Denník N

Investor platí dlžníkovi, aby si od neho požičal. Čo sa to na trhu deje?

Graf - Investing.com
Graf – Investing.com

V historicky len druhej aukcii 10-ročných nemeckých federálnych štátnych dlhopisov s nulovým kupónom klesol výnos do splatnosti na -0.26%. Emisná cena teda prevýšila nominál splatný na konci. Počas obdobia splatnosti sa z dlhopisu nebudú vyplácať žiadne kupónové platby.

Autor je ekonóm

Ide teda o investíciu so zápornou návratnosťou. Investori tak po desiatich rokoch v nominálnom vyjadrení dostanú späť nižšiu sumu, než do cenného papiera investovali. A to ešte nehovoríme o „časovej hodnote“ peňazí v prostredí kladnej inflácie, teda znehodnotení ich budúcej kúpyschopnosti.

Aké sú možné vysvetlenia:

  • Nemecké federálne štátne dlhopisy sa vďaka vysokému ratingu nemeckej vlády a jej rozpočtovej disciplíne považujú za najmenej rizikový eurový cenný papier.
  • Situácia, ktorej sme svedkami tento týždeň, však z učebnicového pohľadu svedčí o mimoriadne nezvyčajných podmienkach na finančnom trhu.
  • Teoreticky je takýto vývoj ospravedlniteľný tým, ak medzi investormi na trhu dominuje očakávanie budúcej dlhotrvajúcej deflácie a teda sprievodného nárastu kúpyschopnosti budúceho objemu peňazí v čase splatnosti dlhopisov.
  • Ďalšou teoretickou možnosťou je, že by počas doby splatnosti dlhopisu ešte výraznejšie klesli krátkodobé úrokové sadzby. Súčasná mierne negatívna výnosnosť by nebola až taká nevýhodná.

Čo sa asi deje:

  • Najpravdepodobnejším a praktickým vysvetlením tejto bezprecedentnej situácie je skutočnosť, že pri extrémne vysokom objeme peňazí hľadajúcich investičné možnosti panuje medzi investormi mimoriadny pesimizmus voči budúcemu vývoju iných alternatívnych investícií (akcií, drahých kovov).
  • Preto akceptujú hoci aj mierne negatívnu návratnosť, ktorá je však kompenzovaná najnižším investičným rizikom na trhu.

 

Teraz najčítanejšie