Denník N

Európska komisia ďalej „znárodnieva“

Foto - TASR
Foto – TASR

Európska únia nie je superštát s miliónom kompetencií a zmysluplných portfólií je celkom určite menej ako 27.

Autor je doktorandom
v Leuven Centre for Global Governance Studies
na Univerzite v Leuvene

V Bruseli sa v týchto dňoch skladá podoba budúcej Európskej komisie. Zatiaľ ešte nie je isté, kto sa stane komisárom, ale je evidentné, že tento proces opäť vykazuje znaky už dlhšie trvajúceho procesu „znárodňovania“ Komisie, ako aj Európskej únie vo všeobecnosti.

Pod znárodňovaním mám na mysli zvyšovanie dôrazu na národné záujmy na úkor európskeho záujmu alebo spoločných princípov. Výsledkom môže byť, že na Úniu budeme čoraz viac nazerať ako na hru s nulovým súčtom (kto si odtrhne najväčší kus koláča?) než ako na príležitosť zvýšiť spoločný (nielen ekonomický) blahobyt.

V tomto ohľade je teraz ten správny čas pripomenúť si, že podľa článku 17 Zmluvy o Európskej únii sú členovia Komisie „vybraní na základe svojich celkových schopností a svojej európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti… členovia Komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu, alebo agentúry“.

Ustáva mieni, človek mení. Realitou európskej politiky je, že národné vlády nominujú viac či menej „svojich ľudí“ a prezentácia členov Komisie v médiách sa riadi dominantným rámcom, ktorý je v prvom rade národný, a nie celoeurópsky. Tento jav sa len prehĺbil v ostatných rokoch tým, ako sa Únia stala viac politickou, a teda aj mediálne viac zaujímavou.

Aj keď národné okuliare,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Európska únia

Komentáre

Teraz najčítanejšie