Denník E

Najnovšie články© N Press s.r.o.

Poisťovne núkajú dôchodky, akoby sme mali žiť aj po deväťdesiatke

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Nasporíte si 20-tisíc eur a poisťovňa vám za to vyplatí pri priemernom veku dožitia len 17-tisíc eur.

Máte 62 rokov, idete do dôchodku a v druhom pilieri ste si nasporili 20-tisíc eur. Poisťovňa vám povie, že vám každý mesiac vyplatí dôchodok 74 eur.

Za rok je to 885 eur. Vy viete, že priemerná dĺžka, ktorú sa dožívame na dôchodku, je 19 rokov. Za ten čas by vám teda poisťovňa mala vyplatiť približne 16,8 tisíca eur. Dostanete tak o tri tisícky eur menej, ako ste si nasporili v druhom pilieri.

Výplatu takého nízkeho dôchodku z druhého piliera avizuje 62-ročnému žiadateľovi poisťovňa Generali.

Allianz aj Union nám svoje výpočty odmietli poskytnúť, hoci ich musia povinne ukázať jednotlivým žiadateľom o dôchodok. No z neoficiálnych informácií vyplýva, že aj tieto dve poisťovne ponúkajú prvým dôchodcom v druhom pilieri také nízke mesačné dávky, že ak by si penzisti uložili nasporené peniaze hoci aj do banky na nulový úrok, boli by na tom lepšie.

Aké sú rozdiely

O výplatu penzie v druhom pilieri zatiaľ požiadalo približne 50 ľudí. Všetky tri poisťovne už poslali navrhované výšky dôchodkov Sociálnej poisťovni, ktorá ich posunie žiadateľom o dôchodok. Prví noví dôchodcovia, ktorí boli od začiatku v druhom pilieri, totiž teraz ukazujú komerčným poisťovniam, koľko si nasporili, a tie im za to ponúkajú plán výplaty doživotného dôchodku.

Z ponúk, ktoré ukázali poisťovne štátu, vyplýva, že jedna z poisťovní chce vyplácať ešte nižšie dôchodky ako Generali. Druhá síce nastavila ponuku vyššie, ale aj tá je hlboko pod prepočtami, ktoré robili analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií.

Podľa vládnych prepočtov by pri nasporenej sume 20-tisíc eur mohol byť mesačný neindexovaný dôchodok 103 eur. To je zhruba o 30 eur mesačne viac, ako plánuje vyplatiť dôchodcovi súkromník.

Pre upresnenie, ide o neindexovaný dôchodok bez nároku na výplatu pozostalostných dôchodkov.

 

obrazok

Ekonómovia IFP hovoria, že použili štandardné vzorce a rátali s dĺžkou dožitia na dôchodku 19 rokov. Toľko sa slovenskí občania v priemere dožívajú na dôchodku podľa prepočtu našich štatistikov. Počítali tiež s tým, že poisťovne budú zhodnocovať úspory ľudí, z ktorých vyplácajú penzie, sadzbou 1,9 percenta. To je maximálna výška takzvanej technickej úrokovej miery, ktorú stanovuje Národná banka Slovenska. A hoci do výpočtu zarátali aj päťpercentnú maržu pre poisťovne, vyšiel im oveľa vyšší dôchodok, ako ponúkajú súkromné poisťovne.

„Keď sme prepočítali údaje, vychádza nám, že buď majú maržu takmer 50 percent, alebo neuvažujú so žiadnym zhodnotením nasporených prostriedkov,“ hovorí analytik IFP Juraj Franek.

Aj Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici hovorí, že ponuky komerčných poisťovní sa javia veľmi nízke. Podľa prepočtov banskobystrických akademikov by mal 62-ročný dôchodca, ktorý si nasporí 20-tisíc eur, dostávať z druhého piliera každý mesiac približne 90 eur.

„Neprekvapuje nás, že dôchodky sú nižšie, ako počítal štát, ale až také nízke sme nečakali,“ čuduje sa Šebo.

Ekonómovia z banskobystrickej univerzity vo svojich prepočtoch použili poplatky, ktoré uvádza životná poisťovňa Allianz vo svojej výročnej správe z roku 2013. Podobne ako štátny inštitút rátajú so zhodnotením prenesenej sumy z II. piliera na úrovni 1,9 percenta a s dĺžkou dožitia na dôchodku 19 rokov.

„Prepočty poisťovne naznačujú, ako by mal dôchodca 54, a nie 62 rokov. Alebo ten rozdiel spôsobujú obrovské poplatky, ktoré sú niekoľkokrát vyššie ako tie, s akými rátal štát,“ uvažuje Šebo.

S akou maržou, zhodnotením a dĺžkou dožitia na dôchodku počítala Generali, nám nepovedala. Allianz a Union nezverejnili ani samotnú výšku dôchodkov.

Priveľa voľnosti

Keď sa debatovalo o dôchodkoch, najväčší spor bol o tom, na akú časť dôchodkových úspor komerčné poisťovne nedosiahnu vôbec, lebo ich sporitelia môžu dostať vyplatené na ruku. O tom, ako sa budú rátať samotné dôchodky, sa hovorilo menej.

Štát poisťovniam nenadiktoval, aké vzorce majú pri výpočte penzií používať. Poisťovne majú teda voľnú ruku v tom, s akou mierou dožitia v prepočtoch rátajú, akú si naúčtujú maržu, náklady a akým percentom budú zhodnocovať presunuté úspory z druhého piliera. Akurát si nemôžu účtovať náklady na sprostredkovanie obchodu.

Konzervatívnejší prístup poisťovní pri výpočte penzií sa zo začiatku čakal a je dosť možné, že poisťovne časom svoje prepočty upravia.

Ekonóm SAV Vladimir Baláž si myslí, že rozdiel vo výpočtoch spôsobuje najmä to, z akých úmrtnostných tabuliek poisťovne vychádzajú, teda s akou dĺžkou dožitia na dôchodku rátajú. Myslí si, že to bude viac ako 19 rokov.

Poisťovne môžu vychádzať z toho, že v druhom pilieri si sporia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a tí viac dbajú o svoj životný štýl.

No dôchodok 74 eur môže znamenať aj to, že ak by aj poisťovne rátali so zhodnotením úspor o 1,9 percenta a marži päť percent, ľudia by sa museli dožiť v priemere na dôchodku až 29 rokov, teda celkovo 91 rokov.

Ak by rátali so zhodnotením pol percenta, dĺžka dožitia na dôchodku by bola 23,5 roka.

V tomto roku začne poberať dôchodok z druhého piliera asi tritisíc sporiteľov. Väčšina z nich nemá v druhom pilieri nasporených viac ako 5-tisíc eur.

Podľa prepočtov IFP by pri tejto sume mal byť dôchodok z druhého piliera 24 eur. Poisťovňa Generali však takýmto dôchodcom ponúka len 18,15 eura mesačne.

Platí však, že podstatnú časť celkovej penzie dostanú aj títo dôchodcovia z prvého piliera, teda zo Sociálnej poisťovne.

Dnes na DennikE.sk

  • Štatistika: Ženy na Slovensku zarobili vlani v priemere o 283 eur menej ako muži
  • Pomoc: Podmienky poskytovania štátnej investičnej pomoci sa majú pre krízu spôsobenú pandémiou dočasne zmierniť
  • Odvody: Živnostníci, ktorí podali daňové priznanie do konca marca, musia zaplatiť poistné za júl v novej výške do 10. augusta
  • USA: Donald Trump obišiel kongres a podpísal sériu exekutívnych príkazov na pomoc Američanom zasiahnutým pandémiou
Zdieľať

Oplatí sa ešte investovať do zlata alebo striebra? Ako rýchlo sa k takej investícii dostanem?

Foto - JumpStory
Foto – JumpStory

Zlato má za sebou pomerne solídny rast o 25 % od vypuknutia pandémie a darilo sa mu prakticky celý posledný rok, vraví Dominik Hapl z Acrossu. „Ak chce niekto využiť zlato na krátkodobú špekuláciu a zviezť sa na jeho raste, tento vlak je už pravdepodobne preč,“ hovorí v ankete, či sa ešte oplatí investovať do zlata.

Minúta po minúte

Zdieľať

Podmienky poskytovania štátnej investičnej pomoci by sa mali s ohľadom na krízu spôsobenú pandémiou dočasne zmierniť. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý poslalo ministerstvo hospodárstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Podniky by mali mať napríklad možnosť neskôr začať obstarávať investičný majetok, predĺžiť sa má termín na ukončenie investičného projektu a o tri roky by sa mohla predĺžiť aj lehota na uplatnenie dohodnutej úľavy na dani. Zmeny sa týkajú rozhodnutia o investičných stimuloch a investičnej pomoci, ktoré budú schválené od 1. januára budúceho roka, ale v niektorých ustanoveniach aj rozhodnutí vydaných do 31. decembra 2020 a konaní o schválení investičnej pomoci začatých a neukončených do 31. decembra 2020.

„Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Následky pandémie zásadným a predovšetkým nepredvídateľným spôsobom ovplyvnili prijímateľov investičnej pomoci a ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort sa obáva, že v krajných prípadoch to mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí alebo o schválení investičnej pomoci. „Hromadné rušenie rozhodnutí predstavujúcich podporu inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom,“ uviedlo ministerstvo.

Navrhuje napríklad predĺžiť povinnosť začatia obstarávania dlhodobého majetku na 24 mesiacov a ukončenie prác na investičnom zámere chce rezort predĺžiť na päť rokov, pri veľkých investíciách až na sedem rokov. Na rovnaký čas chce predĺžiť povinnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.

Voľnejšie podmienky majú mať podnikatelia pri dodatočných zmenách investičného zámeru. Zatiaľ čo v súčasnosti musí firma vynaložiť minimálne 85 % z oprávnených nákladov schválených v rozhodnutí o investičnej pomoci, po novom bude prípustné tieto náklady reálne znížiť až na 70 %.

„Prípadné zníženie oprávnených nákladov sa odzrkadlí na výške investičnej pomoci, a to jej znížením prostredníctvom rozhodnutia o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci alebo rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,“ upozornil rezort.

Podobne by sa mala upraviť aj povinnosť dosiahnuť viac ako 90 % dohodnutého čistého nárastu pracovných miest, a to na 80 %. Aj v tomto prípade sa však zníženie dohodnutého počtu nových pracovných miest odzrkadlí na výške investičného stimulu. Rezort ďalej navrhuje v nasledujúcich dvoch rokoch považovať za splnenú podmienku vyplácania mzdy uvedenej v investičnom zámere.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regionálnej investičnej pomoci a o dani z príjmov, by mal byť účinný od začiatku budúceho roka. (tasr)

Zdieľať

Talianska ekonomika sa v treťom štvrťroku výrazne oživí a tempo rastu HDP sa bude blížiť k 15 %, predpovedal taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri pre La Repubblica. Vláda podľa neho v budúcom roku plánuje znížiť dane z príjmu fyzických osôb.

Podľa štatistického úradu ISTAT sa taliansky HDP v druhom štvrťroku v dôsledku šírenia koronavírusu prepadol o 12,4 %. Podľa Gualtieriho tak bol hospodársky pokles o niečo miernejší, než vláda očakávala.

„Oživenie v treťom štvrťroku bude pravdepodobne o niečo nižšie než 15 %, veríme však, že od tohto čísla nebude ďaleko,“ povedal minister. Upozornil však, že konečný výsledok bude závisieť od vývoja pandémie a svetového hospodárstva.

Európska komisia minulý mesiac predpovedala, že v celom tomto roku talianska ekonomika klesne o 11,2 %. V budúcom roku očakáva nárast talianskeho HDP o 6,1 %. (čtk)

Zdieľať

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia končí dvojtýždňovú letnú odstávku výroby. Produkcia sa opäť rozbehne v pondelok, závod bude vyrábať v plnej kapacite štyroch výrobných zmien.

Produkcia vozidiel bola v Trnave v tomto roku prerušená z dôvodu rozšírenia ochorenia COVID-19 aj od 19. marca do 12. mája, obnovili ju najskôr v jednej pracovnej zmene. Na plný výkon nabehla automobilka 6. júna.

V tom istom mesiaci opustilo výrobné linky 3,5-miliónte vozidlo v histórii závodu. „V Trnave aktuálne vyrábame novú generáciu modelu Peugeot 208 a jeho plne elektrickú verziu e-208. Tento model je nositeľom titulu Európske auto roka. Ďalším modelom je Citroen C3, ktorý sme v prvej polovici júla tohto roka začali vyrábať vo vynovenej faceliftovej verzii,“ dodal hovorca Peter Švec. (tasr)

Zdieľať

Ženy na Slovensku zarobili vlani v priemere o 283 eur menej ako muži, vyplýva z údajov Štatistického úradu SR o priemerných hrubých mesačných mzdách.

Napriek snahám dosiahnuť rovnaké postavenie pohlaví na trhu práce a v spoločnosti sa v posledných rokoch rozdiel medzi mzdami mužov a žien prehlbuje.

Vlani dosiahla priemerná hrubá mesačná mzda mužov 1399 eur. „Priemerná hrubá mzda žien v percentuálnom vyjadrení predstavovala 79,8 % z priemernej hrubej mzdy mužov, teda o 283 eur menej v neprospech žien,“ vyčíslili štatistici.

Porovnaním mzdovej štruktúry dosiahla základná mzda mužov 65,2 % z ich priemernej hrubej mesačnej mzdy, u žien to bolo 67,9 %. Druhou najväčšou mzdovou zložkou boli náhrady mzdy u mužov (11,8 %), ako aj u žien (12,8 %).

Prémie a odmeny predstavovali u mužov 11,4 %, u žien 7,8 % z ich priemernej hrubej mesačnej mzdy. Príplatky a doplatky dosiahli u mužov 7,3 % a u žien 7,9 %. Nepravidelné odmeny sa na priemernej mzde mužov podieľali 4,2 % a na mzde žien v priemere 3,5 %.

„Mzda žien sa nachádzala o 11,6 % pod celoslovenským priemerom, zatiaľ čo mzda mužov ho prevýšila o 10,9 %,“ uviedol ŠÚ SR.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že v mzdovom pásme do 1300 eur sa nachádzalo 62,8 % mužov. V pásme medzi 1300 eur a 1400 eur bolo 5,3 % mužov a 31,9 % mužov zarobilo nad 1400 eur. Medián hrubých miezd mužov dosiahol 1108 eur, čo je približne 79,2 % priemernej hrubej mesačnej mzdy mužov.

Nižšiu priemernú mzdu, ako je celoslovenská priemerná mzda žien, dosiahlo 64,2 % z nich. V intervale od 1100 eur do 1200 eur sa nachádzalo 6,8 % žien. Viac ako 1200 eur vlani zarobilo 29 % žien. Medián hrubých miezd žien (939 eur) predstavoval 84,1 % z priemernej hrubej mesačnej mzdy žien.

Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko alebo vysoko príjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach.

„Mzdové rozdiely ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce a funkcie, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti,“ uvádza štatistický úrad.

Nezanedbateľný vplyv na celkovú hrubú mesačnú mzdu má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov, najmä v súvislosti so starostlivosťou o osoby v domácnosti. (tasr)

Zdieľať

Smer aj strana Dobrá voľba kritizujú zmluvu medzi štátnou spoločnosťou Tipos a firmou Borisa Kollára (Sme rodina), ktorá je vlastníkom Fun rádia. „Zaujímavou nie je len suma 240-tisíc eur, ale aj to, že doteraz Fun rádio nikdy nedostalo peniaze od spoločnosti Tipos,“ píše Smer.

„Stalo sa tak zhodou okolností až po tom, čo sa Kollár stal súčasťou vládnej koalície,“ dodáva opozičná strana a vyzýva vedenie Tiposu, aby objasnilo, prečo sa rozhodli uzavrieť zmluvu s Fun rádiom vo výške 240.000 eur, čo podľa Smeru „absolútne neodzrkadľuje postavenie Fun rádia na mediálnom trhu ani štruktúru jeho poslucháčov“.

Ak vedenie Tiposu neobjasní dôvod uzavretia zmluvy, bude Smer žiadať, aby ho minister financií Eduard Heger (OĽaNO) odvolal.

Hovorkyňa Dobrej voľby uviedla, že zmluva bola podpísaná 6. augusta.

Hovorca Tiposu uviedol, že sa k veci vyjadria v pondelok.

Boris Kollár sa k reklamnej zmluve tiež vyjadrí v pondelok. (tasr)

Zdieľať

Americké akcie uzavreli dnešné obchodovanie zmiešane. Rast zamestnanosti v USA prudko spomalil, technologické firmy oslabovali. Zástupcovia demokratov, republikánov a Bieleho domu sa nezhodli ohľadom ďalšieho balíka ekonomickej pomoci.

  • Dow Jonesov index si pripísal 0,17 percenta, uzavrel na 27 433,48 bodu
  • S&P 500 vzrástol o 0,06 percenta na 3351,28 bodu
  • Index Nasdaq si odpísal 0,87 percenta na 11 010,98 bodu

Americká ekonomika v júli vytvorila 1,763 milióna nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti tak klesla na 10,2 percenta z 11,1 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Rast zamestnanosti prudko spomalil v porovnaní s júnom, kedy vzniklo rekordných 4,791 milióna pracovných miest. Prekonal však očakávania analytikov. Tí podľa prieskumu agentúry Reuters počítali so vznikom zhruba 1,6 milióna pracovných miest.

Zástupcovia demokratov, republikánov a Bieleho domu sa dnes nezhodli ohľadom ďalšieho balíka ekonomickej pomoci. Kým demokrati presadzujú finančnú pomoc tri bilióny dolárov a viac, republikáni trvajú na jednom bilióne. Predsedníčka snemovne Nancy Pelosiová z Demokratickej strany uviedla, že kompromisný návrh demokratov dva bilióny dolárov odmietol za Biely dom Steve Mnuchin.

Čo sa týka prípadných exekutívnych príkazov Trumpa, ich pôsobnosť je nejasná. Šéf demokratickej senátnej menšiny Chuck Schumer na tlačovej konferencii uviedol, že prezident nemôže nariadiť ďalšie výdavky, pretože to spadá do právomocí Kongresu.

Prezident Trump ďalej vydal príkaz, ktorým Američanom zakázal bližšie nešpecifikované obchodné transakcie s čínskymi spoločnosťami, ktoré vlastnia platformy TikTok a WeChat.

Trumpovo nariadenie začne platiť o 45 dní. Aplikácia na zdieľanie videí TikTok patrí spoločnosti ByteDance, WeChat firme Tencent Holdings. Tento bezprecedentný krok predstavuje výraznú eskaláciu vzťahov medzi USA a Čínou. Peking už naznačil, že podnikne odvetné kroky.

Na devízových trhoch posilnil dolár. Dolárový index si okolo 22:00 SELČ pripisoval 0,7 percenta na 93,42 bodu. Euro v rovnakom čase voči doláru strácalo 0,8 percenta na 1,1787 USD. Dolár posilňoval voči japonskému jenu o 0,4 percenta na 105,93 JPY. (čtk, reuters)

Zdieľať

Taliani z Višňového zaplatili dlžoby, až keď mali na krku konkurzné konanie

Slávnostný začiatok razenia tunela Višňové v roku 2015. Foto – TASR
Slávnostný začiatok razenia tunela Višňové v roku 2015. Foto – TASR

Talianska firma Webuild, ktorá stavala a nedokončila tunel Višňové, je v konkurznom konaní. Podnet podala firma Tubau, ktorá týmto spôsobom prinútila Talianov zaplatiť faktúry za 450-tisíc eur. K bankrotu vzhľadom na silu firmy zrejme nedôjde.

Za vaše predplatné

Predplaťte si informačného asistenta o ekonomike

Kúpiť predplatné

Aktivujte si ranný Ekonomický Newsfilter

Pozrite si ukážkuAktivovať