Denník N

Na Slovensku žije podľa odhadu 440-tisíc Rómov (+ interaktívna mapa)

Interaktívna mapa ukazuje, kde sa nachádzajú koncentrované rómske komunity.

Luník IX. Jedno z najznámejších slovenských sídlisk. Komunistické sociálne inžinierstvo ho budovalo s cieľom integrovať majoritu s rómskou minoritou. Popri Rómoch mali sídlisko obývať policajti a príslušníci armády. A chvíľu aj obývali.

Kapacita sídliska je necelých dva a pol tisíc ľudí. V skutočnosti na Luníku IX žije 6907 obyvateľov. Všetci sú rómskej etnicity. Luník IX je tak najväčšou rómskou koncentráciou na Slovensku.

Takto presne to číslo poznáme až teraz, vďaka novému Atlasu rómskych komunít. Tretie vydanie atlasu, ktoré predstavil Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, je jediným spoľahlivým zdrojom informácií o Rómoch na Slovensku. Ukazuje, kde žijú Rómovia po celom Slovensku.

Celkový počet Rómov v krajine atlas odhaduje na zhruba 440-tisíc.

Mnoho Rómov sa v klasickom sčítaní obyvateľov nehlásilo k rómskej národnosti, a tak sme ani po sčítaní v roku 2011 presné počty nepoznali. Do atlasu dáta zbierali v niekoľkých stupňoch a výsledkom sú oveľa presnejšie údaje.

Napríklad na Luníku IX sa v sčítaní 2011 k rómskej národnosti prihlásilo len 3417 obyvateľov. Teda približne polovica reálneho počtu. Ostatní sa hlásili k slovenskej či maďarskej národnosti.

Identita Rómov nie je taká silná, ako identita iných národností. Mnohí Rómovia sami seba identifikujú napríklad podľa jazyka, ktorým rozprávajú, či štátu, v ktorom žijú.

V sčítaní obyvateľov 2011 sa na celom Slovensku k rómskej národnosti prihlásilo 105 738 ľudí, teda približne štvrtina skutočného počtu.

Čo ukazujú mapy

Pomocou dát z atlasu sme vytvorili interaktívnu mapu rómskych komunít.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie