Denník N

Priznať práva sexuálnym menšinám nie je kultúrna vojna

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Základné ľudské práva a slobody nie sú liberálne ani konzervatívne.

Autorka je bývalá ombudsmanka

Počúvame, že žijeme v najlepších časoch, lebo sa darí ekonomike a klesla nezamestnanosť. Akoby ekonomická prosperita a peniaze boli najzákladnejšími hodnotami modernej spoločnosti. No nie sú. Sú nimi ľudia, ktorí tu žijú.

V najlepších časoch žijeme preto, lebo už niekoľko desaťročí žijeme v mieri, bez diktatúry, v slobodnej, demokratickej krajine. V demokratickom štáte, ktorý vo svojom základnom zákone deklaruje, že je právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. A to všetkých zaväzuje.

Demokratický a právny štát garantuje dodržiavanie základných práv a slobôd. Základné práva a slobody sú chránené ústavou a zákonmi, a v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, sú tieto práva chránené aj Európskym dohovorom o základných ľudských právach a slobodách. Štát má pozitívny záväzok usporiadať veci tak, aby si mohol každý človek v krajine svoje základné práva a slobody legálne uplatňovať.

Základné práva a slobody nie sú dar od vlády, politikov

Základné práva a slobody patria každému človeku preto, že je človek. Nie sú darom od vlády a politici nerozhodujú o tom, na akú časť z nich, kto a kedy má právo. Základné práva a slobody získame narodením, sú neodňateľné a nepremlčateľné. Demokratický a právny štát to akceptuje, a práve takto zakotvuje aj naša ústava a zákony.

Štát prijal záväzok, že bude

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie