Denník N

Ak chceme zlepšiť Slovensko, musíme sa naučiť dobre kritizovať

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Čaká nás diskusia o sprísnení interrupcií a voľby. Čím viac kvalitnej kritiky ich bude sprevádzať, tým lepšie.

Autor je verejný teológ

Prvú polovicu doterajšieho života som prežil na Slovensku, druhú v Spojených štátoch amerických – hoci značnú časť z nej sa angažujem v krajine svojho pôvodu. Som plne bikultúrnou osobou a obe kultúry slúžia ako môj referenčný bod pri pozorovaní a hodnotení rôznych spoločenských fenoménov. Pri premýšľaní často využívam prístup, ku ktorému sú americké deti vedené od základnej školy – „compare and contrast“ (porovnaj a posúď rozdiely) – s cieľom rozvíjania kritického myslenia.

Bolo by naivné sa domnievať, že Spojené štáty vyhrávajú nad Slovenskom na takmer všetkých porovnateľných frontoch. Je však jedna – mimoriadne dôležitá – oblasť, kde má moja adoptívna krajina zjavne navrch: schopnosť predostrieť a prijať dobrú kritiku. Pozorujem to dlhodobo v kontexte rodiny, školy, cirkvi i politiky, aj keď v poslednej oblasti možno v ostatných rokoch badať zmenu k horšiemu.

Nie som si vedomý existencie komparatívnej štúdie, ktorá by sa diskutovanej otázke venovala; vychádzam najmä z vlastných skúseností a pozorovaní. Ak mi niekto ukáže, že ich nemožno zovšeobecňovať a realita je opačná, ako tvrdím, prijmem kritiku s vďakou, pretože ma obohatí. Zároveň nepodkope východiskovú tézu tohto článku, že dobrá kritika je motorom pozitívnej zmeny. Od schopnosti ju predostrieť a prijať závisí, ako rýchlo dokážu jednotlivci, inštitúcie i celá krajina napredovať a do akej miery dokážu využiť svoj potenciál.

Kritika je zvyčajne vnímaná ako čosi negatívne a väčšina ľudí ju nerada počuje najmä na vlastnú adresu. Ak chceme vidieť rast v osobných životoch a pozitívnu transformáciu spoločnosti, potrebujeme zmeniť spôsob, ako o kritike premýšľame. V Spojených štátoch som sa naučil vnímať kritiku ako cenný dar – stalo sa tak preto, že ak som jej čelil, išlo takmer výlučne o „dobrú kritiku“, ktorá ma posúva vpred.

Porozumenie, nadhľad, láskavosť

Predpokladom dobrej kritiky je schopnosť pristupovať k veciam s nadhľadom, čítanie a počúvanie s porozumením a láskavosť prameniaca z empatie. Medzi jej charakteristické znaky patria intelektuálna poctivosť, vecnosť a špecifickosť, úctivý prístup a prívetivý tón, správna proporcionalita, ako aj schopnosť ponúknuť radu či riešenie. Tento druh kritiky pomáha odstraňovať nevedomosť, vyvádza z omylu, motivuje k zlepšeniu, umožňuje efektívnu spoluprácu – v skratke, je katalyzátorom pozitívnej zmeny.

Naopak, zlá kritika vychádza z 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie