Denník N

Maďarov ubúda a Orbánova politika tento trend nezvráti

Prvý rad na začiatku budapeštianskeho demografického samitu. Zdroj - facebookova stránka Viktora Orbána
Prvý rad na začiatku budapeštianskeho demografického samitu. Zdroj – facebookova stránka Viktora Orbána

Vláda nechce len to, aby maďarské ženy rodili viac detí – chce určovať i to, ktoré ženy sú na materstvo vhodné.

Najstručnejšie a najvýstižnejšie zhrnula podstatu demografickej konferencie, ktorú na začiatok septembra do Budapešti zvolal Viktor Orbán, spravodajkyňa Financial Times. Valerie Hopkins na svoj twitrový účet prevzala fotku priamo z facebookovej stránky maďarského premiéra.

Zobrazuje prvý rad účastníkov konferencie. Uprostred sedí Orbán, z jednej strany má srbského prezidenta Alexandra Vučiča, z druhej českého premiéra Andreja Babiša – ani jeden z nich nie je práve známy ako príkladný demokrat. Dôležitejšie však je, že všetci v prvom rade sú muži, obvykle vo vyššom veku. Práve oni sa cítia byť najpovolanejší na to, aby ženy presvedčili, že majú rodiť oveľa viac detí.

Orbánov režim stojí na viacerých pilieroch a jedným z nich je šikovné priživovanie sa na tradičných maďarských historických mýtoch a obavách a ich zneužívanie. Jeden z nich hovorí o existenciálnom ohrození národa, o tom, že prebieha zápas o samotné bytie či nebytie Maďarov.

Tento mýtus má korene hlboko v minulosti, obavy zo zániku Maďarov sa objavujú (so silným náboženským podtextom) najmä v kalvínskom prostredí už v 16. a 17. storočí, v časoch tureckej okupácie veľkej časti Uhorska.

Zánik národa

Od konca 18. storočia týmto obavám nahráva takzvaná „herderovská sudba“, predpoveď klasického nemeckého filozofa Johanna Gottfrieda Herdera o zániku osamotených Maďarov pohltených slovanským morom, ktoré ich obklopuje.

V 20. storočí mýtus posilnil rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva z roku 1920. Hranice určené zmluvou boli z pohľadu Maďarov veľmi nespravodlivé, skoro tretina národa sa ocitla mimo nového Maďarska a pod nadvládou iných, dovtedy obvykle Maďarmi ovládaných národov. A tie potom takto získanej menšine dávali poriadne pocítiť svoje bývalé príkoria.

Poslednou kapitolou zatiaľ je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Viktor Orbán

Teraz najčítanejšie