Denník N

Úcta k SNP znamená odmietnutie prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti

Akákoľvek obhajoba Tisa a jeho ľudáckeho režimu je pohŕdaním a zosmiešňovaním významu obetí, ktoré boli Slováci v boji proti tyranii ochotní priniesť.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer-SD

Najväčším odkazom Slovenského národného povstania (SNP), ktorého 75. výročie si pripomíname, je, že Slováci jednoznačne odmietli dovtedajšiu kolaboráciu s nacistickým Nemeckom. V krajine, v ktorej sa totalitný Tisov režim až do svojho konca tejto aktívnej a často iniciatívnej spolupráce nevzdal, má preto Povstanie nezastupiteľný symbolický význam.

SNP ako druhé najväčšie protifašistické vojenské vystúpenie v Európe zásadným spôsobom ovplyvnilo osud Slovenska a zostáva jedným z našich najdôležitejších národných medzníkov 20. storočia. Je jednoznačným prihlásením sa k tradícii antifašizmu, slobody, demokracie a spolupatričnosti.

Pripomínanie si toho, ako ťažko boli naši rodičia a starí rodičia ochotní bojovať za slobodu, je o to významnejšie v dnešných časoch, keď sa nacionalizmus a extrémizmus čoraz výraznejšie udomácňuje v mnohých európskych krajinách, Slovensko nevynímajúc. Demokratické politické strany by si preto aj v tejto súvislosti mali dôsledne uvedomovať, že v boji o voliča sa za žiadnych okolností nesmú približovať k extrému a podkopávať tým hodnoty liberálnej demokracie, na ktorých naša krajina stojí.

Spochybňovanie odkazu SNP, jeho označovanie za „protištátny puč“ a vymýšľanie si akejsi alternatívnej histórie zo strany pravicových extrémistov zastúpených aj v slovenskom parlamente je nepochopením, pohŕdaním a zosmiešňovaním významu obetí, ktoré boli Slováci v boji proti tyranii ochotní priniesť. Akákoľvek obhajoba Tisa a jeho ľudáckeho režimu absolútne nie je namieste. Nechránil Slovensko ani jeho občanov a, naopak, bol ochotný za ich vyvezenie a vraždenie v nacistických koncentračných táboroch ešte platiť. Práve preto musíme predovšetkým v prípade mladej generácie jednoznačne zabrániť strate jej historickej pamäti a poctivo ju informovať a vzdelávať o odvahe v tom čase najmä mladých ľudí, ktorí sa pred 75 rokmi nebáli riskovať svoje životy za zásady ľudskosti a humanizmu.

Formálne prejavenie úcty je veľmi dôležité, no pripomínanie si hrdinstva priamych účastníkov Povstania, ale aj mnohých iných občanov, ktorí im v ich úsilí aktívne pomáhali, nespočíva len v položení venca k ich pamätníku. Podstatné je predovšetkým rázne odmietnutie akýchkoľvek prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti, s ktorými sa obdobie fašistickej diktatúry neoddeliteľne spája. To by malo byť nielen súčasťou oslavy výročia SNP, ale aj naším trvalým a nespochybniteľným presvedčením do budúcnosti.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Politici píšu

Slovenské národné povstanie

Komentáre

Teraz najčítanejšie