Denník N

Európsky priemysel prekonal očakávania

Graf - Eurostat, IHS Markit
Graf – Eurostat, IHS Markit

Prvý medzimesačný nárast priemyselnej produkcie v eurozóne od januára povzbudil akciové trhy. K pozitívnemu výsledku prispel medzimesačný rast vo všetkých najväčších ekonomikách.  

Autor je ekonóm

Priemyselná produkcia eurozóny za ostatný zverejnený mesiac (máj) prekvapila medzimesačným nárastom (0,9%), ktorý výrazne prekonal očakávania. Bol to prvý pozitívny medzimesačný výsledok od januára. V medziročnom porovnaní však tretí mesiac za sebou pokračuje pokles v rozsahu -0,5 %. Pozitívne správy prišli zo všetkých najväčších ekonomík, vrátane Nemecka.

Najviac sa darilo Dánom (4,4 %) a Írom (2,3 %). Na Slovensku priemyselná produkcia podľa metodiky Eurostat-u vzrástla o 0,3 % (medziročne o 4,7%).

Predstihové ukazovatele zostavené na základe prieskumov medzi nákupnými manažérmi, ako aj vývoj nových priemyselných objednávok však varujú pred prílišným optimizmom.

Prečo je to dôležité:

  • Dominantná diskusia na dlhopisovom trhu eurozóny sa v týchto týždňoch už nevedie o tom, či bude nasledovať ďalšie uvoľnenie menovej politiky, ale kedy nastane.
  • Očakávania sa točia nielen okolo potenciálneho znižovania základnej úrokovej sadzby (-0,4%), ale aj okolo ďalších mimoriadnych nákupov štátnych aj firemných dlhopisov denominovaných v eurách.
  • Základným predpokladom je, že tento mesiac Európska centrálna banka len naznačí pripravenosť na uvoľnenie menovej politiky a potenciálne v septembri sa očakáva aj prvé zníženie základných úrokov.
  • Dobré makroekonomické správy by mohli prispieť k väčšej rozvážnosti ECB pri rozhodnutiach o ďalšom menovom stimule.

Teraz najčítanejšie