýšľajúcimi ľuďmi mal.

Po absolvovaní multidenominačného evanjelikálneho seminára v Bostone smerovali moje kroky na Harvardovu univerzitu, kde som mal prvú reálnu skúsenosť s liberálnym myslením. Ako teologicky ortodoxný sociálny konzervatívec – tak ma mnohí vnímali – som bol v minoritnom postavení. Nielenže to negatívne neovplyvnilo moje známky, ale cítil som sa tam vítaný.

Na Harvard som išiel primárne kvôli renomovanému profesorovi Harveymu Coxovi. Na Slovensku nepoznám teológa, ktorý by bol „liberálnejší“, ako je profesor Cox. Napriek tomu, alebo možno práve preto, ma všestranne podporoval a neskôr mi napísal odporúčanie na ďalšie štúdiá. Minulý mesiac sa Harvey dožil 90. narodenín – moja pripravovaná kniha je s úctou a s vďakou venovaná práve jemu.

Významný americký intelektuál slovenského pôvodu Michael Novak bol v mnohom presným opakom môjho profesora. Samotný Novak raz vyjadril myšlienku, s ktorou sa môžem stotožniť: „Často som s Coxom nesúhlasil a pristihol som sa, že idem vpravo, kde on išiel vľavo a niekedy naopak. Ale vždy som bol vďačný za podnety jeho aktívnej mysle a veľmi dobrého srdca.“

Neliberálny liberál

V ostatných rokoch sa čoraz častejšie

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie