Denník N

Slovenská ekonomika sa spomalila oveľa viac, ako sa čakalo

Rýchly odhad rastu ekonomiky potvrdil, že problémy svetovej ekonomiky škodili tej slovenskej už v druhom štvrťroku. 

Základné fakty:

  • Ekonomický rast v 2. štvrťroku sa spomalil na 1,9 % medziročne (v 1. štvrťroku 3,7 %). Analytici NBS hodnotia spomalenie ako „výrazné“ a hlavný vplyv je podľa nich „zhoršujúci sa zahraničný vývoj“. (Detaily o výdavkovej strane rastu zverejnia štatistici 6. septembra.)
  • Zamestnanosť sa spomalila na 1,4 % medziročne (v 1. štvrťroku 1,8 %). Menšie tempo rastu bolo v súlade s očakávaniami NBS. V 2. štvrťroku pracovalo o 7,5 tisíca (0,3 %) viac osôb ako v 1. štvrťroku 2019.

Šesťročný negatívny rekord: Je to najpomalší ročný rast od druhej vlny recesie v eurozóne v roku 2013, pripomína Michal Lehuta (VÚB): „Z medzištvrťročného pohľadu tak v závislosti od metódy sezónneho očisťovania mohlo ísť až o stagnáciu (štatistici zverejnili medzištvrťročne +0,4 %).“

Hlavné príčiny spomalenia podľa analytikov NBS: 

Prišlo to v júni. Kým v apríli a v máji pokles produkcie v niekoľkých sektoroch dokázali ešte vykompenzovať hlavné priemyselné odvetvia, v júni sa už nízky zahraničný dopyt naplno prejavil vo väčšine odvetví.

Zasiahlo to už aj autá. Pod vplyvom naakumulovaných negatívnych informácií z prostredia našich hlavných obchodných partnerov dokonca poklesla aj výroba v autopriemysle.

Skracovanie zmien. Postupné spomaľovanie ekonomickej aktivity sa okrem toho premietlo do skracovania pracovných týždňov vo viacerých podnikoch a s tým súvisiaceho poklesu odpracovaných hodín. Ochladzovanie dopytu zo zahraničia sa zatiaľ najvýraznejšie dotklo hlavne odvetvia výroby kovov, v ktorom je tento celoeurópsky trend vidieť dlhodobejšie.

Odstávky u chemikov. Ekonomický rast v 2. štvrťroku bol naviac nepriaznivo ovplyvnený plánovanými technologickými odstávkami v petrochemickom priemysle.

Čo brzdilo negatívny vývoj:

  • Jednorazové efekty na domácu spotrebu (presun veľkonočných nákupov do 2. štvrťroka, konanie MS v hokeji).
  • Rekreačné poukazy: „Dvojciferné rasty tržieb reštaurácií a hotelov, čiastočne aj vplyvom vyššieho využívania rekreačných poukazov, podľa všetkého zmiernia pokračujúce spomaľovanie maloobchodných tržieb a prispejú tak k zvyšovaniu spotreby.“ (analytici NBS)

Príčinou zlého vývoja, naopak, bolo najmä obmedzovanie investícií vplyvom nepriaznivých správ o zahraničnom dopyte. „Hlavným faktorom spomalenia ekonomického rastu v 2. štvrťroku by mal byť zahraničný obchod. Ako vyplýva z mesačných štatistík, pokles vývozov tovarov bol sprevádzaný aj poklesom dovozov, avšak miernejším tempom.“ (analytici NBS)

Temná budúcnosť:

  • „Negatívne riziká sa ešte prehlbujú. Eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ako aj očakávaný brexit sa pravdepodobne podpíšu pod ďalšie zhoršenie zahraničného dopytu.“ (analytici NBS)
  • „Trh práce zvykne na ekonomický výkon reagovať s určitým oneskorením. Očakávame preto ďalšie spomalenie rastu zamestnanosti smerom k nule v najbližších štvrťrokoch.“ (Lehuta, VÚB)

USA sa stále darí viac ako väčšine Európy:

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Riziko krízy

Teraz najčítanejšie