Denník N

Zvýšme rodičovské príspevky. Rozumne

Smer si v závere svojho 12-ročného vládnutia spomenul na skupinu ľudí, na ktorú doteraz viac-menej zabúdal – na rodiny s deťmi. 200 miliónov však mohol minúť lepšie.

Autor je podpredseda strany Spolu

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát podporuje rodičov s deťmi vo veku do troch rokov, respektíve do šiestich rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Od marca 2012, odkedy je vo vláde Smer, sa rodičovské príspevky zvyšovali len o výšku inflácie – a tak sa v rokoch 2014 až 2017 temer tri a pol roka rodičovské príspevky nezvyšovali vôbec; výnimkou bol máj 2017, keď vláda „skokovo“ pridala desať eur.

Celkovo sa od roku 2012 do roku 2019 rodičovské príspevky zvýšili o 13 percent.

Na porovnanie napríklad na dani z príjmov fyzických osôb vybral štát v roku 2012 sumu 1,865 miliardy eur. V roku 2018 už sumu 2,986 miliardy eur, čo je zvýšenie o 60 percent.

Vláda konečne doplatí rodinám to, čo mali mať už dávno

Ak sa rodičovský príspevok v roku 2020 zvýši v priemere na 320 eur (270 eur rodič, ktorý nepoberal materské; 370 eur rodič, ktorý poberal materské), v porovnaní s rokom 2012 pôjde o zvýšenie v priemere o 64 percent. To znamená, že pri porovnaní s rastom daní vláda konečne vyplatí mladým rodinám to, čo im dávno dlží.

Filozofia rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka. Základnou filozofiou existencie štátnych sociálnych dávok je pomoc občanom a rodinám, ktorí sú z rôznych, v zásade objektívnych dôvodov v ťažkej finančnej, respektíve životnej situácii. Ani jedna zo súčasných štátnych sociálnych dávok nie je diferencovaná spôsobom, akým to dnes navrhuje Smer pri rodičovských príspevkoch. Naopak, napríklad pri vianočných príspevkoch, ku ktorým sa Smer hrdo hlási, sú zvýhodnení dôchodcovia s nižším riadnym dôchodkom, čo osobne považujem za logické a správne.

Pripomeniem, že v súčasnosti už je výška rodičovských príspevkov odstupňovaná. Podľa dnes platných pravidiel je základná suma daná ako 220,70 eura. Rodičia dvojičiek majú rodičovský príspevok zvýšený o 25 percent, to znamená sumu 275,90 eura, rodičia trojičiek poberajú o 50 percent viac, čo je 331,10 eura. Ak sú v rodine aj školopovinné deti, ktoré nechodia riadne do školy, rodičia sú penalizovaní znížením rodičovského príspevku na polovicu. Túto filozofiu som presadil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. januára 2011 a platí doteraz.

Smer sa rozhodol od roku 2020 zaviesť dvojstupňový rodičovský príspevok. Základná suma má byť 270 eur. Zvýšený rodičovský príspevok má byť 370 eur a budú ho dostávať rodičia, ktorí na dané dieťa mali vyplácané materské. Toto opatrenie bude podľa môjho (veľmi nepresného) odhadu stáť štátny rozpočet približne 200 miliónov eur ročne navyše oproti súčasnému stavu.

Je zavedenie dvojakého rodičovského príspevku správne?

Môj osobný názor: Áno, rodičovské príspevky sa majú zásadne zvýšiť. Malo sa tak stať už skôr.

Lenže zavedenie „dvojstupňového“ rodičovského príspevku v závislosti od toho, či rodič poberal materské, nepovažujem za správne. Rovnako, ako som to nepovažoval za správne v roku 2010, keď niečo podobné urobila vtedajšia ministerka Tomanová.

Ak sa konečne „našli“ peniaze na zásadné zvýšenie rodičovských príspevkov, mali by byť zvýhodnení:

 1. Rodičia, ktorí majú dve malé deti vo veku do troch, resp. šiestich rokov, ale nejde o dvojičky. Napríklad rodičia detí vo veku 1 roka a 2,5 roka. Dnes čerpajú len jediný rodičovský príspevok vo výške 220,70 eura, pričom náklady na starostlivosť o dve malé deti sú nesporne vyššie, ako je to pri jednom dieťati.
 2. Rodičia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Asi netreba nikomu dokazovať, že situácia takejto rodiny je objektívne horšia ako v prípade zdravého dieťaťa. O to viac, ak rodičia, respektíve jeden z nich z dôvodu starostlivosti o dieťa nemôže uvažovať o návrate do zamestnania.
 3. Osamelé matky. Osamelá matka s dieťaťom či dokonca viacerými deťmi je v porovnaní s úplnou rodinou v omnoho ťažšej finančnej situácii – to vari nie je potrebné vysvetľovať.

Ak chce Smer zvýhodniť rodičov, ktorí poberali materské, dalo by sa to urobiť napríklad takto:

 1. Mohla sa predĺžiť materská zo súčasných 34 týždňov (matka), respektíve 28 týždňov (otec) najmenej o ďalšie štyri týždne, v prípade dostatočných zdrojov až na jeden rok.
 2. Mohlo by sa zrušiť súčasné pravidlo, podľa ktorého nie je možné súčasne poberať na to isté dieťa aj materské, aj rodičovský príspevok. Ak by bol možný súbeh čerpania materského a rodičovského príspevku, dostali by rodiny, ktorých sa to týka, okolo 1600 eur na rodičovskom príspevku viac (pri zvýšení rodičovského príspevku jednotne na 270 eur mesačne).
 3. Dokonca by sa ústretovo mohlo zrušiť ďalšie súčasné veľmi prísne pravidlo, podľa ktorého nie je možné súčasne v rodine poberať na jedno dieťa materské a na druhé dieťa rodičovský príspevok. Áno, mnohí ľudia to nevedia a zostanú prekvapení tým, že štát na nich dnes „šetrí“ týmto spôsobom. Ak by sa zrušilo aj toto pravidlo, rodičia poberajúci materské na jedno dieťa by na druhé dieťa dostali až okolo 1900 eur na rodičovskom príspevku viac.

Je mi jasné, že takéto pozitívne a adresné úpravy rodičovského príspevku nie sú tak bombasticky znejúce ako správa, že sa rodičovský príspevok pracujúcim rodičom zvýši o 150 eur…

Čo môže spôsobiť návrh Smeru?

Dvojaké zvýšenie rodičovského príspevku znevýhodní rodiny, kde ani jeden z rodičov nepoberal materské. Na dnešnom Slovensku to znamená znevýhodnenie matiek – študentiek, čerstvých absolventiek, začínajúcich samostatne zárobkovo činných osôb, matiek zo znevýhodnených regiónov, kde je nezamestnanosť mladých ľudí stále na pomerne vysokej úrovni.

V paradoxnej situácii sa ocitnú mladé rodiny v hmotnej núdzi. Keďže suma rodičovského príspevku sa pri týchto rodinách započítava v stopercentnej výške do príjmu pri posudzovaní hmotnej núdze, zvýšenie rodičovského príspevku sa pri nich prejaví automatickým znížením dávok v hmotnej núdzi. Niektoré takéto rodiny tak nezískajú ani euro navyše: naopak, ako to opísal Michal Páleník vo svojom blogu, úplne stratia nárok na niektoré dávky, respektíve možnosti privyrobenia, a ich celkový možný príjem tak dokonca klesne.

Rozdiel vo výške 100 eur mesačne medzi rodičovským príspevkom rodiča, ktorý nebol na materskej, a rodiča, ktorý bol na materskej, logicky zvýši záujem o čerpanie materskej z nemocenského poistenia. Budúcej matke postačí zamestnať sa napríklad na deväť mesiacov na dohodu o pracovnej činnosti na miniúväzok a príjem povedzme 20 eur mesačne (čo znamená celkové odvody približne 10 eur mesačne), a získa tak síce symbolické materské, ale až o 3600 eur viac na rodičovskom príspevku v porovnaní s tým, keby takéto kvázi zamestnanie nemala a tých 90 eur na odvodoch nezaplatila. Zvýši sa záujem o čerpanie materského otcami – ak na materské matka nárok nemala, napríklad preto, lebo študovala, ale otec bol nemocensky poistený, môže ísť na materskú dovolenku aspoň on a následne požiadať o zvýšený rodičovský príspevok.

Mladé ženy budú ešte viac ako dnes motivované počkať s materstvom až na skončenie štúdia a potrebný čas odkrútený v zamestnaní – vek prvorodičiek tak ešte viac stúpne. Keďže rodičovský príspevok vyplácaný viacdetným rodinám sa stále nebude líšiť podľa počtu detí do troch rokov, bude to určitou motiváciou niektorých rodín ponechať si vekový odstup medzi deťmi na úrovni troch rokov, aby z postupne vyplácaných rodičovských príspevkov vyťažili čo najviac. A to v konečnom dôsledku bude paradoxne znamenať menej novonarodených detí na Slovensku.

Vôbec ma neprekvapuje, že tvorivý kolektív Erika Tomáša zabudol na príspevky na starostlivosť o dieťa. Pripomeniem, že tieto príspevky sú alternatívou k rodičovským príspevkom a poberajú ich rodičia, ktorí majú dieťa vo veku do troch rokov v predškolskom zariadení alebo u opatrovateliek. Výška príspevkov je v sume preukázaných nákladov, ktoré rodič uhrádza za starostlivosť o dieťa, a v prípade súkromných zariadení to môže byť až 280 eur. Vtip je v tom, že 75 percent príspevku je hradených zo zdrojov EÚ.

Príspevky na starostlivosť o dieťa sú tak dnes výhodnejšie pre dotknutých rodičov, ale i pre štátny rozpočet. Ak sa však rodičovský príspevok zvýši až na 370 eur a suma príspevku na starostlivosť sa zvyšovať nebude, o tieto príspevky tak logicky nebude žiaden záujem. A to je škoda.

Záverom

Smer si v závere svojho 12-ročného vládnutia spomenul na skupinu ľudí, na ktorú doteraz viac-menej zabúdal – na rodiny s deťmi. Môžeme byť vďační aspoň za to, že sa tak stalo. V duchu svojej doterajšej politiky však Smer nepredstavil žiadne premyslené či cielené riešenia – ale zahrnul zvýšenie rodičovských príspevkov do ďalšieho svojho typického „sociálneho balíčka“.

Tých odhadovaných 200 miliónov ročne, ktoré bude zvýšenie rodičovských príspevkov stáť, mohlo byť minutých rozumnejšie. S podporou pracujúcich rodičov možno súhlasiť – ale mohla byť urobená napríklad zvýšením daňových bonusov, rozšírením uplatňovania nezdaniteľnej časti na manžela/manželku, variabilným čerpaním rodičovských príspevkov podľa skutočných potrieb konkrétnych rodín, podporou rozširovania kapacít predškolských zariadení buď priamymi dotáciami, alebo šikovným nastavením príspevku na starostlivosť o dieťa.

To by tu však musela byť vláda, ktorá by mala namiesto sociálnych balíčkov pripravený reálny program pre mladé rodiny.

* * *

Poznámky

Aká bola výška rodičovského príspevku v rokoch 2012 až 2019 (základná suma)?

 • 2012 … 194,70 €
 • 2013 … 199,60 €
 • 2014 … 203,20 €
 • 2015 … 203,20 €
 • 2016 … 203,20 €
 • do apríla 2017 … 203,20 €
 • od mája 2017 … 213,20 €
 • 2018 … 214,70 €
 • 2019 … 220,70 €

Zoznam štátnych sociálnych dávok

 • rodičovský príspevok
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí
 • príspevok na pohreb
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa
 • vianočný príspevok
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie