Denník N

Pokles nákladnej dopravy varuje pred americkou recesiou

Objem americkej nákladnej dopravy po diaľniciach, železniciach, nákladnými lietadlami a loďami varuje pred prudkým spomalením amerického hospodárskeho rastu. Index nákladnej dopravy Cass klesol na najhoršiu úroveň od roku 2010. 

Autor je ekonóm

Wall Street buráca, ekonómovia len „strašia“: Nedávne rekordy na akciových trhoch, ako aj niektoré nedávne makroukazovatele (vrátane maloobchodu) vytvárajú dojem, že diskusie o hospodárskom ochladení či potenciálnom júlovom znížení základných úrokových sadzieb sú len „strašením“ pesimistov.

Aj preto je dobré hľadať fundamentálne ukazovatele, ktoré sa v minulosti ukázali byť dobrým signálom neskoršieho vývoja v reálnej ekonomike.

Výroba – doprava – spotreba: Jeden z takýchto základných ukazovateľov mapuje, ako sa vyvíja intenzita nákladnej dopravy, keďže produkcia reálnej ekonomiky sa musí dopraviť ku konečnému spotrebiteľovi.

Ak sa prepravuje menej nákladu, svedčí to aj o zmene v trende hospodárskej aktivity. V prípade USA ho mapuje index nákladnej dopravy pomenovaný podľa svojich autorov z Cass Information Systems, Inc.

Koeficient korelácie medzi dynamikou zmeny štvrťročných priemerov takzvaného „Cass Freight Indexu“ a zmeny reálneho HDP v USA je 0,63, čo je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie