Denník N

Už nielen štátne, ale už aj firemné dlhopisy sa správajú ako čierne diery

Do záporného teritória sa už dostávajú aj výnosy do splatnosti z firemných dlhopisov podnikov s najvyšším investičným ratingom. Pokiaľ by ich investori držali až do splatnosti, znamená to, že na týchto investíciách prerobia. Kam sa vyparila učebnicová “časová hodnota peňazí”?

Autor je ekonóm

Najprv teória. Úrok je cenou za peniaze. Ten, kto si požičiava, platí úrok — teda cenu za peniaze — tomu, od koho si požičiava — veriteľovi. Čím dlhšiu splatnosť má dohodnutá pôžička, tým vyšší je úrok: za požičanie peňazí na dlhšie obdobie si veriteľ pýta aj vyšší úrok. Rozdiel medzi úročením kratších a dlhších splatností sa nazýva aj „likviditná prémia“, teda kompenzácia za to, že veriteľ po dlhšiu dobu nemá prístup k požičaným prostriedkom.

Svet naruby: Aj v eurozóne sme však aktuálne svedkami historicky mimoriadne nezvyčajnej situácie, keď sa dokonca aj

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie