Denník N

Budú mať „Husákove deti“ slušné dôchodky?

Autor je podpredseda strany Spolu

Slovensko má zásadný demografický problém. Tzv. Husákove deti, generácia ľudí narodených medzi rokmi 1970 až 1985, sú v súčasnosti silnou generáciou 35- až 50-ročných ľudí v najproduktívnejšom veku, na ktorej je založený ekonomický rozvoj Slovenska. V roku 2019, v čase pretrvávajúceho ekonomického rastu Slovensko v zásade nemá problém s financovaním priebežného dôchodkového systému. Aktuálne je priaznivý pomer medzi prispievateľmi do systému a poberateľmi dôchodkov, zaznamenávame najnižšiu nezamestnanosť v novodobej histórii Slovenska, slušný rast miezd, a tým i výber odvodov do Sociálnej poisťovne, respektíve celkovo prudký nárast príjmov verejných rozpočtov.

Aktuálne pomerne uspokojivý stav demografie však nebude trvať večne. Už po roku 2030 sa pomer pracujúci/dôchodcovia začne postupne zhoršovať a v roku 2060 bude kulminovať vo svojej negatívnej podobe. Silné ročníky 1970 až 1985 budú poberať dôchodky, avšak v produktívnom veku budú ročníky 1990 až 2010, ktoré sú veľmi slabé.

Navyše si treba uvedomiť, že už teraz má Slovensko tichý skrytý dlh voči starším ľuďom, daný slabo fungujúcimi sociálnymi službami. A naše zdravotníctvo je témou na samostatnú diskusiu…

Po ôsmich rokoch vlád Fico – Pellegrini sa musíme pozerať dopredu. Ak majú mať „Husákove deti“ perspektívu slušných dôchodkov a ak majú mať súčasní dôchodcovia dôstojnú starobu, musíme začať niečo reálne a rozumné robiť. V dôchodkovom systéme, v sociálnych službách, zdravotníctve… Tu je stručný plán, tak ako ho pripravuje strana SPOLU – občianska demokracia. Zmena systému sociálnych služieb pre súčasných, ale i budúcich dôchodcov je témou samostatného článku.

Filozofia a vízia

Dôchodkový systém je natoľko „vážna vec“, že každá jeho zmena vyžaduje poctivú a dlhotrvajúcu diskusiu. Žiadne skrátené legislatívne konania, žiadne „sociálne balíčky“ a populistické gestá tesne pred voľbami. Poctivá a dlhotrvajúca diskusia so zapojením odborníkov i verejnosti, to je spôsob, ktorý budeme používať pri každej zmene.

Výsledkom má byť udržateľný a spravodlivý dôchodkový systém. Aj ďalšie generácie si zaslúžia slušný dôchodok.

Dôchodkový systém má mať tri dôchodkové piliere. Prvý pilier skutočne solidárny, druhý pilier skutočne silný a tretí pilier skutočne funkčný.

Bez silného druhého piliera či tretieho piliera dnešní štyridsiatnici slušné dôchodky mať nebudú. Pre tých, čo to nevedia pochopiť, ešte raz zdôrazním – pomer prispievateľov do prvého piliera a poberateľov dôchodku sa zásadne zhorší. Spoliehať sa len na prvý pilier by znamenalo:

– nižšiu mieru výšky dôchodku oproti predošlému príjmu (dnes je to na úrovni 50 %, bolo by to menej ako 40 %),

– zásadne vyššie nároky na dofinancovanie dôchodkového systému zo štátneho rozpočtu,

– a to všetko paralelne s omnoho vyšším tlakom na financovanie zdravotníctva a sociálnych služieb ako dnes.

Odvody na dôchodok

Odvody (a celkovo náš daňovo-odvodový systém) sú témou na samostatnú diskusiu. Stručne len uvediem, že budeme presadzovať ich celkové zníženie a zvýhodnenie slabšie zarábajúcich zamestnancov či SZČO. Spravodlivejšie musia byť nastavené odvody štátu za „svojich“ poistencov – napríklad za matky na materskej a rodičovskej dovolenke.

Nutnosť zjednodušenia systému a jeho lacnejšieho fungovania chápeme ako samozrejmosť.

Dôchodkový vek

Stalo sa, čo sa stať nemalo, a dôchodkový vek je „zastropovaný“ v našej ústave. Je to škoda, pretože tzv. zastropovanie dôchodkového veku sa stalo brzdou možného zvyšovania starobných dôchodkov. Je otázne, kedy a ako sa ústava bude meniť, a na to sa spoliehať nedá. Vždy sa však dá existujúci stav vylepšovať tak, aby úžitok mali samotní občania, nie krachujúce politické strany. Preto budeme presadzovať pružnejšie možnosti odchodu do dôchodku podľa objektívnych potrieb ľudí. Zvýhodnení by mali byť ZŤP občania, ďalej ľudia, ktorí väčšiu časť života pracovali v ťažkých podmienkach, respektíve v rizikových kategóriách. Viac ako teraz by mali byť podporení tí, ktorí nevyužijú možnosť odchodu do dôchodku a ďalej pracujú (pozor, samostatnou kapitolou je práca dôchodcov v štátnej správe).

Prvý dôchodkový pilier

V prvom pilieri sa treba dohodnúť na primeranej miere solidarity a výške náhrady predošlého príjmu. Pri výpočte starobného dôchodku sa napríklad rozprávajme o tom, či je správne ohraničenie osobného mzdového bodu hodnotou 3 (trojnásobok priemerného zárobku), ak sa odvody platia až do hodnoty 7. Pri výpočte dôchodku sa musí zohľadniť každé euro zaplatené na odvodoch, inak systém velí dobre zarábajúcim hľadať únikové cestičky. Dlhodobo nespravodlivo je nastavený výpočet „prvopilierového“ dôchodku pre sporiteľov…

Nespravodlivo je nastavený aj systém minimálnych dôchodkov. Ten, kto počas produktívneho života zaplatil na odvodoch výrazne menej – ak vôbec niečo zaplatil – má vyšší dôchodok ako občan, ktorý zaplatil viac. To nemôže byť v poriadku.

Nie každý je odborník na dôchodky, a preto mi verte, že najväčšiu diskrimináciu v súčasnom systéme zažívajú pracujúci invalidi. Nechcem zaťažovať podrobným zdôvodnením, ale platiť do Sociálnej poisťovne odvody z 500- – 600-eurového zárobku s tým, že z toho nebudem mať vôbec, ale vôbec nič, naozaj nie je v poriadku. Najmä ak ide o invalidného občana.

Sociálna poisťovňa

Po dvoch-troch rokoch, keď jej šéfoval excelentný manažér Ľuboš Lopatka, sa táto inštitúcia, žiaľ, dostáva do starých koľají. Neochota, nekompetentnosť, šetrenie na ľuďoch, nepriznávanie dávok, na ktoré je nárok, zdĺhavé konania… To všetko sa musí zmeniť. Namiesto investícií do právnikov, ktorí pre Sociálnu poisťovňu vyhrávajú súdy voči poškodeným a bezradným občanom, namiesto nezmyselných a nekoncepčných výdavkov do IT sa musí investovať do služieb pre ľudí. Ľudia musia mať objektívne a správne informácie, zavedie sa systém virtuálnych dôchodkových účtov, Sociálna poisťovňa musí znova fungovať efektívne.

Ak sa na tom dohodneme, prenesieme výber poistného na finančnú správu a vyplácanie dávok v nezamestnanosti na úrady práce. Réžia chodu Sociálnej poisťovne môže byť omnoho nižšia.

Druhý dôchodkový pilier

V prvom rade sa musí zvýšiť podiel príspevkov do druhého piliera, ideálom je niekdajších 9 %. Samotné sporenie je možné zatraktívniť daňovým zvýhodnením dobrovoľných príspevkov – už to tu raz bolo a ak chceme, aby boli ľudia motivovaní sporiť si na dôchodok, znovu daňové výhody zavedieme.

Sporenie na dôchodok má veľký potenciál, ten však na škodu všetkých nevyužívame. Mierim tým na indexové a akciové fondy. Je čistý nezmysel, ak štyridsiatnik sporí na dôchodok v konzervatívnom dlhopisovom fonde so symbolickým zhodnotením. Pritom v slovenských indexových fondoch od ich zavedenia v máji 2012 sa majetok sporiteľom zhodnocuje ročne až o 10 %. Áno, boli sme v období ekonomického rastu, ale skúsenosti zo sveta s indexovými fondmi za celé desiatky rokov dozadu hovoria, že v priemere 5-7-percentné zhodnotenie ročne je možné aj so zohľadnením krízových období. Dôchodkové sporenie je sporením na mnoho rokov, skúste si vypočítať, koľko je 1,05 na štyridsiatu: 7. Teda pri reálnom zhodnotení o 5 % ročne je z jedného eura o 40 rokov reálne eur sedem.

Úlohou štátu je o tom všetkom poskytovať objektívne informácie (a nie zavádzať a zahmlievať), podporovať možnosti investovania a pokiaľ ide o legislatívu, vrátiť sa k tomu, čo tu už bolo v roku 2012 – k nulovým poplatkom zo zhodnotenia v indexových fondoch, automatickému vstupu mladých ľudí do druhého piliera a, úmyselne znova opakujem, k objektívnemu informovaniu o dôchodkovom sporení.

Tretí dôchodkový pilier

V slovenských podmienkach má dnes len malý význam. Doplnkové dôchodkové sporenie však možno zatraktívniť rozšírením daňových výhod, znížením stále privysokých poplatkov, rozšírením možností investovania alebo zvýšením konkurenčného prostredia.

Súčasní dôchodcovia

Tí, čo už na dôchodku sú, sa oprávnene pýtajú: a čo z toho budeme mať my? Nuž, súčasní dôchodcovia, respektíve čerstvo „nastupujúci“ dôchodcovia nemajú žiadny úžitok zo zastropovania dôchodkového veku a nebudú ho mať ani z vylepšeného druhého piliera, to je fakt. Verím však, že ocenia pozitívne zmeny v slovenskom zdravotníctve a zásadné zmeny v dnes zle fungujúcom systéme sociálnych služieb. To všetko bude stáť nemalé finančné prostriedky. Tvrdím, že každé jedno euro vynaložené na lepšie sociálne služby pre dôchodcov je vynaložené užitočnejšie ako na vianočné príspevky.

Záver

Dôchodkový systém nie je téma, ktorá by slovenským politickým stranám vyhrávala voľby. Nie všetci sme však populisti. Diskusia o dôchodkoch je potrebná a dôležitá a verím, že náprava dôchodkového systému s pohľadom do budúcnosti bude kľúčovou témou novej vlády.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Dôchodky a dôchodkový vek

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie