Denník N

Tri bludy o migrantoch: nedajme sa pomýliť

Ani utrpenie afrických utečencov v Stredozemnom mori nezastavilo politikov pred cynickým populizmom založeným na ignorácii a manipulácii poznatkov vedy.

Autor sa zaoberá výskumom migrácie na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti, na CELSI v
Bratislave a IZA v Bonne.

Rozsah tragédie migrantov utekajúcich z Afriky a krajín Blízkeho východu do Európy si na súčasnom Slovensku azda ani nevieme predstaviť.

Je to tragédia rodiča, ktorému dehydrované dieťa poslednýkrát vydýchne v náruči na dohľad od brehov Talianska. Je to utrpenie rodiny, ktorá riziko násilia, psychického a fyzického utrpenia a často aj smrti na preplnených plavidlách vyhodnotí ako menšie zlo v porovnaní s možnosťou zostať v domovine.

Otázka týchto utečencov je primárne otázkou morálky v zmysle pomoci ľuďom v núdzi. Tak ako tomu bolo, keď krajiny Západu pomohli Slovákom utekajúcim z Československa po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.

Je naším šťastím, že máme príležitosť svoj dlh z čias neslobody splácať. Politici sa však pokúšajú o lobotómiu nášho svedomia upriamením pozornosti na ekonomické argumenty.

Dnom cynizmu je, že sa ani v kontexte humanitárnej tragédie neštítia vodiť nás za nos bludmi o motívoch a ekonomických dopadoch migrácie, ktoré vydávajú za fakty v rozpore s vedeckými poznatkami. Pozrime sa na tri z nich.

Blud č. 1: Migranti idú za sociálnymi dávkami

Snáď najčastejšie skloňovanou mantrou je tá o takzvanej sociálnej turistike migrantov. Tí podľa politikov migrujú z pohnútky získať v cieľovej krajine sociálne dávky.

Nezávislý vedecký výskum na základe tvrdých dát zhrnutý Corradom Giuliettim v projekte IZA World of Labor však túto hypotézu vyvrátil a ukázal, že vzťah medzi štedrosťou sociálneho systému a migráciou je prakticky bezvýznamný až žiadny.

Naša štúdia publikovaná v odbornom časopise International Journal of Manpower dokazuje, že v krajinách Európskej únie zvýšenie štedrosti sociálneho systému k zvýšenej imigrácii nevedie.
Tak ako v bratislavskej ZOO nájdeme bielu anakondu – albína, tak nájdeme medzi migrantmi niekoho, kto nám na kameru povie, že prišiel kvôli sociálnym dávkam. Dáta však ukazujú, že zovšeobecnenie, že významným motívom migrantov sú sociálne dávky, by bolo rovnako chybné ako to, že biela farba je pre anakondy typická.

Blud č. 2: Migranti zneužívajú sociálne dávky

Výskumný projekt, ktorý som pre Európsku komisiu koordinoval na Inštitúte pre výskum práce v Bonne, ukázal, že imigranti vo všeobecnosti nemajú vyššiu mieru poberania sociálnych dávok ako domáca populácia.

Aj keď v prípade dávky v nezamestnanosti v štatistikách nachádzame zvýšenú mieru poberania medzi imigrantmi, analýza ukázala, že po zohľadnení veku, vzdelania, rizika nezamestnanosti a ďalších charakteristík je šanca imigrantov získať túto dávku rovnaká a v niektorých krajinách únie nižšia ako pri domácej populácii.

Kolegovia z University College London zase dokázali, že vo Veľkej Británii imigranti prispievajú do systému verejných financií viac, ako z neho berú.

Blud č. 3: Migranti nám berú prác a znižujú mzdy

Odborná literatúra potvrdzuje, že imigranti vo všeobecnosti neberú prácu domácej populácii a ani neznižujú jej mzdy. Práve naopak, v dlhodobom horizonte vytvárajú nové pracovné miesta aj pre domácu populáciu, čím zvyšujú jej mieru zamestnanosti.

Naše analýzy tiež ukázali, že imigranti prinášajú znalosti a zručnosti nedostatkové na trhu práce a zvyšujú hrubý domáci produkt na obyvateľa v prijímajúcich krajinách.

Prijať a integrovať

Namiesto strašenia ekonomickými dopadmi prijatia pár stoviek utečencov by sa preto politici mali zamerať skôr na to, ako utečencom umožniť integráciu do spoločnosti a na trhu práce, tak aby mohli dôstojne realizovať svoju túžbu po slobode a bezpečí a prispievať k vytváraniu hodnôt na Slovensku.

Máme právo požadovať od politikov, ktorým sme dali mandát zastupovať nás, aby nás nezavádzali a dodržiavali základné morálne princípy. Nedajme si vziať možnosť splatiť náš dlh voči ľuďom v núdzi. Našou odmenou bude morálna satisfakcia a pri rozumnej integračnej politike tiež pozitívne dopady na trh práce.

Komentáre

Teraz najčítanejšie