Denník N

Čo treba zmeniť na základných školách? Prístup učiteľov k žiakom

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Učitelia sa podľa prieskumu nemajú venovať len nadaným deťom, alebo tým žiakom, ktorí sa chcú učiť. Mali by sa venovať všetkým.

Akých učiteľov a učiteľky chcú ľudia na Slovensku? Na to sa pýtali v prieskume v rámci kampane Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku, do ktorého sa zapojilo tisíc ľudí.

Za kampaňou je občianske združenie Nové školstvo, ktoré podporuje diskusiu o školstve.

Ľudia v prieskume povedali, že učitelia sa majú venovať všetkým deťom, nielen tým, ktoré sa chcú učiť.

Dobrý učiteľ by tak nemal len vyhľadať talenty a rozvíjať ich schopnosti. Väčšina opýtaných si myslí, že by mal potreby žiakov zužitkovať pri učení všetkých detí.

„Dobrý učiteľ už dnes v predstavách ľudí nestojí za katedrou, neprednáša a nediktuje poznámky, ale vymýšľa rôzne spôsoby, ako zapojiť všetkých žiakov a dávať im rôznorodé podnety pri učení sa,“ hovorí Peter Dráľ z kampaňového tímu.

Zmeniť treba prístup

A čo by sa malo v základných školách zmeniť? Zhruba tri štvrtiny opýtaných hovorí, že prístup učiteľov k žiakom a aj vybavenie, najmä digitálne technológie.

Tretia najčastejšia odpoveď bola, že má byť vyučovanie postavené na väčšej spolupráci medzi žiakmi. Za tým nasleduje zvýšenie platov učiteľov.

„Na Slovensku sú škola a rodina oddelenými svetmi. Mnohí rodičia sa s učiteľmi stretávajú len na rodičovských združeniach, prípadne, ak v škole vznikne nejaký problém či konflikt. Stále ešte nie sú partnermi pri vzdelávaní detí. Pritom rodičia a učitelia ich poznajú z rôznych stránok a mohli by si pomáhať pri identifikovaní potrieb a riešení situácií, ktoré pri vzdelávaní vznikajú,“ hovorí Elena Gallová Kriglerová z tímu kampane.

Učiteľ je autorita

Opýtaní hovoria, že treba zmeniť prístup učiteľa k žiakom, zároveň však chcú, aby bol učiteľ autoritou.

„Ženy, najmladší respondenti, rodičia školopovinných detí a ľudia s nižším vzdelaním sa výraznejšie prikláňajú k predstave učiteľa ako priateľa a sprievodcu učením. Starší respondenti, ktorí majú viac ako 45 rokov, a ľudia s vysokoškolským vzdelaním zas viac inklinujú k tradičnejšej predstave učiteľa ako autority a zdroja poznania,“ naznačujú výsledky prieskumu.

Ukázal tiež, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním na svoje deti kladú vysoké nároky a viac vyzdvihujú individuálne úspechy. Autoritu učiteľa a množstvo poznatkov, ktoré deťom odovzdá, vnímajú ako niečo, čo k tomu môže prispieť.

„Tí respondenti, podľa ktorých je dôležité, aby sa dieťa v škole cítilo dobre a dostávalo podporu a uznanie, vnímajú učiteľa skôr ako priateľa a sprievodcu učením.“

 

Autori prieskumu hovoria, že v otázke obsahu vzdelávania sa respondenti skôr prikláňajú k názoru, že učitelia vedia najlepšie, čo a ako majú učiť. Myslí si to viac ako polovica opýtaných.

Tí, ktorí si to myslia, zároveň väčšmi podporujú to, aby bol učiteľ autoritou. Len 18% respondentov si myslí, že obsah vzdelávania by mali ovplyvňovať aj žiaci.

„Podobne ani rodičia by podľa prevažujúceho názoru nemali zasahovať do vyučovania, pretože nie sú na to kvalifikovaní (48%),“ tvrdia. K tomuto názoru sa priklonili najmä starší a vzdelanejší respondenti.

Zapájanie rodičov priamo do vyučovania podporuje necelá štvrtina respondentov (24%).

Okrem toho, čo by ľudia menili na základných školách, v prieskume zisťovali aj to, ako budú školy vyzerať v budúcnosti. Až 86 percent si myslí, že budú založené na digitálnych technológiách a 68 percent hovorí, že učiť sa bude na rôznych miestach, nielen v škole. 

„Takmer polovica opýtaných sa domnieva, že vzdelávanie bude viac zamerané na zručnosti než na vedomosti.“

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie