Denník N

Nové knihy

Johanna Hedva, Daniela Komanická, Carolyn Lazard, Alyson Patsavas: Iné telá.txt
Display

Iné telá sú prvou zbierkou edície, ktorú zostavujú Display – Združenie pre výskum a kolektívnu prax, mesačník Kapitál a umelecký kolektív APART. Ide o súbor prekladov významných svetových mysliteliek a mysliteľov a tiež pôvodných slovenských či českých textov, ktoré promptne reagujú na najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény. Tieto eseje sa pohybujú na pomedzí akademického a umeleckého výskumu a angažovanej praxe – aktívne sa zapájajú do spoločenskej debaty, exponujú problémy, ktoré ich trápia; ich hlas nie je tichý a rezignovaný, ale výrazný a naliehavý.

Milan Kališ: Odvrátená strana všetkého
Marenčin PT

O podobách lásky a o všetkom, čo nám lásku berie. Boj človeka o podstatu lásky, súboj s nízkymi pudmi, so zvrátenosťou, závislosťami a šialenstvom. Tento súboj sa v knihe prezentuje raz ako metafora o lízanke, ktorá sa mení z detského predmetu okúzlenia na sexuálnu pomôcku, a predsa je vyjadrením lásky, raz ako autorské tour de force, ktoré je vyznaním nielen jednej žene, ale aj naplnením zmieneného súboja, a raz ako príbeh o búrlivom vzťahu, v ktorom je pár zmietaný medzi krutou sexualitou a snahou nájsť úprimný cit.

Kultúra

Teraz najčítanejšie