Denník N

Nová európska komisia, Šefčovič a slovenský záujem

Foto N – Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Počkajme s hodnotením novej funkcie Maroša Šefčoviča. Komisár pre medziinštitucionálne vzťahy je kľúčový post pre kvalitné fungovanie celej Komisie.

Autor je profesor na Katedre politológie FiFUK

Hneď ako Ursula von der Leyenová oznámila mená nominantiek a nominantov na posty v nadchádzajúcej Európskej komisii, na slovenských sociálnych sieťach a v médiách sa rozhorela znepokojená debata. Vraj „Slovensko získalo“ „slabé“ portfólio, vraj Maroš Šefčovič „mal na viac“, vraj toto je iste výsledkom jeho angažovania sa v prezidentskej kampani a tak podobne. Tak si to teda trochu rozoberme z hľadiska slovenských štátnych záujmov.

Európska komisia má byť kvalitným tímom

Po prvé, Európska komisia je tímom a Slovensko má záujem primárne o to, aby bola Komisia ako tím kvalitne obsadená kompetentnými expertmi, a teda aby bola silným hráčom pri tvorbe politík Únie.

Komisia je tradične ochrancom zmluvného základu Únie, a tak prichádza s návrhmi úniovej legislatívy a dohliada nad jej dodržiavaním. V čase, keď ako občania Slovenskej republiky potrebujeme, aby Únia efektívne nastavovala pravidlá a regulácie v boji s nekontrolovaným vplyvom globálnych technologických gigantov ako Google či Apple alebo vo vyjednávaniach s predátorskými trhovými mocnosťami ako Čína, je potrebné, aby Komisia mala dobre fungujúci tím s najlepšími odborníčkami a odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Ako občanovi Slovenskej republiky je mi jedno, akej národnosti je komisárka alebo komisár a či sa volá Vestagerová alebo Timmermans, pokiaľ ako odborníčka a vyjednávač dokážu nastavovať pravidlá Únie tak, že mi dobre slúžia.

Komisár pre medziinštitucionálne vzťahy je tu kľúčovým postom, pretože okrem iného nastavuje postupy koordinácie práce Komisie s inými inštitúciami, ako napríklad Európsky parlament, ktoré sú potrebné na efektívny výkon úniových politík. V tomto zmysle môže byť fakt, že Maroš Šefčovič je spolu s Rakúšanom Johannesom Hahnom služobne najstarším komisárom s predošlými skúsenosťami práve s týmto portfóliom, výhodou.

Spravodlivá a legitímna administratíva

Po druhé, takisto je záujmom Slovenska, aby Komisia bola i spravodlivo nastavená napríklad z hľadiska rodovej rovnosti a aby fungovala efektívne ako administratíva Únie, a teda aby bola modelom efektívnej správy vecí verejných.

Komisia Ursuly von der Leyenovej je s dvanástimi nominovanými ženami dosiaľ rodovo najvyváženejšou komisiou v histórii. V dosluhujúcej Komisii je len osem žien a to už je vcelku radikálny posun v porovnaní so situáciou v druhej polovici 80. rokov, keď v Komisii nebola ani jedna žena.

Okrem rodovej rovnosti je i finančná efektívnosť zdrojom udržiavania legitimity Komisie ako exekutívneho orgánu. Portfólio komisára pre medziinštitucionálne vzťahy bude zahŕňať i neľahkú úlohu efektívneho presadenia úsporných opatrení a organizačných reforiem na zoštíhlenie Komisie. Slovensko potrebuje legitímnu Komisiu a to sa môže dosahovať okrem iného rozumnými organizačnými reformami a otvorenosťou administratívy voči verejnosti.

Nadnárodná inštitúcia

Po tretie, je v záujme Slovenska, aby Komisia ostala nadnárodnou inštitúciou. Na posty v Komisii síce nominujú kandidátov členské krajiny Únie, ale komisárky a komisári nepracujú priamo pre vlády nominujúcich krajín, ale pre všetkých občanov Únie a pre Úniu ako politické spoločenstvo. V praktickej práci Komisie platia formálne pravidlá i nepísané normy, ktoré zamedzujú komisárkam a komisárom presadzovanie záujmov jednotlivých členských krajín. A tak napríklad aj pri verejných vyjadreniach komisári nehovoria o vlastnej krajine, ale skôr o „krajine, ktorú najlepšie poznám“.

Slovenským záujmom je udržanie týchto formálnych i neformálnych pravidiel a posilnenie pozície Európskej komisie ako ochrancu zmluvného základu Únie a efektívneho úniového exekutívneho aparátu. Ak by sa nám z Komisie stalo akési kolbište národných záujmov a národnoštátneho doťahovania sa o to, kto má v tejto inštitúcii aký vplyv, išlo by to na úkor slovenského štátneho záujmu, pretože v takej hre by sme boli väčšinou prevalcovaní dominantnými štátmi v Únii.

S hodnotením počkajme

Hodnotiť, či je portfólio Maroša Šefčoviča dobrou správou pre Slovensko, bude potrebné z hľadiska slovenských záujmov, a teda z hľadiska toho, do akej miery bude táto nominácia prispievať k solídnemu, vplyvnému a legitímnemu fungovaniu Komisie ako celku. Predpoklady na to existujú. No na nejaké zásadnejšie hodnotenie budeme potrebovať trochu času.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie