Denník N

Keď prišiel do Banskej Bystrice Chruščov, socha Panny Márie nad tribúnou išla dolu – z histórie osláv SNP

Nikita Chruščov pri prejave v Banskej Bystrici v roku 1964. Foto – Múzeum SNP
Nikita Chruščov pri prejave v Banskej Bystrici v roku 1964. Foto – Múzeum SNP

Prvé oslavy SNP zorganizovali hneď v auguste 1945, porážka Nemecka a Tisovho slovenského štátu sa vtedy počítala len na týždne. V Banskej Bystrici stáli bok po boku líder londýnskeho exilového odboja, čechoslovakista a prezident Edvard Beneš, s komunistom Klementom Gottwaldom. Ten strávil vojnu v Moskve a hneď po nej bol už predsedom najsilnejšej strany v štáte, až napokon po puči v roku 1948 prevzal moc.

Hneď v roku 1948 začali komunisti prenasledovať a väzniť niektorých účastníkov Povstania a prepisovať aj históriu. Z Povstania urobili na desiatky rokov výsostne komunistickú záležitosť – a tak vyzerali aj oslavy. Do roku 1989 boli viac oslavou socializmu a Sovietskeho zväzu, ako Povstania.

To, ako oslavy prebiehali a kto všetko na nich rečnil, hovorí veľa o našej spoločnosti aj o tom, že Slovenské národné povstanie je pre Slovensko komplikovaná historická otázka.

Prvé oslavy ešte pred kapituláciou Japonska

Vyše tri mesiace po skončení II. svetovej vojny, koncom augusta 1945, doznievali v Európe oslavy porážky hitlerovského Nemecka, japonský cisár Hirohito mal zakrátko (2. septembra) ohlásiť kapituláciu a takzvaná tretia Československá republika sa pripravovala na prvé oslavy Slovenského národného povstania.

Banská Bystrica bola 29. augusta na centrálne oslavy pripravená. Prezident Edvard Beneš s manželkou Hanou bývali na Sliači a presunuli sa do Banskej Bystrice v deň osláv aj s členmi vlády vrátane Zdenka Fierlingera, šéfa diplomacie Jana Masaryka, oddaných stalinistov Klementa Gottwalda a Viliama Širokého, ako aj neskôr komunistami prenasledovaných komunistov Gustáva Husáka, Karola Šmidkeho či Laca Novomeského.

Z osláv v roku 1945: na zábere vľavo poklepal prezident Beneš základný kameň Pamätníka SNP, vpravo vidíme, že prezidentskému páru priniesli na prehliadku pohodlné kreslá. Foto – Múzeum SNP

Prišla teda celá „verchuška“ Povstania vrátane Ursínyho a Šmidkeho. Tiež zástupcovia víťazných mocností zo Sovietskeho zväzu, Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska. „Oslavy boli naozaj veľkolepé,“ hovorí riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Beneš, Masaryk a povereník vlády Laco Novomestský stihli deň pred oslavami ešte divadelné predstavenie – hral sa titul Ruskí ľudia.

Hlas ľudu z augusta 1945 píše o 50-tisíc účastníkoch osláv a prehliadke, na ktorú prišlo do 100-tisíc ľudí. Treba poznamenať, že počas vojny mala Banská Bystrica okolo 12-tisíc obyvateľov.

SNP deň po dni

  • Začalo sa 29. augusta 1944. Ján Golian vydal rozkaz armádnym posádkam na ozbrojený odpor.
  • 30. augusta vstúpili partizánske jednotky demonštratívne do Banskej Bystrice.
  • 31. augusta sa stáva Golian veliteľom 1. československej armády.
  • 4. septembra veľvyslanec požiadal Moskvu o pomoc Povstaniu.
  • Nemecké jednotky postupne obsadzujú slovenské mestá.
  • 18. a 19. októbra Nemci začali záverečnú ofenzívu proti povstalcom.
  • 25. októbra sa začala evakuácia Banskej Bystrice.
  • 26. októbra velenie 1. Čs. armády a predsedníctvo SNR odmietlo kapituláciu.
  • 27. októbra bolo SNP potlačené. Nemci obsadili Banskú Bystricu. Prezident Tiso poslal Hitlerovi ďakovný telegram za potlačenie Povstania.

Novinári sa v tom čase venovali postupnému znárodňovaniu a obnove povojnového Slovenska. Nadšene písali o tom, že Eszterházyho veľkostatok je už rozparcelovaný a bystrický vysielač už znovu vysiela. V Hlase ľudu sa posťažovali na benevolentnosť ľudových súdov, pretože šéf Deutsche Partei v Modrom Kameni dostal len tri mesiace.

Sťažoval sa aj „mladý“ východ Slovenska. Pri voľbách do Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže zvolili podľa denníka Vpred (1945) „98 percent západniarov a len dva percentá z východu, aj to jedno percento sa musí presťahovať do Bratislavy“.

Médiá tiež ohlasovali obnovu leteckej dopravy z Prahy cez Bratislavu a Sliač až do Košíc, ale zatiaľ len na vládne účely.

„Bola aj vojenská prehliadka, ale nie taká, aká sa pripravuje teraz. Po námestí v Banskej Bystrici pochodovali vojenské jednotky, partizáni a zahraniční účastníci – Francúzi, Poliaci, Česi, Juhoslovania,“ opisuje Mičev.

Námestie bolo plné

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovenské národné povstanie

Slovensko

Teraz najčítanejšie