Denník N

Tipy pre riaditeľov: Ako zviditeľniť základnú či strednú školu aj bez veľkých investícií

Obr.: Iveta Štefančínová, finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2018, na hodine fyziky.
Obr.: Iveta Štefančínová, finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2018, na hodine fyziky.

Na to, aby si škola zlepšila meno a prilákala viac žiakov, nemusí otvoriť novú modernú učebňu či lepiť billboardy. Najlepšie meno jej robia žiaci a učitelia.

Úspešní študenti však nereprezentujú iba seba, ale odrážajú aj kvalitu učiteľov. Existujú preto aj ocenenia pre pedagógov. Riaditelia škôl, ktorí nominovali učiteľov prírodných vied, ako je matematika, fyzika či informatika, na Cenu Dionýza Ilkoviča sa zhodujú, že už vďaka samotnej nominácii sa o ich školách začalo hovoriť viac. Do aktuálneho ročníka je možné prihlásiť inšpiratívnych učiteľov už iba necelé dva týždne – do 15. septembra 2019.

Nominujte, nominujte, nominujte

Nominovať inšpiratívneho učiteľa zaberie spravidla niekoľko desiatok minút. Ak sa pedagóg umiestni v užšom výbere, zviditeľní to okrem neho samotného aj školu, na ktorej učí. To sa podľa riaditeľky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove stalo aj im.

„To, že bola naša pedagogička Iveta Štefančínová finalistkou Ceny Dionýza Ilkoviča si veľmi vážime. Korešponduje to s našou snahou podporovať prácu učiteľov, a tým zatraktívňovať vzdelávanie a pripravovať absolventov pre potreby trhu práce. Aj keď si vieme poďakovať navzájom, ocenenie, ktoré prichádza „zvonku“ poteší rovnako,“ hodnotí riaditeľka Viera Kundľová.

Iveta Štefančínová učí fyziku od roku 2000. Hoci má tri deti a popri práci na gymnáziu prednáša aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, minimálne trikrát do týždňa sa gymnazistom venuje aj po práci – na krúžku. Učí s nadšením a robí to aj vo svojom voľnom čase, hoci by nemusela. Práve takýchto oddaných učiteľov hľadá a oceňuje Nadácia Ceny Dionýza Ilkoviča.

Obr.: Iveta Štefančínová – finalistka Ceny Dionýza Ilkoviča 2018.

Zažite to na vlastnej koži

Dobrým spôsobom, ako dať o sebe vedieť a žiakov pre svoju školu nadchnúť, sú aj dni otvorených dverí. Ideálne je, ak sú čo najinteraktívnejšie, teda ak si žiaci môžu štúdium na škole vyskúšať na vlastnej koži. Využiť sa na to dajú napríklad laboratóriá či iné učebne, kde sa môžu potenciálni žiaci zapojiť do experimentov.

Priamy kontakt viete nadviazať už tradičnými návštevami na základných školách. Stretnúť sa môžete ako so samotnými žiakmi, tak aj s ich rodičmi. Budú vám tak môcť položiť otázky priamo, čo veľká časť z nich oceňuje.

Pozor na rebríčky

Mnoho rodičov sa pri výbere školy pre svoje dieťa rozhoduje aj na základe rebríčku najlepších škôl, ktorý každoročne zostavuje mimovládna nezisková organizácia INEKO. Pre školy je preto dobré snažiť sa v nich uspieť čo najlepšie. Rebríček však nehodnotí kvalitu škôl, ale výsledky ich žiakov. Pri jeho zostavovaní zohľadňujú:

  • Testovanie 5
  • Testovanie 9
  • Maturita
  • Nezamestnanosť absolventov
  • Prijímanie na vysokú školu
  • Mimoriadne výsledky žiakov

Na to, aby žiaci dosahovali dobré výsledky ako v škole, tak aj mimo nej, potrebujú kvalitných a nadšených učiteľov – takých, ktorí sa im budú venovať nielen na hodine, ale svoj čas venujú aj ich príprave na rôzne súťaže či olympiády. Opäť je preto potrebné podporovať a oceňovať pedagógov, napríklad nomináciou na vyššie spomínanú Cenu Dionýza Ilkoviča. Zaberie to len niekoľko desiatok minút a môže to zviditeľniť a podporiť nielen samotného učiteľa, ale aj školu.

Cena Dionýza Ilkoviča vzdáva hold učiteľom, na ktorých spoločnosť zabúda

Cena Dionýza Ilkoviča už tretí rok oceňuje mimoriadnych učiteľov, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti venujú talentovaným žiakom v oblasti prírodných vied, konkrétne matematike, informatike, chémii či fyzike. Založila ju spoločnosť PosAm a je pomenovaná podľa významného slovenského vedca. Od tohto roku bude ocenenie udeľovať novovzniknutá Nadácia Dionýza Ilkoviča. Nominovať výnimočných učiteľov prírodných vied môžete do 15. septembra 2019 na webe www.cenadi.sk

 

 

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie