Denník N

Dnešné deti: s alkoholom a fajčením začínajú skoro, jedia viac sladkostí než ovocia a zeleniny (grafy)

Jedenásťročné, trinásťročné a pätnásťročné deti na Slovensku častejšie pozerajú televíziu a hrajú sa počítačové hry, ako športujú.

Ako žijú dnešné 11-, 13- a 15-ročné deti? Ukázal to prieskum Health Behaviour in School Aged Children, ktorý sa robí už od roku 1983 a mapuje život detí v 44 krajinách.

Prieskum uvádza, aké skúsenosti majú školáci s alkoholom či fajčením a koľko majú fyzickej aktivity. Tiež to, koľko času venujú pozeraniu televízie.

Na Slovensku vypĺňalo dotazníky vlani v máji a júni takmer 10-tisíc žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku.

Ako dnes žijú školáci u nás?

Jedia viac sladkostí ako ovocia

Do popredia sa stále viac dostáva problematika jedenia zeleniny a ovocia deťmi a mládežou, píšu autori štúdie. „Význam spočíva vo vysokom obsahu vitamínov, minerálnych a iných látok priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v organizme človeka.“

Zo zdravotného hľadiska je najvýznamnejší obsah vlákniny a vitamínov, najviac vitamínu C, provitamínu A a kyseliny listovej. Z minerálnych látok je významný obsah železa, vápnika, draslíka, horčíka a mangánu, dodávajú.

Ak sa pozrieme na stravovanie našich detí, môžeme vidieť, že s pribúdajúcim vekom jedia deti stále menej ovocia. Ovocie jedia viac dievčatá ako chlapci.

Menej ako tretina školákov napísala, že je každý deň zeleninu. Najmenšie zastúpenie mala v skupine 15-ročných chlapcov (20 %) a najvyššie v skupine 11-ročných dievčat (31 %).

Sladkosti jedia podľa prieskumu viac dievčatá ako chlapci. Vo všetkých vekových skupinách vyše tretiny respondentov povedalo, že si dopraje sladkosti raz alebo viackrát za deň.

Sladké aj energetické nápoje

Osobitnou otázkou sú sladké či energetické nápoje.  Asi štvrtina školákov uviedla, že sladené nápoje pije každý deň. Najvyšší výskyt mali v skupine 15-ročných chlapcov (29 %) a najnižší v skupine 11-ročných dievčat (17 %).

Energetické nápoje pijú výrazne viac chlapci. Až tretina 15-ročných respondentov povedala, že ich pije aspoň raz týždenne.

„Užívanie energetických nápojov obsahujúcich kofeín u detí silne ovplyvňuje neurologický a srdcovocievny systém,“ varujú odborníci v štúdii.


Dievčatá si častejšie myslia, že sú tučné

V prieskume deti uvádzali aj výšku a váhu, z týchto údajov autori štúdie rátali BMI index.  Nadváha a obezita školákov nepresiahli medzi dievčatami jednu desatinu a v skupinách chlapcov sa pohybovali medzi 7 percentami (11-roční) až 15 percentami (15-roční).


S alkoholom aj fajčením majú skúsenosť už 11-roční

Keď sa v dotazníku pýtali detí, či majú skúsenosť s fajčením, kladne odpovedala desatina 11-ročných chlapcov a päť percent 11-ročných dievčat. Tieto čísla sa s vekom zvyšujú.

„Hoci len časť z tých detí, ktoré experimentujú s cigaretami, sa stane neskôr pravidelnými fajčiarmi, nízky vek prvých skúseností s cigaretami významne zvyšuje riziko dlhodobého pravidelného fajčenia v neskoršom veku,“ píše sa v štúdii.

Ľudia, ktorí získali prvé skúsenosti s fajčením vo veku 11 rokov, mali  neskôr viac ako dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku pravidelného fajčiarskeho návyku oproti tým, čo prvýkrát fajčili vo veku 14 rokov, píše sa v štúdii.

Slovensko podľa nej patrí ku krajinám s pomerne vysokým výskytom fajčenia. Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2013 prevažujú muži – 34 percent. U žien je výskyt fajčenia oveľa nižší (16 %).

Ešte väčšie skúsenosti, ako s fajčením, majú deti s alkoholom. Štvrtina chlapcov a 11 percent dievčat vo veku 11 rokov v prieskume povedali, že aspoň raz pili alkohol. V skupine 15-ročných je to oveľa vyššie číslo – skúsenosť s pitím alkoholu potvrdilo 70 percent chlapcov a len o percento menej dievčat.

„Podľa relevantných odhadov pripadá na Slovensku na každého obyvateľa vo veku 15 a viac rokov spotreba alkoholu za jeden rok zodpovedajúca 13,0 litra čistého etanolu (európsky priemer: 10,9 litra),“ píše sa v štúdii.

To, že majú mladí skúsenosti s alkoholom, podľa nich ukazuje, že je dostupný aj pre mládež, a zároveň to, že je spoločensky tolerovaný. „Obmedzovanie dostupnosti alkoholu deťom a adolescentom predstavuje jedno z kľúčových opatrení kontroly alkoholu,“ uvádzajú v štúdii.

Skoré skúsenosti s pitím alkoholu a jeho pravidelná konzumácia u adolescentov vedú podľa autorov štúdie často k rizikovému správaniu, spojenému s nebezpečným sexuálnym správaním, užívaním iných návykových látok a s úrazmi. Priamo poškodzuje organizmus a zvyšuje aj pravdepodobnosť problémov s alkoholom v dospelosti.

Približne štyria z desiatich 15-ročných školákov a pätina 13-ročných školákov uviedli, že konzumujú alkohol aspoň raz za mesiac. Medzi 11-ročnými kladne odpovedalo 11 % chlapcov a 5 % dievčat, ukazujú výsledky prieskumu.

Keď sa ich pýtali, či pili za posledný týždeň, 21 percent chlapcov a 12 percent dievčat vo veku 15 rokov povedali áno. U 13-ročných to boli 4 percentá u dievčat a 8 u chlapcov.

Takmer tretina 15-ročných dievčat a chlapcov povedala, že už má skúsenosť s opitosťou.

Viac pri TV a počítači ako pri športe

Podstatnú časť dňa deti trávia v škole. Mnohé potom navštevujú krúžky.

„Pre adolescentov je čas, ktorý strávia v osobnom kontakte s rovesníkmi, rovnako dôležitý ako čas, ktorý s nimi strávia prostredníctvom elektronických médií – sms, četovanie, e-mail, sociálne siete,“ píše sa v štúdii.

Keď sa v prieskume pýtali, koľko detí aspoň hodinu denne trávi fyzickými aktivitami, kladne odpovedalo 37 percent chlapcov a 27 percent dievčat. S vyšším vekom sa toto číslo znižovalo.

V 15 rokoch tak malo aspoň hodinu fyzickej aktivity 14 percent dievčat a 24 percent chlapcov.

„Medzi významné faktory, ktoré môžu pomôcť k zvýšeniu aktivity u adolescentov, patrí aj prostredie podporujúce fyzickú aktivitu (napr. ihriská a parky v okolí domova, školy, bezpečnosť prostredia, podmienky podporujúce aktívny transport do a zo školy a iné),“ píše sa v štúdii.

Aktívny životný štýl sa podľa autorov zdá byť nevyhnutnou súčasťou zdravého dospievania detí a mládeže.

A ako inak trávia školáci čas, keď nie fyzickou aktivitou? Často sedia pri televízii a počítači. „Odborníci sa zhodujú, že pre zdravý vývin adolescentov by sa pasívnemu tráveniu voľného času nemali venovať viac ako dve hodiny denne,“ píše sa v štúdii.

Už pri dvoch až troch hodinách strávených za počítačom denne hlásili školáci vyšší výskyt bolestí hlavy či podráždenosť. Ak pri počítači alebo televízii strávili viac ako 3 hodiny denne, pridali sa aj častejšie bolesti chrbta, problémy so spánkom, pocit úzkosti či nervozity, uvádzajú autori štúdie.

Dve a viac hodín počas pracovných dní pred televízorom podľa prieskumu strávi 52 percent 11-ročných dievčat a 60 percent chlapcov v tomto veku. S vekom sa toto číslo zvyšuje. V 15 rokoch je to 70 percent u dievčat a 60 u chlapcov.

Dve a viac hodín počas pracovných dní na počítači trávi 72 percent dievčat a 64 percent chlapcov vo veku 15 rokov. V kategórii 11-ročných detí je to 36 percent dievčat a 45 percent chlapcov.

Vidieť pritom rozdiely v tom, ako trávia čas za počítačom. Chlapci viac hrajú hry, viac ako polovica z nich vo všetkých troch vekových kategóriách povedala, že hrá dve a viac hodín počítačové hry. U dievčat je to zhruba tretina.

Ak sa pozrieme na využívanie sociálnych sietí, je to medzi dievčatami a chlapcami vyrovnanejšie. Na otázku, či majú vytvorený účet na sociálnej sieti či čete, odpovedalo kladne 93 percent dievčat a 83 percent chlapcov vo veku 15 rokov. U 13-ročných detí to bolo 96 percent dievčat a 90 percent chlapcov.

Užívajú lieky

Čím sú deti staršie, tým viac liekov proti bolesti hlavy užívajú. Častejšie ich užívajú dievčatá ako chlapci.

Podobne je to aj pri liekoch proti bolesti brucha.

Spia stále menej a neraňajkujú

Čím sú deti staršie, tým menej spia. Vyše polovica 15-ročných detí povedala, že spí menej ako 8 hodín denne.

S vekom klesá aj počet detí, ktoré pred odchodom do školy raňajkujú. Raňajkuje napríklad len tretina 15-ročných dievčat.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie